Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2018 vyšlo
tiskem 18. 4. 2018. V elektronické verzi na webu od 15. 5. 2018. 

Téma: Elektroinstalace; Inteligentní budovy; IoT; HVAC

Hlavní článek
Smart Cities (1. část)

Aktuality

Skupina LAPP překonala hranici obratu 1 miliardy eur Větší obrat, větší zisk, více zaměstnanců

ABB v České republice buduje síť rychlonabíjecích stanic Síť rychlonabíjecích stanic pro elektrická vozidla se v České republice díky technologiím…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

ČEZ ESCO instalovala na Dlouhých stráních nejvýše položenou fotovoltaickou elektrárnu v Česku Společnost ČEZ Solární ze skupiny ČEZ ESCO vybudovala u horní nádrže vodní přečerpávací…

ABB řešení pro řízení výroby získalo Zlatý Amper 2018 Společnost ABB obdržela prestižní cenu Zlatý Amper 2018 za ABB Ability™ Manufacturing…

ABB představí standard rychlého nabíjení elektrobusů OppCharge ABB na veletrhu Amper 2018 poprvé v České republice představí stanici pro nabíjení…

Více aktualit

Jak postupovat při náhradách dříve vyráběných jističů OEZ (část 1)

číslo 7/2002

Inovace, technologie, komponenty

Jak postupovat při náhradách dříve vyráběných jističů OEZ (část 1)

Ing. Lubomír Augusta, OEZ s. r. o.

V mnoha rozváděčích v průmyslu a v energetice České republiky a Slovenska se často vyskytují jističe, které byly v podniku OEZ vyrobeny za uplynulých 60 let. Výroba jističů AMT, J2U, J2X, J2V, JMR, J2M, J21U, J2UX-T, J2Z-T byla ukončena již před delší dobou. Náhrada starších typů jističů začala před deseti lety jističi LSF do velikosti 50 A, následně typem LSN do 63 A a před třemi roky do hodnoty 125 A typem LST. Nejnovější změnou v sortimentu OEZ je ukončení výroby jističů řady BA51, BA52 a J2UX (netýká se jističů BA511). Výroba vzduchových jističů AR byla ukončena před třemi roky – nyní jsou nahrazovány kompaktními jističi Modeion BL1600S (do 1 600 A), BL800S (do 800 A), BH630S či BH630N (obojí do 630 A) nebo popř. kompaktními jističi BA511*41 (do 1 000 A), BA511*39 (do 630 A), ve vyšších výkonech vzduchovými jističi ARION (až do 6 300 A).

V souvislosti s investiční výstavbou uživatel často řeší dilema, co udělat se starým rozváděčem – zda jen vyměnit starý jistič za nový, nebo od základu předělat celý rozváděč.

Obr. 1.

a) Výměna rozváděče
V případě celkové rekonstrukce rozváděče má projektant k dispozici katalogovou dokumentaci firmy OEZ, dále software s podporou výpočetního programu SICHR. S jeho pomocí lze zkontrolovat impedanční smyčky a na zkušebním obvodu na počítači připravit nastavení tepelných, selektivních a zkratových spouští jednotlivých jisticích prvků tak, aby byly vůči sobě selektivní. Jsou-li vypínací charakteristiky dobře zvoleny a nastaveny, bude při případné poruše vypínat nejbližší nadřazený jisticí prvek.

b) Výměna jističe
Jde-li pouze o menší zásah do rozváděče (např. výměna starého jističe za nový) a není-li k dispozici původní projekt, je důležité znát kritéria, podle kterých je možné jistič zaměnit. Zjednodušeně lze říci, že parametry nového jističe musí být minimálně stejné nebo vyšší než u jističe stávajícího. To se týká především jmenovitého proudu, jmenovitého napětí a mezní vypínací schopnosti. Příslušenství nynějších jističů je na daleko vyšší úrovni, než tomu bylo u starých jističů – nabídka je podstatně širší, navíc je řešeno jako stavebnicové. Nastavení charakteristiky zkratové spouště pro jištění motorů nebo vedení je u současných kompaktních a vzduchových jističů snadno volitelné.

Pro vyřešení náhrady je nutné znát parametry a příslušenství starého jističe. Tyto údaje bývají uvedeny na typovém štítku jističe.

K nejdůležitějším parametrům jističe patří především:

 • jmenovité napětí Un;
 • jmenovitý proud nadproudové spouště In (na štítku je uvedeno např. 1 000 A )
  • nastavení tepelné spouště (redukovaný proud) – je to skutečný jmenovitý provozní proud jištěného zařízení, např. 750 A
   • jističe s kataraktovými spouštěmi neměly možnost regulace jmenovitého proudu nadproudové spouště, proto se vyráběly v poměrně husté řadě jmenovitých proudů (např. J2RU, J21U, J1K),

   • starší vzduchové jističe se ve výrobě standardně nastavovaly na střední hodnotu proudového rozsahu a zákazník si sám redukovaný proud nastavoval (např. jističe AMT, AR),

   • jističe LSN a LST se vyrábějí v proudové řadě 0,2 až 125 A bez možnosti regulace,

   • kompaktní jističe řady BA511 se v dnešní době vyrábějí s nastavitelnou nadproudovou spouští s možností regulace –25 %. Ve výrobě se nastavují na maximální hodnotu,

