časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Informační systém K2 – nástroj pro zefektivnění řízení společnosti

|

číslo 4/2004

AMPER 2004

Informační systém K2 – nástroj pro zefektivnění řízení společnosti

Ing. Jaroslav Bílek,
Q gir – informační technologie s. r. o.

Základním důvodem, proč se firmy rozhodují pořídit si a implementovat informační systém, je zejména úloha optimalizovat náklady společnosti, zefektivnit informační toky a procesy uvnitř firmy a tak zlepšit komunikaci mezi pracovníky a odděleními či snaha sledovat a vyhodnocovat informace, které lze získat jen pomocí informačního systému (IS).

Informační systém K2

Informační systém K2 je komplexní, precizní a účelné řešení řízení veškerých podnikových aktivit společnosti. Jedná se o pružný a otevřený modulární systém, který je možné přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků bez ohledu na velikost jejich firmy a zaměření. Mezi zajímavé součásti takto propracovaného řešení patří také možnost provozovat integrovaný internetový obchod on-line. Dále sem lze zařadit možnost kontaktního centra (CRM), integrovanou technologii OLAP (On-Line Analytical Processing – třída výkonných databázových programů) a nově podporu Workflow (tok pracovních činností nebo dokumentů v organizaci) či např. možnost kapacitního plánování v oblasti výroby. Neméně důležitou vlastností systému K2 je provázanost všech modulů a vzájemná kontrola jednotlivých agend. K dalším přednostem IS K2 patří nezávislost na operačním systému (je multiplatformní) a již zmiňovaná otevřenost, kdy na základě požadavků lze uskutečnit v podstatě jakékoliv uživatelské úpravy. Pro Informační systém K2 se z uvedených důvodů rozhodlo již téměř 300 společností, a to nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Maďarska nebo Německa.

Poskytovatel převezme starosti

Informační systém K2 je možné provozovat formou tzv. outsourcingu (podnikání, v němž firma zabezpečí požadované úkoly najmutím jiné firmy či osoby, které je splní), a to ve zcela kompletním pojetí. Znamená to tedy vše přes outsourcing informačního systému včetně hardwarových technologií, podpůrného softwaru, datových linek až např. po outsourcing kancelářského balíku MS Office nebo outsourcing kontaktního centra. Tento projekt již funguje déle než dva roky. Společnost Q.gir – informační technologie s. r. o. jako provozovatel outsourcingu IS K2 je jednou z prvních společností v ČR, která začala poskytovat informační systémy tímto způsobem (již několik významných zákazníků provozuje IS K2 právě v této podobě).

Pro společnosti má využití komplexní služby outsourcingu tyto základní výhody:

  • Snížení investičních nákladů – v oblasti informačních technologií společnost již nemusí investovat; kupuje službu, kterou účtuje jako náklad (nikoliv investici). Vzhledem k tomu, že jsou stanoveny pevné měsíční poplatky, např. výrazně se usnadní sestavování finančních plánů.

  • Profesní přínos – na rozdíl od poskytovatele služby se zákazník nemusí orientovat v nejnovějších trendech IT, pouze je využívá a získává tak možnost plně se soustředit na hlavní obor své činnosti. S tím úzce souvisí také následující oblast.

  • Personální sféra – společnost nemusí zaměstnávat vlastní odborníky na oblast IT, neboť také v tomto případě využívá služby poskytovatele outsourcingu. Zákazník má vlastně k dispozici tým odborníků, který je schopen pružně reagovat na jeho požadavky a řešit vzniklé situace. Protože nejde o zaměstnance firmy, výrazně se snižují mzdové náklady.

  • Omezení rizik – rizika spojená s případným výpadkem služby jsou přenášena na poskytovatele, který nejen že smluvně garantuje SLA (Service Level Argeemen – úroveň poskytovaných služeb), ale zavazuje se i poskytnout finanční kompenzaci v případě způsobení škody zákazníkovi.

Vzhledem k rozsahu projektu outsourcingu IS K2 nelze pokrýt veškeré potřebné činnosti vlastními silami firmy. Proto společnost Q.gir – informační technologie s. r. o. navázala strategické partnerství se společnostmi TISCALI a IBM. Firma TISCALI poskytuje pro tento projekt internetové služby a služby datového centra. V něm jsou umístěny veškeré serverové technologie, na nichž je outsourcing provozován. Prostřednictvím datových připojení přistupují zákazníci právě do datového centra TISCALI a tímto způsobem vzdáleně používají IS K2. Společnost IBM je partnerem pro veškeré technologie, na kterých je outsourcing IS K2 provozován.

K2 EXPRES – finančně dostupné řešení pro menší firmy

Omezené finanční možnosti menších podnikatelských subjektů byly často důvodem, proč pro ně byl informační systém příliš velkým luxusem. Záměrně je zde použit minulý čas, protože v současnosti tomu tak již není.

Výkonný software pro efektivní práci s informacemi a kvalitní vedení ekonomické, výrobní nebo logistické agendy již nemusí být doménou pouze velkých společností.

Novinkou v souboru produktů K2 je varianta Informačního systému K2 EXPRES. Informační systém K2 tak byl zpřístupněn i firmám s pěti a více současnými uživateli. Nabízí jim možnost vybrat si standardní „balík„ klasických modulů K2 za zvýhodněných licenčních podmínek. Funkčně jde o zcela totožnou aplikaci, takže případný přechod na standardní IS K2 (jiný způsob licencování, výhodnější pro střední a větší společnosti) je zcela bez problémů. Pro obchodní firmy je určena varianta K2 EXPRES a pro výrobní podniky K2 EXPRES Výroba.

Mezi vybrané referenční zákazníky IS K2 v oboru elektrotechniky a elektroniky patří:

  • Polovodiče, a. s.,
  • Mikroelektronika, spol. s r. o.,
  • ELFETEX, spol. s r. o.,
  • S.O.S. Electronic, spol. s r. o.

Bližší informace mohou zájemci získat na adrese:
Q.gir – informační technologie s. r. o.
Vlkova 19
130 00 Praha 3
tel.: 222 721 505
e-mail: obchod@qgirit.cz
http://www.qgirit.cz, http://www.k2.cz