Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

Jak postupovat při náhradách dříve vyráběných jističů OEZ (část 1)

číslo 7/2002

Inovace, technologie, komponenty

Jak postupovat při náhradách dříve vyráběných jističů OEZ (část 1)

Ing. Lubomír Augusta, OEZ s. r. o.

V mnoha rozváděčích v průmyslu a v energetice České republiky a Slovenska se často vyskytují jističe, které byly v podniku OEZ vyrobeny za uplynulých 60 let. Výroba jističů AMT, J2U, J2X, J2V, JMR, J2M, J21U, J2UX-T, J2Z-T byla ukončena již před delší dobou. Náhrada starších typů jističů začala před deseti lety jističi LSF do velikosti 50 A, následně typem LSN do 63 A a před třemi roky do hodnoty 125 A typem LST. Nejnovější změnou v sortimentu OEZ je ukončení výroby jističů řady BA51, BA52 a J2UX (netýká se jističů BA511). Výroba vzduchových jističů AR byla ukončena před třemi roky – nyní jsou nahrazovány kompaktními jističi Modeion BL1600S (do 1 600 A), BL800S (do 800 A), BH630S či BH630N (obojí do 630 A) nebo popř. kompaktními jističi BA511*41 (do 1 000 A), BA511*39 (do 630 A), ve vyšších výkonech vzduchovými jističi ARION (až do 6 300 A).

V souvislosti s investiční výstavbou uživatel často řeší dilema, co udělat se starým rozváděčem – zda jen vyměnit starý jistič za nový, nebo od základu předělat celý rozváděč.

Obr. 1.

a) Výměna rozváděče
V případě celkové rekonstrukce rozváděče má projektant k dispozici katalogovou dokumentaci firmy OEZ, dále software s podporou výpočetního programu SICHR. S jeho pomocí lze zkontrolovat impedanční smyčky a na zkušebním obvodu na počítači připravit nastavení tepelných, selektivních a zkratových spouští jednotlivých jisticích prvků tak, aby byly vůči sobě selektivní. Jsou-li vypínací charakteristiky dobře zvoleny a nastaveny, bude při případné poruše vypínat nejbližší nadřazený jisticí prvek.

b) Výměna jističe
Jde-li pouze o menší zásah do rozváděče (např. výměna starého jističe za nový) a není-li k dispozici původní projekt, je důležité znát kritéria, podle kterých je možné jistič zaměnit. Zjednodušeně lze říci, že parametry nového jističe musí být minimálně stejné nebo vyšší než u jističe stávajícího. To se týká především jmenovitého proudu, jmenovitého napětí a mezní vypínací schopnosti. Příslušenství nynějších jističů je na daleko vyšší úrovni, než tomu bylo u starých jističů – nabídka je podstatně širší, navíc je řešeno jako stavebnicové. Nastavení charakteristiky zkratové spouště pro jištění motorů nebo vedení je u současných kompaktních a vzduchových jističů snadno volitelné.

Pro vyřešení náhrady je nutné znát parametry a příslušenství starého jističe. Tyto údaje bývají uvedeny na typovém štítku jističe.

K nejdůležitějším parametrům jističe patří především:

 • jmenovité napětí Un;
 • jmenovitý proud nadproudové spouště In (na štítku je uvedeno např. 1 000 A )
  • nastavení tepelné spouště (redukovaný proud) – je to skutečný jmenovitý provozní proud jištěného zařízení, např. 750 A
   • jističe s kataraktovými spouštěmi neměly možnost regulace jmenovitého proudu nadproudové spouště, proto se vyráběly v poměrně husté řadě jmenovitých proudů (např. J2RU, J21U, J1K),

   • starší vzduchové jističe se ve výrobě standardně nastavovaly na střední hodnotu proudového rozsahu a zákazník si sám redukovaný proud nastavoval (např. jističe AMT, AR),

   • jističe LSN a LST se vyrábějí v proudové řadě 0,2 až 125 A bez možnosti regulace,

   • kompaktní jističe řady BA511 se v dnešní době vyrábějí s nastavitelnou nadproudovou spouští s možností regulace –25 %. Ve výrobě se nastavují na maximální hodnotu,

   • kompaktní jističe s elektronickými spouštěmi skupiny Modeion a vzduchové jističe ARION mají možnost regulace až – 60 % a ve výrobě se nastavují na minimální hodnotu, redukovaný proud si musí uživatel nastavit sám podle projektu; toto nastavení již nemusí být intuitivní, jako tomu bylo dříve, kdy měl uživatel k dispozici pouze dvě cejchované hodnoty: maximum a minimum regulačního pásma; moderní spouště jističů Modeion dnes umožňují nastavit šestnáct cejchovaných hodnot a nastavení parametrů spouště je možné zaplombovat,

