časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Jak souvisí bezpečnost na komunikacích s kabely ÖLFLEX?

Team Lapp Group
 
Na první pohled by se mohlo zdát, že mezi těmito dvěma tolik rozdílnými pojmy žádná spojitost neexistuje. Bezpečnost silničního provozu rozhodným způsobem ovlivňují stav komunikace, klimatické podmínky, schopnosti a styl jízdy řidiče a technický stav vozidla. A právě posledně jmenovaný aspekt zahrnuje mj. i kvalitu a technické parametry pneumatik. Tento styčný prvek mezi pohybujícím se vozidlem a povrchem komunikace je důležitou součástí vozidla, která umožňuje bezpečný pohyb nejen na upravených suchých vozovkách v běžném provozu, ale i třeba v dešti, sněhu, na námraze, ve vysokých rychlostech nebo v terénu. A tak jako se vhodná a kvalitně vyrobená pneumatika podílí na schopnostech a možnostech vozidla, může sehrát i rozhodující roli nebo být přímou příčinou havárie v případě nejen defektu, ale i špatného technického nebo technologického stavu. Proto výrobci pneumatik kladou nesmírně vysoké nároky na strojní zařízení, jeho velkou přesnost a spolehlivost. Vždyť třeba i jen drobná vada pneumatiky se může při rychlosti nad 100 km·h–1 nepříjemně vymstít.
 
Vojus, a. s., patří dlouhodobě mezi vrcholové výrobce strojů pro lisování pneumatik, o čemž svědčí spolupráce s takovými giganty v tomto oboru, jako jsou společnosti Mitsubishi nebo Herbert. Lis na pneumatiky je velmi důmyslný stroj, který se spíše než bezduchému stroji podobá automatizované lince vybavené pracovními nástroji, automatizovaným řízením a kontrolou provozu. Jeden celý takový stroj se skládá z téměř 3 500 samostatných součástí. Tým specialistů pracuje precizně deset týdnů, než z těchto dílů sestaví plně funkční frémový nebo sloupový lis, který dokáže přesně a spolehlivě beztvaré černé hmotě vtisknout tvar a podobu bezpečné pneumatiky.
 
Podstatnou část lisovacího zařízení z hlediska funkčnosti tvoří elektrotechnika. Celý složitý systém je napájen, ovládán, řízen a kontrolován stovkami metrů kabelů. A právě zde lze najít připojovací a napájecí kabely značky ÖLFLEX® (obr. 1), dodávané skupinou podniků Lapp Group, které jako nedílná funkční součást lisu na pneumatiky přispívají svým dílem k jejich kvalitě, a tedy i k bezpečnosti na komunikacích. To ale není jediným důvodem dlouhodobé a vzájemně výhodné spolupráce obou společností – výrobce a dodavatele. Společnost Lapp Kabel s. r. o. nabízí ucelenou škálu produktů souvisejících s instalací a používáním kabeláže. Mimo již zmíněné připojovací a ovládací kabely ÖLFLEX® jsou to datové kabely UNITRO NIC®, optické kabely HITRO NIC®, kabelové vývodky SKINTOP®, průmyslové konektory EPIC®, energetické řetězy a systém ochranných hadic SILVYN®, označovací systémy FLEXIMARK® nebo aktivní i pasivní součásti průmyslových ethernetových sítí ETHERLINE®. Tato ucelená nabídka umožňuje nejen společnosti Vojus, a. s., používat výrobky vrcholové kvality se speciálními vlastnostmi pro prostředí, ve kterém pracují. Zároveň je pro výrobce velmi důležité mít možnost obracet se na jednoho spolehlivého dodavatele všech komponent, který je schopen rychle nacházet vhodná řešení podle potřeb zákazníka, včetně nestandardních řešení, jako je např. kabelová konfekce na míru nebo speciální vlastnosti materiálů pro různá prostředí. Jediným telefonátem je tedy možné zajistit kompletní řešení, což samozřejmě přináší úsporu času pracovníkům nákupu, záruku vysoké kvality všech dodávaných materiálů, rychlost a spolehlivost dodávek, a tedy i úspěšnost pro samotné výrobce strojů. Rovněž je třeba zmínit také ekonomickou výhodnost menšího počtu dodavatelů, která je pro výrobní společnosti zřejmá.
 
Lapp Group jako dlouholetý dodavatel komplexního řešení v oblasti kabelové techniky a kabelového příslušenství k takovýmto dodavatelům bezesporu patří. Neustále zvyšuje úroveň svých služeb nejen cestou pečlivého testování všech svých produktů v podmínkách, kterým budou vystaveny, ale i vývojem nových prvků s lepšími vlastnostmi a větší užitnou hodnotou. Zákaznická řešení, jako jsou konfekcionované kabely, kabelové svazky, konfekcionované energetické řetězy nebo vysoce specializované produkty určené pro použití ve zvláště náročných podmínkách, jen podtrhují komplexnost nabídky Lap Group. Společnost věnuje také pozornost souvisejícím službám, jako jsou technické poradenství, prodejní servis, výroba a testování funkčních vzorků a rychlé dodávky materiálu k zákazníkovi.
 
Tímto způsobem se tedy značka ÖLFLEX® podílí na bezpečnosti provozu na silnicích. Díky dobré spolupráci dvou společností – dodavatele a výrobce – vznikají vysoce kvalitní stroje na výrobu těch nejbezpečnějších pneumatik pro motorová vozidla.
 
Lapp Group děkuje touto cestou Ing. Vladimíru Gaššovi, řediteli nákupu Vojus, a. s., který umožnil nahlédnout pod pokličku výroby těchto zařízení a současně se podílel na vzniku tohoto článku.
 
Další informace mohou zájemci získat na adrese:
Lapp Kabel, s. r. o.
Tovární 1333, 769 01 Holešov
tel.: +420 573 501 011
fax: +420 573 394 650
 
Obr. 1. ÖLFLEX CLASSIC 400 P
Obr. 2. Použití ÖLFLEX CLASSIC 400P v průběhu montáže
Obr. 3. Lis na pneumatiky