časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Informační systém oporou

|

číslo 5/2006

Informační systém oporou
IS K2 ve společnosti ELFETEX, spol. s r. o.

Společnost ELFETEX, spol. s r. o., byla založena v roce 1991. Od svého založení se orientuje na uspokojování potřeb svých zákazníků, kterých na začátku roku 2006 obsluhovala více než šest tisíc. Právě díky svým službám nabízí Elfetex zákazníkům velké konkurenční výhody. Společnost má čtrnáct prodejních míst, sto padesát spolupracovníků a roční obrat se blíží jedné miliardě korun. Na skladě má trvale více než dvacet pět tisíc položek a dalších milion jich je možné ve velmi krátké době objednat. Elfetex je od roku 1998 součástí nadnárodního koncernu Würth. Cílem společnosti je stát se druhým největším velkoobchodem na trhu ve svém oboru.

Současný systém jako rizikový faktor

Elfetex používal od roku 1993 software rakouské společnosti pod operačním systémem MS DOS. Dodavatel i systém v té době vyhovovali požadavkům Elfetexu. Po fúzi se společností FEGA Bohemia v roce 1998 však přibyly další dvě filiálky, a rapidně tak narostl objem dat pro přenos i správu. V souvislosti s rozšiřováním se projevily nedostatky stávajícího systému. Jako nevyhovující byly identifikovány jak neinformovanost o zásobách mezi filiálkami, tak i ruční účtování faktur po příjmu zboží. Omezením byla i skutečnost, že nebyla podpora elektronického obchodování ani přechodu na rok 2000 (problém Y2K), podobně jako neexistence verze pro MS Windows. V roce 1998 provedl nový vlastník – koncern Würth – analýzu rizik a audit Elfetexu. Současný systém byl označen jako kritický prvek, a z tohoto důvodu byl doporučen nákup nového informačního systému.

Krátkodobá i dlouhodobá hlediska

Management pečlivě zvážil krátkodobá i dlouhodobá hlediska a vznikla následující množina požadavků:

 • propojit filiálky a centrálu on-line, zajistit informovanost o skladových zásobách v reálném čase, a poskytovat tak co nejlepší služby zákazníkům,

 • mít k dispozici informační systém (IS), který podporuje elektronické obchodování,

 • mít možnost importů dat do systému a exportů pro případné další systémy,

 • přejít bez problémů na rok 2000,

 • implementovat informační systém, který již má nebo v blízké budoucnosti dokončí verzi pro MS Windows,

 • provozovat systém, který bude mít profesionální podporu a zázemí u výrobce,

 • mít nástroj, který bude otevřený a bude dále podporovat a přizpůsobovat se plánovanému růstu.

Český, nebo zahraniční?

Na začátku roku 1999 začal oficiálně výběr nového IS. Bylo osloveno pět dodavatelů, z toho tři zahraniční a dva domácí. Cenová hladina zahraničních IS však byla buď vyšší, než byla představa Elfetexu, nebo tito dodavatelé nebyli schopni reagovat na změny legislativy v ČR. Ze dvou českých informačních systémů zvítězil IS K2, a to zejména díky garanci dostatečného zázemí ze strany výrobce a velmi dobrému poměru ceny a výkonu.

Společná cesta a soužití

IS K2 byl spuštěn naostro v září 1999 na operačním systému MS DOS vzhledem k požadavku, aby uživatelé pocítili jen minimální rozdíl oproti dosud používanému systému. Na operační systém Windows se přecházelo postupně v dalším roce.

Obr. 1.

V roce 2001 – kdy proběhla akvizice další společnosti s pěti prodejními místy – byl rozvoj firmy velmi dynamický. Elfetex se v tomto období růstu zaměřil především na produktivitu a efektivitu práce. S tím souvisela změna pracovních postupů, procesů a odpovědnosti pracovníků. To vyvolalo potřebu přizpůsobit IS K2 tomuto vývoji. Proto postupně vzniklo pět nových modulů, které přesně kopírovaly definované hlavní procesy.

V roce 2001 byl spuštěn internetový obchod. V roce 2004 byl uveden do provozu automatický objednávací systém a tzv. nabídkový katalog, který zaručoval pohodlnou a efektivní práci s více než milionem nabídkových položek.

Propojil, přizpůsobil se a dále pomáhá

Ing. Petr Maule, finanční ředitel Elfetexu, k přínosům IS K2 říká: „Víme určitě, že jsme byli prvním velkoobchodem na verzi pro Windows. Víme také, že jsme po určité období byli společností s největším růstem a s největšími požadavky na rozšiřování IS K2 a jeho úpravy, a musím říct, že tento náš růst byl a je ze strany IS K2 podporován a kopíruje naše potřeby a požadavky.„ Přínosy IS K2 pro Elfetex shrnuje do následujících bodů: „Podařilo se nám:

 • propojit v IS K2 všechna prodejní místa a postupně připojovat další,

 • zjednodušit – díky koncepci prvotních dokladů – práci a zefektivnit vkládání dokladů a zadávání dat,

 • získat nástroj, který podporuje náš růst,

 • radikálně zvýšit produktivitu práce,

 • spustit v rámci IS K2 internetový obchod s napojením přímo na skladové karty.„

Vize dalšího rozvoje

Ing. Maule dále hodnotí dodavatele i IS K2 takto: „V posledních dvou letech se nahromadily požadavky na rozšíření IS K2. Proto jsme se rozhodli zaměstnat vlastního programátora. Ten je po důkladném zaškolení schopen řešit naše požadavky a my tak máme částečně zajištěn servis IS K2 vlastními silami. IS K2 tak potvrzuje svoji otevřenost a možnost úprav „na míru„. Přestože v určitém období nebyly reakce výrobce podle našich představ, při komplexním hodnocení IS K2 konstatujeme, že splňuje naše očekávání a je schopen se přizpůsobit našim potřebám. Dokazuje to i jeho dnešní stav, kdy je přizpůsoben nastavené organizaci práce a podporuje naše procesy. Dále Elfetex plánuje dokončení implementace čteček čárového kódu do všech filiálek, zprovoznění vyhodnocovacího modulu na dodavatelské smlouvy, zavedení intranetu, ale i implementaci řešení CRM a většího využívání a rozvoje marketingových nástrojů v IS K2.

e-mail: obchod.praha@K2atmitec.cz
tel.: 226 006 677
http://www.syst.cz
http://www.K2atmitec.cz