časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Informace

číslo 1/2002

Pokyny pro autory

Jste schopni psaným slovem sdělit poznatky ze svého oboru? Zastáváte určitý názor a jste ochotni projevit jej písemným vyjádřením? Jste odborník a chcete se stát také autorem odborného článku? Chcete INZEROVAT nebo informovat o Vaší firmě obchodním článkem? Napište do časopisu ELEKTRO.
Pro usnadnění spolupráce autora a redakce je nezbytné, aby materiály dodané redakci splňovaly určitá kritéria.

1. Texty

e-mail: elektro@fccgroup.cz, disketa 3,5", CD-ROM

Článek může být vytvořen a uložen v běžném textovém editoru (např. Word, T602). Stačí „zdrojový text“, který není třeba graficky upravovat (to je záležitost redakčního a typografického zpracování). Je-li článek doplněn obrázkem, grafem nebo tabulkou, je třeba je v textu označit pořadovým číslem obrázku nebo tabulky. Články jsou pak standardně upravovány stylisticky, terminologicky a typograficky.

Odborné články jsou honorovány podle sazebníku FCC PUBLIC s. r. o.

Za placený obchodní článek (firemní prezentaci) je považován článek obsahující kontaktní nebo adresný odkaz na konkrétní firmu (informace o cenách podá inzertní oddělení).

2. Obrazová část – články

Obrázky, grafy a tabulky nevkládejte do textu, ale dodejte je zvlášť:

  1. pro skenování: kontrastní (nekopírovaný) nákres – graf, fotografie, diapozitiv, s výhradami lze použít i kvalitní výtisk na křídovém papíře,

  2. data: v grafických formátech TIF, JPG, BMP, PCX, EPS, CDR, AI.

Pro správné barevné vyvedení firemního loga prosíme dodržet podmínky odst. 2. Pro skenování jednoduchého loga stačí černobílá kontrastní předloha a spolu s ní údaje o složení barevných odstínů.

3. Obrazová část – inzerce

  1. černobílá inzerce – platí stejné podmínky jako „obrazová část – články“. V případě nutnosti grafického zpracování (skenování, tvorba inzerátu apod.) připočítáváme k ceně inzerce sazbu podle ceníku FCC PUBLIC s. r. o.;

  2. barevná inzerce – jednoznačně dáváme přednost filmům CMYK (2 400 dpi, 150 lpi), včetně kontrolního barevného nátisku. Můžeme zpracovat i podklady v datové podobě podle odst. 2b, dodané elektronickou poštou nebo na médiu (ZIP, CD)

Za grafické zpracování (popř. za nadstandardní redakční práce) účtujeme sazbu podle ceníku FCC PUBLIC s. r. o. Veškeré informace o cenách inzerce Vám rádi zodpoví pracovníci  inzertního oddělení (spojení viz tiráž časopisu) nebo je zjistíte pouhou návštěvou internetové stránky www.fccgroup.czInformace pro předplatitele

Vážení předplatitelé,
v posledních dnech rozšiřuje Česká pošta, s. p., leták, jehož obsahem jsou informace týkající se doručování předplatného. V souvislosti s tímto letákem Vás chceme ujistit, že k žádným změnám v doručování Vašeho titulu nedojde, Váš předplacený tisk budete i nadále dostávat beze změn na Vaši adresu, a to prostřednictvím společnosti Předplatné tisku, s. r. o.

V případě zájmu o další informace se obraťte na adresu:
Předplatné tisku, s. r. o.
obchodní úsek
Hvožďanská 5 – 7
148 31 Praha 4
tel.: 00420/2/67 90 34 07
fax: 00420/2/793 27 50
e-mail: obchod@mediaservis.czNové faxové číslo

Z důvodu úprav a modernizace telekomunikačního zařízení bude v průběhu ledna 2002 přečíslováno faxové číslo naší redakce:
původní číslo: 02/688 30 22
nové číslo: 02/ 84 68 30 22

Prosíme naše čtenáře, aby při posílání faxových zpráv využili v případě neúspěšného pokusu obě čísla.Oznámení o změně adresy firmy TYCO

Po více než sedmiletém působení v kanceláři na Novodvorské ulici oznamujeme, že od nového roku 2002 se naše nová kancelář nachází v Limuzské ulici č. 8 v Praze 10.

Na tomto novém působišti máme pro uspokojování potřeb našich zákazníků kromě kanceláří a prezentační místnosti k dispozici i školicí středisko. Naše činnost v nových prostorách ještě lepším způsobem zajistí služby zákazníkům, od technického poradenství, přes školení až po pozáruční servis.

Jsme zde připraveni zajistit co nejlepší servis našim zákazníkům pro námi dodávané výrobky – kabelové soubory, spojovače a armatury, ZnO omezovače přepětí, izolátory, systém výrobků pro zvyšování izolace a elektrotechnické přístroje. Vyzkoušejte nás a uvidíte.

Naše nová adresa, telefonní a faxová čísla jsou:

Tyco Electronics Czech s. r. o.
Divize silnoproud
Limuzská 8
100 00 Praha 10
tel: 02/ 7201 1103
fax: 02/ 7270 0811
e-mail: EN-CZ@tycoelectronics.com

Přímé linky na pracovníky pražské kanceláře firmy Tyco Electronics Czech s. r. o.:

Divize silnoproud:
Vladimír Trpišovský 02/ 7201 1104
Jiří Bayer 02/ 7201 1105
Markéta Brůnová 02/ 7201 1103

Divize telekomunikační sítě:
Jan Bauman 02/ 7201 1101 (obchodní zástupce pro OSP Telecom od 2. 1. 2002)
Šárka Danielová 02/ 7201 1102