časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Jak vybrat správný analyzátor

číslo 8/2006

Jak vybrat správný analyzátor

Miroslav Nedorost, Blue Panther, s. r. o.

V současné době má společnost Blue Panther ve svém sortimentu výrobků na osmnáct druhů měřicích přístrojů, které měří a analyzují elektrický výkon. Tato pestrá nabídka analyzátorů zahrnuje jak nejjednodušší přístroje jen se základními měřicími funkcemi, tak i přístroje na nejvyšší technické úrovni. Jak si však vybrat právě ten správný analyzátor a podle jakých kritérií, když je nabídka tak rozmanitá? Odpověď na tuto otázku přináší tento příspěvek.

Pro výběr je třeba nejprve přesně stanovit požadavky – kritéria, tj. např. co od přístroje očekáváme, co potřebujeme zjišťovat, kde se s ním bude pracovat nebo v čem nám má být nápomocen. Toto lze rozdělit do několika skupin podle kategorií, a to jak bezpečnostních, tak podle přesnosti. Analyzátory můžeme rozdělit i podle kvalitativních a kvantitativních parametrů. Analyzátory rozdělujeme podle toho, na jaké soustavě se bude pracovat, na jedno- a třífázové. Tyto přístroje lze také rozdělit podle toho, pro jaká měření se mají používat, např. pro odstraňování poruch nebo pořizování dlouhodobého záznamu pro monitorování dějů vyskytujících se v elektrické soustavě (některé z analyzátorů dokážou pokrýt obě oblasti).

Obr. 1.

Obr. 1. Analyzátor kvality sítě Fluke 435

Další rozdělení je podle toho, zda je nebo není přístroj vybaven grafickým či numerickým displejem. Analyzátory se rovněž dělí podle způsobu komunikace a přenosu dat. Další možností rozdělení analyzátorů je podle nastavitelnosti měření či podle ceny přístroje.

Při výběru analyzátoru je třeba se nejprve zamyslet na tím, na jaké soustavě se má pracovat. Jednofázové analyzátory se většinou používají přímo u vlastního spotřebiče nebo v sítích, kde je třífázový přívod již rozdělen do jednotlivých fází (jako např. u rozvodů v budovách, počítačových sítí nebo nízkoenergeticky závislých provozů).

V případě měření třífázovými analyzátory půjde o měření ve většině průmyslových podniků, a to od hlavních přívodů až po jednotlivé technologie, jakož i měření přímo na spotřebičích (elektromotory apod.). Třífázové analyzátory lze použít i pro měření na jednofázových přívodech a spotřebičích.

Výběr přístroje pro danou oblast používání je o něco složitější. Různé typy přístrojů mají oblast použití díky svým vlastnostem již předurčenu. Přístroj je třeba přednastavit na vlastní měření podle typu použití – např. analyzátor bude pevně připojen v rozváděči, bude přenášen na místa poruch, bude používán při řešení poruch na různých místech i pro dlouhodobější sledování (bude týden zavřen v rozváděči, kde se bude vykonávat dlouhodobější měření) atd. Přístroj je třeba přednastavit pro vlastní měření.

Obr. 2.

Obr. 2. Použití analyzátoru kvality sítě Fluke 434 v praxi

Další záležitostí, kterou je třeba si vyjasnit, je, co vlastně se má měřit nebo sledovat, protože některé přístroje lze volbami (option) nakonfigurovat přesně podle potřeby, a zbytečně tak neplatit navíc za funkce, které se u přístroje nebudou používat.

Otázka přesnosti je také velmi důležitá a přímo vyplývá z oblasti používání (např. přístroj, který se používá v podniku na kontrolu elektromotorů nebo náročných technologií, nemusí být v té nejvyšší kategorii A na rozdíl od přístroje, kterým se má kontrolovat dodávka elektrické energie z elektrické soustavy nebo do ní, kde je tato kategorie nezbytná).

Dalším hlediskem je otázka bezpečnosti. Na každém přístroji je většinou označení přepěťové kategorie CAT I až CT IV a pracovní napětí 600 až 1 000 V. Římská číslice za CAT označuje oblast použití přístroje – např. CAT I značí oblast elektroniky, CAT IV od začátku elektrické instalace nízkého napětí. Například přístroj označený CAT III 600 V nelze použít k měření v elektroměru, pro domovní nebo podnikové přípojky atd.

Otázka vybavenosti přístroje zobrazovací jednotkou – displejem se může zdát být trochu zvláštní. Ale z vlastních zkušeností vím, že je to velmi důležité. Je-li přístroj vybaven displejem, údaje nebo průběhy lze číst přímo na místě měření, a není tedy nutné s sebou nosit notebook. Otázka displeje je vyřešena, má-li být analyzátor trvale umístěn v rozváděči. V tom případě není displej nutný, ačkoliv plnobarevný grafický displej může být velmi lákavý „pro různé nenechavce„.

