ELEKTRO

Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2015 vyšlo v tištěné podobě 5. května 2015. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici na počátku června 2015.

Téma: Ochrana před bleskem a přepětím. Požární 
                         bezpečnost

Hlavní článek
Porovnání PIR detektorů využívaných v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech

Standardizace
Základní požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 3 (3. část)

Celoživotní vzdělávání
Trestní odpovědnost dodavatelů a subdodavatelů investičních akcí

Smart grids
Chytré elektrizační sítě (2. část)

Aktuality

Studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT budou reprezentovat ČR na stáži v IBM Curych V ostré konkurenci studentů ze zemí střední a východní Evropy obstáli posluchači programu…

6. mezinárodní konference EUREM se zúčastnilo 170 manažerů pro energetiku z celého světa Od roku 2008 organizuje Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) v České…

Široká nabídka e-nástrojů a služeb LAPP v netradičním pojetí Společnost LAPP KABEL s.r.o. ukázala letos na 23. ročníku elektrotechnického veletrhu…

Manažeři roku 2015 Do letošního finále soutěže Manažer roku, které proběhlo 23. dubna na Žofíně, se…

Více aktualit

iiSEL – Internetový informační systém pro elektrotechniky přístupný též na CD-ROM

Elektro 1/2000

iiSEL – Internetový informační systém pro elektrotechniky
přístupný též na CD-ROM

Již několikrát jsme čtenáře na stránkách tohoto časopisu informovali o internetovém informačním systému pro elektrotechniky – iiSEL, který provozuje vydavatelství IN-EL na svých internetových stránkách na adrese http://www.in-el.cz. Snad i díky tomu se tento systém dostal do povědomí elektrotechniků. Ti se nyní na jeho dalším rozvoji podílejí zejména svými aktuálními dotazy a příspěvky především v rámci pořádaných konferencí a diskusního fóra. O systém projevují zájem i ti, kteří přístup k internetu nemají nebo se k němu dostávají obtížněji. Ani pro tyto zájemce nebudou již informace, které se na iiSEL nacházejí, odepřeny. Podmínkou však je počítač alespoň s minimálními parametry: procesor 486 DX, 16 MB RAM, monitor VGA, mechanika CD-ROM, v jehož programovém vybavení je alespoň Windows 3.11. Pro ty je již na leden roku 2000 na CD-ROM připravena nejnovější verze iiSEL i s přednáškami ze všech dosud uspořádaných konferencí (ochrana před dotykem, proudové chrániče, přepěťové ochrany) a s otázkami, odpověďmi i názory v diskusním fóru.

Předpokládáme, že uvedený CD-ROM se uplatní i u těch, kteří snadný přístup nepostrádají. Řekněme si však, že „brouzdání“ v iiSEL zabere mnoho času, za který je třeba platit – nikoliv vydavatelství IN-EL, ale zprostředkovateli internetového spojení. Budete--li CD-ROM s iiSEL vlastnit, můžete se na internetu zaměřit pouze na novinky a tím ušetřit za telefonní spojení.

A nyní k tomu, kolik za iiSEL na CD-ROM zaplatíte. Cena prvního vydání bude 488 Kč (z toho 22 % DPH, což je 88 Kč). Při dostatečném zájmu předpokládáme, že budeme pravidelně vydávat aktualizované verze. Ty budou pro odběratele předchozího vydání již se značnou slevou.

A ještě jedna důležitá informace: Firma IN-EL doposud financovala provoz svých webových stránek spolu s tvorbou a aktualizací iiSEL z vlastních prostředků. Protože se celý informační systém velmi rozšířil a jeho aktualizace je stále náročnější, nemůže již v této praxi pokračovat. Proto firma připravuje úpravu spočívající v tom, že určitá část jejího informačního systému bude přístupná pouze za poplatek. Tato úprava se samozřejmě nebude týkat stránek, které jsou již hrazeny jiným způsobem (inzerce, informace o výrobcích, informace o akcích pro elektrotechniky) a nebude se týkat ani těch stránek, které si do značné míry vytvářejí uživatelé systému sami, jako např. těch konferencí, které bude za své prostředky pořádat jiná organizace. Rovněž zůstanou přístupné informace o důležitých adresách, novinky a mapy jednotlivých kapitol informačního systému.

Uvedená úprava napomůže dalšímu rozvoji a zkvalitňování celého systému. Věříme, že se setká s pochopením jeho uživatelů, a ti svým přístupem celý systém podpoří. Podrobnosti o chystaných úpravách budou včas zveřejněny přímo na internetových stránkách firmy IN-EL (http://www.in-el.cz).