   • kompaktní jističe s elektronickými spouštěmi skupiny Modeion a vzduchové jističe ARION mají možnost regulace až – 60 % a ve výrobě se nastavují na minimální hodnotu, redukovaný proud si musí uživatel nastavit sám podle projektu; toto nastavení již nemusí být intuitivní, jako tomu bylo dříve, kdy měl uživatel k dispozici pouze dvě cejchované hodnoty: maximum a minimum regulačního pásma; moderní spouště jističů Modeion dnes umožňují nastavit šestnáct cejchovaných hodnot a nastavení parametrů spouště je možné zaplombovat,

   • projektanti mají navíc k dispozici rovněž softwarovou podporu programu SICHR 3.0, která jim značně zjednoduší, zrychlí a ověří správnost řešení projektu;

  • nastavení zkratové spouště
   • v důsledku změn v normách pro výrobu jističů se postupně vystřídalo pro motorovou charakteristiku značení K, A, M, G; důležitější je však skutečnost, že pro motory je spoušť nastavena obvykle na desetinásobek jmenovitého proudu, aby při rozběhu asynchronních motorů nedocházelo k nežádoucímu vypínání jističe,

   • pro charakteristiku vedení se postupně vystřídalo označení U, B, L, –; spoušť pro jištění vedení je nastavena na pětinásobek jmenovitého proudu,

   • v případě jističů s elektronickými spouštěmi (Modeion, ARION) zcela odpadá problém rozlišení charakteristiky zkratové spouště pro jištění motorů nebo vedení, neboť jeden přepínač na čelním panelu spouště obsáhne obojí nastavení;

 • vypínací schopnost (dříve se tento parametr označoval symbolem P1, dnes má označení podle normy Icn nebo Icu);

 • příslušenství (podpěťová spoušť, vypínací spoušť, pomocné spínače, ruční pohon s otočnou rukojetí pro místní ovládání, dálkové zapínání motorovým pohonem nebo elektromagnetem, krytí jističe…). Příslušenství dnešních jističů je z důvodu jednoduchosti montáže a dostupnosti řešeno jako stavebnice.

V  tab. 1 jsou uvedeny technické parametry starších jističů a doporučená náhrada za typy jističů vyráběných v současné době.

Tab. 1. Přehled základních parametrů starších typů jističů a doporučené náhrad

Označení jističe Un (V) AC In (A) Vypínací schopnost Icu(kA) Příslušenství Náhrada1)
AR25..
ARV25..
660 600 až 2 500 60/500 V SV, SP, PS, RP, MP, VP ARION-6
AR16..
ARV16..
660 250 až 1 600 50/500 V SV, SP, PS, RP, MP, VP BL1600S, ARION-4
AR10..
ARV 10..
660 250 až 1 000 40/500 V SV, SP, PS, RP, MP, VP BL800S, BL1600S, ARION-2
AMT6.. 500 100 až 600 18/500 V SV, SP, PS, RP, EMP, KR BA511*37, BA511*39, BL800S, BH630N, BD250N
AMT2.. 500 7 až 200 10/500 V SV, SP, PS, RP, EMP, KR BA511*37, BA511*33, BH630N, BD250N
J2Z T 660 630 až 1 000 30/380 V SV, SP, PS, RP, EMP, VP BL1600S, BL800S
J2UX T 660 63 až 630 30/380 V SV, SP, PS, RP, EMP, VP BL800S, BH630N, BD250N
J2X50 500 50 až 600 20/500 V SV, SP, PS BA511*37, BA511*39, BH630N, BD250N
J2V50 500 50 až 400 20/500 V SV, SP, PS BA511*37, BA511*39, BH630N, BD250N
J2U50 500 18 až 200 18/550 V SV, SP, PS BA511*33, BA51*37, BD250N
J2RU 500 18 až 200 14/500 V SV, SP, PS, KR + RP BA511*33, BA51*37, BD250N
J21U 660 18 až 200 10/500 V SV, SP, PS, KR, KR + RP BA511*33, BA51*37, BD250N
JMR50 500 18 až 200 10/500 V SV, SP, PS, KR, KR + RP BA511*33, BD250N
J2M50 500 15 až 50 10/500 V RP boční, KR + RP BA51*33, BD250N
J7K 500 0,5 až 63 3/500 V SV, SP, PS, KR + RP LSN, LST (jen do AC 400 V), BD250
J1K 500 0,5 a 25 1,5/500 V SV, SP, PS, KR + RP LSN (jen do AC 400 V)

1) Pro přesnou náhradu je nutné vzít v úvahu velikost možného zkratového proudu v místě jističe, rozsah příslušenství a napětí ovládacích obvodů příslušenství.
Označení zkratek použitých v tabulce:
SV – vypínací spoušť, SP – podpěťová spoušť, PS – pomocný spínač, RP – ruční pohon čelní, MP – motorový pohon, VP – výsuvné provedení, EMP – elektromagnetický pohon, KR – krytí

V příštím čísle ELEKTRO bude příspěvek věnován náhradám kompaktních jističů do 630 A.

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: 0446/67 21 11
fax: 0446/62 11 32
oez@oez.cz
http://www.oez.cz