časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Indukční čidla přiblížení do zvláštního prostředí

|

číslo 2/2003

Inovace, technologie, projekty

Indukční čidla přiblížení do zvláštního prostředí

Indukční čidla přiblížení (bezkontaktní indukční spínače) jsou neodmyslitelnou částí každého automatizovaného stroje či výrobní linky. Sepnutím výstupu reagují na přiblížení kovového objektu a ve většině případů slouží jako bezkontaktní koncový nebo polohový spínač. Běžná čidla přiblížení jsou konstruována pro náročný provoz v prostředí průmyslové výroby. Většinou mají vysoké krytí (IP67) a velký rozsah pracovních teplot (od –25 do +70 °C). Technologie vakuového zalévání hmotou, která má stejnou tepelnou roztažnost jako použitý kov pouzdra, v podstatě odstranila dřívější častou příčinu omezené životnosti indukčních snímačů – postupné pronikání vlhkosti mikroskopickými póry vznikajícími při změnách okolní teploty. V moderní průmyslové výrobě se však vyskytují prostředí, kde ani tyto parametry nestačí. V takovém případě je nutné sáhnout po snímači ve zvláštním provedení. Firma Pepperl+Fuchs, která vyrobila první indukční přibližovací snímač na světě a která je dnes jedním z největších dodavatelů senzorové techniky, má v nabídce mnoho speciálních verzí indukčních přibližovacích čidel.

Obr. 1.

Snímače se širším teplotním rozsahem

Tyto snímače se uplatňují hlavně v sušicích a vypalovacích pecích užívaných v lakovnách. Podle maximální povolené teploty je lze rozdělit do dvou základních skupin. Snímače určené pro teploty do 150 °C se od běžných čidel liší materiálem pouzdra (firma Pepperl+Fuchs používá materiál Ryton stabilní do 200 °C) a speciálním zapojením elektronického obvodu, které zajišťuje funkci snímače i při vyšších teplotách. Snímače, které lze instalovat do prostředí s teplotou až 250 °C, již musejí mít jinou konstrukci – vyhodnocovací elektronika je oddělena od snímací cívky a pouzdro snímače je z teflonu (obr. 1).

Snímače odolné magnetickým polím

Typickým prostředím pro použití těchto snímačů jsou svařovny, svařovací automaty a montážní linky, místa bodového nebo obloukového svařování. Elektrický proud tekoucí přívody k elektrodám může dosahovat i hodnot kiloampérů. Tento proud vytváří silné elektromagnetické pole, které může vést k nasycení magnetického obvodu snímací cívky nebo k rušení vyhodnocovacího elektronického obvodu čidla. Pro tyto aplikace byla vyvinuta speciální čidla se zvýšenou odolností proti magnetickým polím. Jejich povrch rovněž bývá potažen teflonem, aby kapičky roztaveného kovu, které jsou při svařování rozprašovány, jeho povrch nenarušovaly (obr. 2).

Speciálně hermeticky uzavřené snímače

Uvedené snímače jsou konstruovány tak, aby snesly trvalé ostřikování tlakovou vodou, např. v mycí lince automobilů nebo při jiném průmyslovém mytí. Jejich pouzdro je dvouplášťové, obvod oscilátoru, který je na vlhkost nejcitlivější, je samostatně izolován zalévací hmotou. Pro snímače s vyšším krytím než IP68 již není odolnost proti tlakové vodě standardizována, je dána zkouškou dohodnutou mezi výrobcem a odběratelem. Tím je v tomto případě většinou automobilový průmysl. Příklad speciálně uzavřeného čidla je znázorněn na obr. 3.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Indukční snímače do vysokých tlaků

Toto označení se používá pro snímače, jejichž aktivní plocha může být vystavena tlakům běžným v hydraulických systémech. Snímače, které nabízí firma Pepperl+Fuchs, používané např. pro polohování pístů či plunžrů v hydraulických zařízeních snesou tlak do 35 Mpa (350 atm). Kryt aktivní plochy je v tomto případě vyroben z keramického materiálu a je zvláštní technologií upevněn v korozivzdorném pouzdru. Na obr. 4 je ukázáno čidlo odolávající vysokým tlakům, které je upraveno pro utěsnění kroužkem v otvoru hydraulického válce.

Existuje ještě mnoho typů speciálních indukčních přibližovacích snímačů, např. snímače s mechanickým dorazem, využívané hlavně v robotech, snímače s kovovou aktivní plochou odolné proti otěru a agresivním látkám, speciální snímače určené pro indikaci poloh ventilů nebo snímače s rozšířeným dosahem snímání. Jejich technické parametry zájemci naleznou v katalogu (v českém jazyce), který na požádání bezplatně zašle kterákoliv kancelář firmy FCC Průmyslové systémy.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252