Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2016 vyšlo tiskem
7. 12. 2016. V elektronické verzi na webu od 6. 1. 2017. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a měřicí technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Lithiové trakční akumulátory pro elektromobilitu (2. část – dokončení)

Aktuality

Svítící fasáda FEL ČVUT nabídne veřejnosti interaktivní program s názvem Creative Colours of FEL Dne 13. prosince v 16.30 hodin se v pražských Dejvicích veřejnosti představí interaktivní…

Fakulta elektrotechnická je na špici excelentního výzkumu na ČVUT Expertní panely Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace (RVVI) vybraly ve II. pilíři…

Švýcaři v referendu odmítli uzavřít jaderné elektrárny dříve V referendu hlasovalo 45 procent obyvatel, z toho 54,2 procent voličů řeklo návrhu na…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 25. 11. 2016 den otevřených dveří Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 25. listopadu od 8.30 hodin Den otevřených…

Calliope mini – multifunkční deska Calliope mini poskytuje kreativní možnosti pro každého. A nezáleží na tom, zda jde o…

Ocenění v soutěži České hlavičky získal za elektromagnetický urychlovač student FEL ČVUT Student programu Elektronika a komunikace Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Vojtěch…

Více aktualit

Izolované vodiče DURESCA, TIRESCA, GASLINK

číslo 4/2003

Amper 2003

Izolované vodiče DURESCA®, TIRESCA®, GASLINK®
Systém tvarovaných izolovaných vodičů pro rozvody vn a vvn

Ing. Miloslav Lebeda, Unirec spol. s r. o.

Protichůdné požadavky na zajištění bezpečného a spolehlivého přenosu velkých výkonů na napěťové hladině vn, vvn při současném tlaku na minimalizaci stavebních nákladů a prostorových záborů v průběhu realizace nových či při rekonstrukci stávajících energetických zařízení ve stále větší míře vyžadují používání plně izolovaných vodičů jako náhrady za obvyklá kabelová vedení. Předním evropským výrobcem této techniky je švýcarská společnost MGC MOSER-GLASER.

Obr. 1.

Švýcarská firma MGC MOSER-GLASER, založená v roce 1914, byla od počátku své existence zaměřena na výrobu vn přístrojů, především transformátorů. Na základě zkušeností z předchozí výroby uvedla roku 1958 na trh plně izolovaný vodič DURESCA®. Vývoj pokračoval a roku 1982 byl do výroby zaveden izolovaný vodič pro těžké provozy (s využitím technologie SF6 , vysoce izolační plyn hexafluorid sirný - pozn. red.) nazvaný GASLINK®. Poslední inovací sortimentu izolovaných vodičů byla speciální částečně izolovaná konstrukce sběren pod označením TIRESCA®.

Nejpříznivější poměr ceny k výkonu a rozměrům nabízejí izolované vodiče typu DURESCA®, kterých se dodalo již více než 300 km do nejtěžších aplikací, včetně jaderné energetiky, petrochemie a vrtných plošin. Hlavními přednostmi plně izolovaných vodičů DURESCA® jsou:

 • dokonalá ochrana osob uzemněným systémem – zaručena dotyková bezpečnost do 170 kV,
 • vlastní izolace v každé fázi – vyloučení rizika mezifázového zkratu, koncepce jednofázových vodičů,
 • konstrukcí minimalizovaná množnost výskytu částečných výbojů – dlouhá životnost,
 • zabudované kapacitní řízení elektrického pole na koncích vodičů – nejsou zapotřebí speciální koncovky,
 • velmi dobrá mechanická odolnost kompaktního systému – velká zkratová odolnost,
 • trojrozměrná geometrie tvarování, malý poloměr ohybů – snížení montážních nákladů,
 • stavebnicový systém ze tří základních jednoduchých komponent: koncovka, tvarovaný vodič, spojka – minimalizace prací spojených s montáží a případnou opravou,
 • přirozené chlazení – velké přenášené výkony bez nutnosti přídavného chlazení,
 • izolace bez obsahu halogenů – nízké riziko požáru, bez vývinu jedovatých zplodin.
Obr. 2.

Těchto vlastností je dosaženo využitím patentované konstrukce a výrobních postupů. Vlastní jádro izolovaných sběren tvoří plný hliníkový vodič, který je izolován materiálem DURESCA® na bázi elektrotechnických pryskyřic s pevnostními plnivy. Jádro je kryto zemnicí síťkou s integrovanými kapacitními přechody na koncích vodičů. Poslední krycí vrstva je tvořena odolným nenavlhajícím materiálem s vysokou otěruvzdorností, popř. kovovým vlnovcem do těžkých provozů (typ DG).

Izolované sběrny DURESCA® jsou dodávány v prefabrikovaných dílech, které jsou tvarovány již ve výrobním závodě podle provozních požadavků zákazníka. Na základě přesného prostorového zaměření jsou vytvarované díly o maximální délce 10 m tepelně vytvrzeny v peci. Na místě instalace se jednotlivé úseky spojí přechodovými díly s dilatační vložkou a ukotví se na běžnou nosnou konstrukci či stěnu (obr. 1). Součástí dodávek jsou koncové svorky pro přechod na sběrnu, transformátorový vývod nebo zakončení pro připojení lan, průchodky a krytky pro průchody stavebních konstrukcí a veškeré kotvicí příslušenství, včetně uzemňovacích prvků. Vlastní montáž nevyžaduje speciální postupy a je běžně prováděna pracovníky provozovatele nebo montážních firem pod předávací kontrolou specialisty výrobního závodu.

Izolované vodiče DURESCA® jsou dodávány v provedeních lišících se místem použití, vnější konstrukcí a přípustným zatížením:

 • s ochrannou kovovou trubkou
  DG – pro vnitřní i venkovní generátorové vývody, s oblouky z korozivzdorného vlnovce pro napětí 12 až 36 kV, proudy do 8 000 A,
  DGX – totéž jako DG, s koncovkami pro připojení na vývody se SF6, pracovní napětí 12 až 170 kV, proudy do 2 500 A;
 • s ochrannou polyamidovou trubkou
  DE – pro propojení transformátorů, rozváděčů a generátorů, napětí 12 až 72,5 kV, proudy do 3 150 A,
  DEX – totéž jako DE, s koncovkami pro připojení na vývody se SF6, pracovní napětí 12 až 123 kV, proudy do 2 500 A,
  DR – pro sběrny nn, pracovní napětí do 1 000 V, proudy do 6 000 A.

Veškeré izolované vodiče DURESCA® jsou určeny pro vnitřní i venkovní prostředí. Rozsah pracovních teplot je od –40 do +105 oC (v provedení DG krátkodobě do 205 oC). Dodávané prefabrikované díly, spojky a koncovky jsou testovány v souladu s IEC 137.

Firma UNIREC rozšířila svoji nabídku o výrobky společnosti MGC MOSER-GLASER. Firma UNIREC spol. s r. o. Praha je jako obchodně-technický reprezentant MGC MOSER-GLASER připravena s týmem svých techniků vám poskytnout podrobné aplikační, technické a obchodní informace:

UNIREC spol. s r. o.
Pražská 16
102 21 Praha 10 – Hostivař
tel.: 281 017 405-10
fax: 281 017 411
e-mail: unirec@unirec-praha.cz
http://www.unirec-praha.cz

Amper 2003: hala 2, sektor F, stánek 16