časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Hlásič kouře Busch-Rauchalarm

 
PhDr. Pavel Kaděra, ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Již třetí rok má ABB s. r. o., Elektro-Praga, zařazen v sortimentu hlásič kouře Busch-Rauchalarm. Tato skutečnost je z nabídkových materiálů známa již od začátku jak velkoobchodním odběratelům, tak i koncovým zákazníkům. Přesto pokládáme za účelné připomenout technické údaje a konkrétní použití tohoto přístroje, neboť podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, bude v nových rodinných a bytových domech povinná instalace těchto hlásičů. Tato povinnost není stanovena pro již existující objekty, s výjimkou zásadně rekonstruovaných budov nebo staveb po významných stavebních úpravách.
 
Hlásič kouře (obr. 1) je autonomní přístroj, který na základě vyhodnocení změny zabarvení okolí dýmem z doutnajícího nebo otevřeného ohně aktivuje vlastní akustický výstražný systém. To je důležité v obytných objektech zejména v noci, kdy ve spánku jsou čichové vjemy neaktivní, a tedy již v začátku vznikajícího požáru je přímo ohrožen život. Hlásič pracuje na fotoelektronickém principu změny vlastností světla dopadajícího na snímač. Tato změna převedená na elektrický signál iniciuje zvukový alarm přímo v přístroji hlásiče. Aby byla zajištěna stoprocentní funkčnost, je přístroj napájen z 9V baterie, tedy nezávisle na elektrické síti, zejména při jejím výpadku. Spolehlivost napájení je ještě podpořena včasnou signalizací
poklesu napětí baterie signálem alarmu (odlišným od požárního poplachu), nemožností sesazení s upevňovací přírubou, není-li vložena baterie, a dále funkcí autodetekce, kdy každých 40 s blikne dioda LE v testovacím tlačítku. Životnost lithiové baterie, která se dodává jako součást hlásiče, je deset let.
 
Po zaregistrování dýmu přístroj spustí výstražný zvukový sluchu velmi nepříjemný alarm o síle 85 dB. Součástí hlásiče je testovací tlačítko, jehož stisknutím lze mimo reálný podnět kdykoliv prověřit funkčnost přístroje. Po odeznění příčiny aktivace se poplachový signál asi po třiceti sekundách automaticky vypne a snímač přístroje je připraven pro vyhodnocení další změny. Ve smyslu citované vyhlášky postačí jediný přístroj v části vedoucí k východu z bytu, je-li podlahová plocha do 150 m2. Přístroje Busch-Rauchalarm jsou použitelné i pro rozsáhlejší instalace. Signalizací lze ošetřit podstatně větší prostory, jako jsou vícepatrové obytné a rodinné domy nebo veřejné budovy (obr. 2). Vestavnými komunikačními moduly je možné propojit více přístrojů mezi sebou. Poplach při vývinu kouře v jedné místnosti je současně vydán hlásiči ve všech ostatních prostorách, kde jsou namontovány. Smyslem tohoto propojení v síti je varování i z odlehlejších částí objektu, odkud by signál alarmu nebyl přes svou razanci slyšitelný.
 
Tuto komunikaci lze řešit u přístrojů ABB dvojím způsobem:
  1. Propojení reléovými moduly (obr. 3) – nejsou součástí přístroje, pořizují se jako doplňkové příslušenství a do přístroje se instalují nasunutím kolíky do pětipólové patice. V síti lze takto propojit až 40 hlásičů. Vedle propojovacích svorek je dispozici ještě bezpotenciálový zapínací kontakt na 1 A/30 V DC pro externí signalizaci poplachu.
  2. Osazení moduly bezdrátovými (obr. 4) – řešení zejména v případě dodatečných instalací. Komunikace je zajištěna rádiovým signálem se záložní frekvencí pro případ rušení. I zde je možnost připojení externích zařízení pro signalizaci alarmu a snížení napájecího napětí hlásiče (dva výstupy s otevřeným kolektorem maximálně 25 mA/50 V DC). Uložení je u obou modulů shodné, a tedy kdykoliv vyměnitelné. I tyto moduly jsou konstruovány pro případnou externí signalizaci.
Z hlediska správné montáže je nutné dodržet tyto zásady:
  • maximální výška místnosti 6 m,
  • minimální vzdálenost od pevných předmětů 0,5 m,
  • minimální vzdálenost od štítu půdního prostoru 0,3 m.
Přibližný dosah snímání je asi 7,5 m. K namontování samostatného přístroje není nutná odborná firma. Tím, že není hlásič připojen k elektrické síti, stačí podle návodu k instalaci a používání jeho mechanické připevnění na strop.
 
Podrobnější informace lze najít v návodech k instalaci a používání, na firemním . CD-ROM nebo na webových stránkách http://www.abb-epj.cz
 
ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
 
Obr. 1. Hlásič kouře
Obr. 2. Rozmístění hlásičů v budově – o minimální vybavení, . optimální vybavení, x nevhodné pro prostory prašné nebo s přítomností páry (kuchyně, koupelny apod.)