Tabulka parametrů analyzátorů

Typ

VR101

Vlog

F23

F27

F170

F25

Soustava

1f

1f

1f

1f

1f

1f

Počet vstupů napětí

1

1

1

1

1

1

Počet vstupů proud

0

0

1

1

1

1

Displej

0

0

digitální

digitální

digitální

digitální

Maximální vstupní napětí

270 V

270 V

600 V

600 V

750 V

600 V

Výkon

0

0

ano

ano

ano

0

Energie

0

0

0

0

ano

0

Přechodové děje (transienty)

1 ms

100 ms

2 ms

2 ms

0

0

Harmonické

0

0

0

ano

0

ano

Nevyváženost (vektorový diagram)

0

0

0

0

0

0

Přehled kvality dle EN 50160

0

0

0

0

0

0

Standardy IEC61000-4-30 třídy A

0

0

0

0

0

0

Paměť

ano

ano

0

0

0

0

Paměť pro více parametrů

ano

ano

0

0

0

0

Možnost časové synchronizace přes GPS

0

0

0

0

0

0

Možnost uživatelského nastavení vstupů

0

0

0

0

0

0

Software pro zpracování výsledků

ano

ano

0

0

0

0

Komunikace s PC

ano

ano

0

ano

0

ano

Bezpečnostní kategorie ČSN EN 61010

CAT III
300 V

CAT II
300 V

CAT III
600 V

CAT III
600 V

CAT III
600 V

CAT III
600 V

Třída přesnosti

neuvedeno

neuvedno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno


Typ

C.A 8220

C.A 8230

Fluke 43B

Fluke 1735

KEW 6300

Fluke 1740

Soustava

1f

1f

1f

3f

3f

3f

Počet vstupů napětí

1

1

1

4

4

4

Počet vstupů proud

1

1

1

4

3

4

Displej

digitální

grafický

grafický

grafický

digitální

0

Maximální vstupní napětí

600 V

600 V

1250 V

830 V

720 V

830 V

Výkon

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Energie

0

0

0

ano

ano

ano

Přechodové děje (transienty)

0

0

40 ns

10 ms

0

10 ms

Harmonické

0

ano

ano

ano

0

ano

Nevyváženost (vektorový diagram)

0

ano

0

ano

0

ano

Přehled kvality dle EN 50160

0

0

0

0

0

ano

Standardy IEC61000-4-30 třídy A

0

0

0

0

0

0

Paměť

0

ano

ano

ano

ano

8 Mb

Paměť pro více parametrů

0

ano

ne

ano

ano

ano

Možnost časové synchronizace přes GPS

0

0

0

0

0

0

Možnost uživatelského nastavení vstupů

0

0

0

0

0

0

Software pro zpracování výsledků

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Komunikace s PC

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Bezpečnostní kategorie ČSN EN 61010

CAT III
600 V

CAT III
600 V

CAT III
600 V

CAT III
600 V

CAT IV
300 V

CAT IV
300 V

Třída přesnosti

neuvedeno

neuvedeno

B

B

B

B


Typ

C.A 8334

C.A 8352

Fluke 434

Fluke 435

Fluke 1760

RPM 1600

Soustava

3f

3f

3f

3f

3f

3f

Počet vstupů napětí

4

4

5

5

4/8

5

Počet vstupů proud

3

4

4

4

4

5

Displej

grafický

grafický

grafický

grafický

0

0

Maximální vstupní napětí

800 V

800 V

1 000 V

1 000 V

1 000 V

600 V

Výkon

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Energie

0

ano

ano

ano

ano

ano

Přechodové děje (transienty)

80 ms

80 ms

5 ms

5 ms

0,2 ms

130 ms

Harmonické

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Nevyváženost (vektorový diagram)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Přehled kvality dle EN 50160

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Standardy IEC61000-4-30 třídy A

0

ano

ano

ano

ano

0

Paměť

4 Mb

6 Gb

8 Mb

16 Mb

2 Gb

2 Gb

Paměť pro více parametrů

ano

ano

0

ano

ano

ano

Možnost časové synchronizace přes GPS

0

0

0

ano

ano

0

Možnost uživatelského nastavení vstupů

0

0

ano

ano

ano

ano

Software pro zpracování výsledků

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Komunikace s PC

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Bezpečnostní kategorie ČSN EN 61010

CAT III
600 V

CAT III
500 V

CAT IV
600 V

CAT IV
600 V

CAT IV
300 V

CAT III
600 V

Třída přesnosti

B

A

A

A

A

B

Velkou výhodou analyzátoru bez displeje je skutečnost, že nepovolaná osoba nemůže měnit nastavení přístroje ani ukončit měření.

Podle komunikace je možné analyzátory začlenit do skupiny přístrojů, které ukládají naměřené parametry do vlastní paměti nebo pracují on-line (přes USB nebo RS-323 anebo přímo po Ethernetu).

Obr. 3.

Obr. 3. Měření analyzátorem

Poslední rozdělení je podle ceny. Cena je jistě velmi důležitá a přímo ovlivňuje výběr vlastního analyzátoru. V současné době je možné na pořízení analyzátoru (viz tabulka) vynaložit finanční prostředky od několika tisíc až po několik stovek tisíc korun.

Jak již bylo uvedeno, každý analyzátor má své specifické vlastnosti, a je proto vhodný pro konkrétní (tj. jiné) účely, podmínky a způsoby práce. Z tohoto důvodu je vhodné nejdříve určit, na co, kde a jak se bude analyzátor používat, jaké jsou požadované výstupy (protokoly, analýza podle EN 51060 pro další dokladování nebo dokazování atd.) a jakou má mít přesnost. Poté je možné si vybrat podle jednotlivých typů a znovu si ověřit, zda budou všechny funkce pro zvolený typ přístroje plně využitelné.

Na závěr bych měl jedno doporučení. Určitě není jednoduché najít na současném trhu, v záplavě nejrůznějších přístrojů právě ten, který přesně potřebujete. Proto si myslím, že je určitě nejlepším řešením obrátit se na odborníky, kteří mají dokonalý přehled o možných typech a vlastnostech jednotlivých přístrojů. Především vědí o způsobu jeho používání a uplatnění. Jestliže se při výběru vhodného analyzátoru obrátíte přímo na odborníka, určitě tím ušetříte mnoho času i finančních prostředků a vyhnete se pozdějšímu zklamání nebo problémům.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

Blue Panther, s. r. o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 762 724–5
fax: 241 773 251
e-mail: info@blue-panther.cz
http://www.blue-panther.cz