   • projektanti mají navíc k dispozici rovněž softwarovou podporu programu SICHR 3.0, která jim značně zjednoduší, zrychlí a ověří správnost řešení projektu;

  • nastavení zkratové spouště
   • v důsledku změn v normách pro výrobu jističů se postupně vystřídalo pro motorovou charakteristiku značení K, A, M, G; důležitější je však skutečnost, že pro motory je spoušť nastavena obvykle na desetinásobek jmenovitého proudu, aby při rozběhu asynchronních motorů nedocházelo k nežádoucímu vypínání jističe,

   • pro charakteristiku vedení se postupně vystřídalo označení U, B, L, –; spoušť pro jištění vedení je nastavena na pětinásobek jmenovitého proudu,

   • v případě jističů s elektronickými spouštěmi (Modeion, ARION) zcela odpadá problém rozlišení charakteristiky zkratové spouště pro jištění motorů nebo vedení, neboť jeden přepínač na čelním panelu spouště obsáhne obojí nastavení;

 • vypínací schopnost (dříve se tento parametr označoval symbolem P1, dnes má označení podle normy Icn nebo Icu);

 • příslušenství (podpěťová spoušť, vypínací spoušť, pomocné spínače, ruční pohon s otočnou rukojetí pro místní ovládání, dálkové zapínání motorovým pohonem nebo elektromagnetem, krytí jističe…). Příslušenství dnešních jističů je z důvodu jednoduchosti montáže a dostupnosti řešeno jako stavebnice.

V  tab. 1 jsou uvedeny technické parametry starších jističů a doporučená náhrada za typy jističů vyráběných v současné době.

Tab. 1. Přehled základních parametrů starších typů jističů a doporučené náhrad

Označení jističe Un (V) AC In (A) Vypínací schopnost Icu(kA) Příslušenství Náhrada1)
AR25..
ARV25..
660 600 až 2 500 60/500 V SV, SP, PS, RP, MP, VP ARION-6
AR16..
ARV16..
660 250 až 1 600 50/500 V SV, SP, PS, RP, MP, VP BL1600S, ARION-4
AR10..
ARV 10..
660 250 až 1 000 40/500 V SV, SP, PS, RP, MP, VP BL800S, BL1600S, ARION-2
AMT6.. 500 100 až 600 18/500 V SV, SP, PS, RP, EMP, KR BA511*37, BA511*39, BL800S, BH630N, BD250N
AMT2.. 500 7 až 200 10/500 V SV, SP, PS, RP, EMP, KR BA511*37, BA511*33, BH630N, BD250N
J2Z T 660 630 až 1 000 30/380 V SV, SP, PS, RP, EMP, VP BL1600S, BL800S
J2UX T 660 63 až 630 30/380 V SV, SP, PS, RP, EMP, VP BL800S, BH630N, BD250N
J2X50 500 50 až 600 20/500 V SV, SP, PS BA511*37, BA511*39, BH630N, BD250N
J2V50 500 50 až 400 20/500 V SV, SP, PS BA511*37, BA511*39, BH630N, BD250N
J2U50 500 18 až 200 18/550 V SV, SP, PS BA511*33, BA51*37, BD250N
J2RU 500 18 až 200 14/500 V SV, SP, PS, KR + RP BA511*33, BA51*37, BD250N
J21U 660 18 až 200 10/500 V SV, SP, PS, KR, KR + RP BA511*33, BA51*37, BD250N
JMR50 500 18 až 200 10/500 V SV, SP, PS, KR, KR + RP BA511*33, BD250N
J2M50 500 15 až 50 10/500 V RP boční, KR + RP BA51*33, BD250N
J7K 500 0,5 až 63 3/500 V SV, SP, PS, KR + RP LSN, LST (jen do AC 400 V), BD250
J1K 500 0,5 a 25 1,5/500 V SV, SP, PS, KR + RP LSN (jen do AC 400 V)

1) Pro přesnou náhradu je nutné vzít v úvahu velikost možného zkratového proudu v místě jističe, rozsah příslušenství a napětí ovládacích obvodů příslušenství.
Označení zkratek použitých v tabulce:
SV – vypínací spoušť, SP – podpěťová spoušť, PS – pomocný spínač, RP – ruční pohon čelní, MP – motorový pohon, VP – výsuvné provedení, EMP – elektromagnetický pohon, KR – krytí

V příštím čísle ELEKTRO bude příspěvek věnován náhradám kompaktních jističů do 630 A.

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: 0446/67 21 11
fax: 0446/62 11 32
oez@oez.cz
http://www.oez.cz