časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Informace o nových knihách

číslo 1/2004

odborná literatura

Informace o nových knihách

Obr. 1.

Osvětlení Prahy
Proměny sedmi století
autor: Ing. arch. Ladislav Monzer, CSc.
rozsah: 224 stran, 256 obrázků
formát: A5
ISBN: 80-86534-04-9
vydáno: 2003
cena: 288 Kč

Kniha přibližuje vývoj veřejného osvětlení v Praze od olejových lamp, přes plynové osvětlení, počátky elektrického světla až po dnešní slavnostní osvětlení mostů a významných budov. Jistě potěší každého zájemce o historii města.

Autor shromažďoval podklady pro tuto publikaci od svých studentských let. Bez systematické, několik desítek let trvající práce a hlubokých znalostí světových dějin v historických souvislostech by uvedené dílo nikdy nemohlo vzniknout. Čtenář se může nechat vést slovem autora (doprovázeným bohatou obrazovou dokumentací) a obdivovat velký kus cesty, který lidstvo ušlo ve vývoji osvětlení v průběhu sedmi století až do současnosti.

Kniha byla vydána pro společnost ELTODO EG, a. s., v jehož správě je veřejné osvětlení nejen hlavního města Prahy, ale i několika jiných měst v ČR.

Nakladatelství FCC PUBLIC s. r. o.
Pod Vodárenskou věží 4
182 00 Praha 8
tel.: 286 583 011–2
fax: 284 683 022
e-mail: public@fccgroup.cz
http://www.fccgroup.cz

Obr. 2.

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický slovník
English-Czech and Czech-English Dictionary of Electrical Engineering and Electronics
autor: Ivan Bošňák
počet stran: 1 080
vydáno: 2003

Anglická terminologie se stala neodmyslitelnou součástí mnoha vědních oborů, a tedy i elektrotechniky. Vzhledem k rychlém vývoji, díky němuž vznikají stále nové výrazy a mnohé termíny se upřesňují a sjednocují, vyžaduje vlastně neustálou aktualizaci.

Užitečným, přehledně zpracovaným příspěvkem k anglicko-českému elektrotechnickému pojmosloví je slovník Ivana Bošňáka, který na konci roku 2003 vydalo ostravské vydavatelství Montanex. Publikace je nyní nejnovější, nejucelenější a nejrozsáhlejší slovníkovou příručkou pro každého, kdo se elektrotechnikou zabývá či jí chce porozumět.

Nový slovník je výrazně aktuálnější než dříve vydané slovníky (např. slovníky Malinové či Müllera). Přitom každý uživatel jistě ocení, že vedle nejmodernějších termínů jsou zde uvedeny i starší výrazy, které zajišťují kontinuitu s předchozím stavem a tak souhrnně mapují terminologický vývoj těchto oborů v posledních letech. Rovněž předkládá větší šíři záběru terminologie. Svým rozsahem (asi 50 000 hesel a podhesel v každé jazykové mutaci, vysvětlení důležitých zkratek atd.) se prezentuje jako vítaný pomocník pro všechny zájemce o elektrotechniku – od profesně angažovaných projektantů, vývojářů, obchodníků, manažerů, tlumočníků, překladatelů, pedagogů apod., přes studenty až po nejširší okruh neodborných uživatelů.

Autor využil poznatky své bohaté praxe (působil v nejrůznějších pozicích v elektrotechnickém průmyslu) i úzké kontakty s překladatelským prostředím (tlumočení i odborné jazykové práce a překlady) a dokázal vytvořit velký slovník, který v současné době ve svém oboru jen marně hledá konkurenci.

Vydavatelství Montanex, a. s.
Výstavní 10
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: 596 625 965
fax: 596 627 848
e-mail: marek.otisk@montanex.cz
http://www.montanex.cz

Obr. 3.

Příručka pro elektrotechnika
autor: Klaus Tkotz a kolektiv
přeložil: RNDr. Jiří Handlíř, CSc., z německého
originálu Fachkunde Elektrotechnik
(23. vyd., 2001)
vydání: první
rozsah: 564 stran,
1 225 obrázků, 212 tabulek

Český překlad 23. vydání osvědčené německé příručky nabízí obsáhlý souhrn základních vědomostí pro celé spektrum specializací elektrotechnických studijních a učebních oborů. Hlavní důraz v příručce je kladen na jasnost a srozumitelnost výkladu. Ten je podepřen velkým množstvím doprovodných obrázků, schémat zapojení, diagramů a popisů experimentů.

Publikace je určena zejména studentům SOU a SPŠ elektrotechnických. Uplatnění však najde i v elektrotechnických provozech, dílnách a údržbě, mezi mistry a pracovníky z elektrotechnického terénu a také mezi řemeslníky či kutily.

Vydavatel:
Europa-Sobotáles CZ s. r. o.
U Slavie
Praha 10