časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Informační systém K2 pomáhá při řízení společnosti koska cz s. r. o.

|

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Informační systém K2 pomáhá při řízení společnosti koska® cz s. r. o.

Jaroslav Bílek,
Q.gir – informační technologie, s. r. o.

Společnost koska cz s. r. o. (dále jen koska) vznikla v roce 2001 jako nástupce sdružení fyzických osob, založeného v roce 1992. Od počátku se soustředila na velkoobchodní prodej zaměřený na obor voda, topení, plyn. Nyní – po dvanácti letech – zaměstnává téměř 90 pracovníků, zásobuje přibližně 300 obchodních partnerů po celém území ČR i na Slovensku. V roce 2003 ztrojnásobila svůj obrat oproti skutečnosti v roce 1998. Současné plány počítají pro rok 2004 se zdvojnásobením obratu v porovnání s rokem 2000 a během následujících dvou let se zvýšením podílu jejích produktů na trhu ze současných téměř 20 % na více než 30 %.

Společnost koska od svého založení do roku 2002 používala ekonomický software vyvinutý místní firmou, který postupem času – s růstem společnosti – přestal vyhovovat jejím požadavkům. Chyběly totiž základní funkce pro vyhodnocování chodu firmy a v určitých případech tento program nebyl příliš uživatelsky přívětivý. Tato skutečnost byla impulsem pro hledání nového informačního systému. Proto vedení společnosti stanovilo kritéria výběru a požadavky na nový informační systém:

 • komplexní informační systém svými agendami pokrývající veškeré potřeby společnosti,
 • propojení poboček on-line,
 • bezpečnost a přesné nastavení přístupových práv,
 • řešení specifických požadavků na dopravu, včetně funkce přerozdělování výdejek na jednotlivé vozy,
 • vyhodnocovací funkce pro sledování chodu společnosti,
 • internetový obchod,
 • možnost individuálních úprav,
 • skladové hospodářství vyhovující požadavkům společnosti,
 • marketingové funkce potřebné pro práci obchodního oddělení.

Reference

Výběr informačního systému byl ve společnosti koska nezvykle jednoduchou záležitostí. Její vedení se od svých dodavatelů i odběratelů nezávisle na sobě dozvědělo o produktu nazvaném Informační systém K2. V průběhu několika rozhovorů a referenčních návštěv se ujistilo, že uvedený systém odpovídá firemním požadavkům. Ty byly vzhledem ke shodnému oboru podnikání společnosti koska a jejích partnerů podobné.

Na základě pozitivní odezvy svých partnerů a podle dobrých referencí se firma zanedlouho rozhodla oslovit společnost Q.gir jako dodavatele zmíněného Informačního systému K2, přičemž požadovala uskutečnit analýzu jeho zavedení.

Implementace Informačního systému K2

V lednu 2002 začaly práce na přípravě celkové analýzy a specifikací systému – logistické, obchodní, ekonomické a finanční agendy a modulů pro podporu obchodních a marketingových aktivit.

Na základě výsledků analýzy byla v září podepsána smlouva a v období říjen až prosinec 2002 byl systém implementován tak, aby byl splněn požadavek společnosti koska na start plného provozu IS K2 dne 1. 1. 2003.

Při pohledu zpět se jako nejdůležitější jeví období stanovování samotného informačního systému, kdy byl nastaven přesně podle požadavků zadávající společnosti a uživatelů. Tato fáze je skutečně kritická a výrazně ovlivňuje podobu a obsah výstupů, které mají být poskytovány vedení společnosti. Ve zmíněném konkrétním případě byl nejdůležitější bod charakterizování systému dopravy, na který společnost koska kladla velký důraz.

Zavádění a implementaci IS K2 doprovázely běžné problémy a obtíže, jež se však díky koordinaci a správnému formulování požadavků na funkčnost systému ze strany společnosti koska podařilo zdárně vyřešit.

Stejně tak v prvním měsíci – na začátku používání IS K2 –, který lze při zavádění IS obecně považovat za kritické období, bylo třeba vyřešit určité komplikace. Mezi ně lze zařadit např. nedůvěru zaměstnanců v nový systém a částečné obavy z jeho používání, ale zejména nevyužívaní všech vlastností nového systému.

Přínosy řešení pro koska cz s. r. o.

Přínosy Informačního systému K2 pro společnost koska lze v zásadě shrnout takto:

 • Informační systém K2 obsahuje veškeré agendy, které společnost potřebuje řešit a používat,
 • propojení poboček on-line pomohlo vyřešit a výrazně zlepšit komunikaci a přenos dat mezi pobočkami společnosti,
 • díky IS K2 se zlepšily obchodní i marketingové aktivity,
 • podařilo se vyřešit systém a logistiku reklamací,
 • zlepšil se systém objednávání zboží ze strany koska směrem k dodavatelům, rovněž i systém objednávání a rezervace zboží ze strany odběratelů,
 • IS K2 precizně řeší a podporuje systém dopravy zboží k partnerům a zákazníkům, jimž je nyní možné zaručit včasnou a přesnou dodávku zboží, které si objednali,
 • společnost koska získala informační systém, který je užitečným nástrojem pro řízení společnosti a slouží jako zdroj informací pro rozhodování managementu na základě propracovaných analýz a vyhodnocování shromážděných dat.

Výsledky analýzy

Společnost koska opakovaně vyjádřila spokojenost se zavedením IS K2 a v podstatě již plně využívá všechny dostupné moduly a agendy.

V současné době je implementována funkce internetového obchodu – dalšího podpůrného nástroje pro prodej celého sortimentu společnosti.

V blízké budoucnosti plánuje koska nákup digitální telefonní ústředny. Dalším krokem bude implementace modulu K2 CRM – kontaktního centra, které bude propojeno právě s novou telefonní ústřednou.

Q.gir – informační technologie, s. r. o.
Vlkova 19
130 00 Praha 3
tel.: 222 721 505
e-mail: obchod@qgirit.cz
http://www.k2.cz, http://www.qgirit.cz