časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Funkcionalismus podlahových systémů OBO Bettermann

číslo 8-9/2005

Funkcionalismus podlahových systémů OBO Bettermann

Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann Praha s. r. o.

Funkcionalismus je architektonický směr, podřizující vše požadované funkci, resp. praktickému upotřebení. Tímto směrem se také ubírala zásadní inovace podlahových systémů OBO na přelomu let 2004 a 2005. Vznikla jako vstřícná reakce na nejmodernější trendy v architektonickém řešení staveb při respektování současných stavebních postupů.

Základní struktura, návaznosti a některé nové prvky modernizovaných podlahových systémů OBO již byly zmíněny v časopise ELEKTRO č. 4/2005 na str. 16 až 17. Užitnou hodnotu však netvoří množství nebo provázanost jednotlivých systémových komponent, ale především invence a kvalita zpracování každého detailu.

Obr. 1.

Obr. 1. Čtvercové přístrojové jednotky pro šest, popř. dvanáct přístrojů

Ve strohých administrativních prostorách s dlouhými rovnými liniemi dávají architekti přednost pravoúhlým tvarům, což platí i pro podlahové systémy. Nové přístrojové jednotky OBO mají proto zásadně čtvercový půdorys, umožňující navíc pozdější otáčení přístrojové jednotky po 90°. Stejně lze otáčet i nosiče přístrojů uvnitř plastových přístrojových jednotek, což usnadňuje minimalizaci počtu kabelů pod víkem podlahového vývodu (obr. 1).

Přes převládající zájem o hranaté přístrojové jednotky svůj význam neztratila ani kruhová provedení. Umožňují osazení až dvanácti přístrojových modulů při libovolném směrování kabelového vývodu. Víko kruhové přístrojové jednotky lze otevřít o 90° nebo zcela odklopit (obr. 2).

Podstatných změn doznaly také uzávěry kabelových vývodů plastových přístrojových jednotek. V uzavřené poloze jsou hladké, bez jakýchkoliv výčnělků, což usnadňuje údržbu. Jejich otevírání je přitom velmi snadné a nejsou k němu zapotřebí žádné nástroje. Stlačením kruhového tlačítka se uzávěr nejprve částečně nadzdvihne. Poté ho lze rukou vysunout do zcela otevřené polohy, kde se samočinně zajistí. Vzniklý otvor je přitom trvale chráněn před nežádoucími nečistotami vložkou z pěnové pryže. Kabelový vývod kruhové přístrojové jednotky v uzavřené i otevřené poloze zobrazuje obr. 3.

Z téhož obrázku je patrné i nové tvarování tzv. kobercového rámu, jehož funkci ilustruje obr. 4. Přístrojové jednotky s tímto rámem jsou důležité zejména v prostorách, kde jsou položeny koberce se střiženým vlasem, u nichž hrozí uvolňování vláken na řezu kobercové krytiny vložené do víka.

Obr. 2. Kruhová přístrojová jednotka do dvanácti přístrojů
Obr. 3. Účelné a přitom estetické řešení kabelových vývodů
Obr. 4. Přístrojová jednotka s praktickým kobercovým rámem

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Zajímavou novinkou je malá čtvercová podlahová krabice (obr. 5). Její přímou součástí je přístrojová jednotka pro jeden silový a dva datové vývody. Víko tvoří silná deska z hliníkové slitiny, osazená výsuvným tubusem. Tato sestava je ideálním řešením samostatných vývodů v chodbách, velkoplošných prodejnách nebo nejrůznějších konferenčních sálech. Zvolené konstrukční uspořádání dovoluje její použití i v prostorách s vlhkou údržbou podlahy.

V návaznosti na současná stavební řešení podlah bylo již v minulém roce představeno provedení boků nových podlahových krabic UA z ocelové síťoviny. V kombinaci s vyjímatelnými lůžky stavěcích šroubů (obr. 6) umožňují úplné přerušení mechanické vazby mezi vrchní podlahovou vrstvou a základovým betonem. Díky tomu je minimalizován přenos hluku do nižších pater. Současně je toto uspořádání odolné proti případným výškovým změnám horní roviny podlahy, které způsobuje např. vytvrzování betonové mazaniny nebo dilatace jednotlivých vrstev podlahové struktury.

Obr. 5. Nejmenší přístrojová jednotka GET 1
Obr. 6. Možnost vyjmutí lůžek stavěcích šroubů podlahové krabice
Obr. 7. Detail mechanického upevnění a pospojování podlahových kanálů

Obr. 5. Obr. 6. Obr. 7.

Z hlediska montáže je zajímavá také spojka podpodlažních kabelových kanálů UK (obr. 7). Umožňuje snadné kotvení do podkladového betonu i jednoduché elektrické pospojování navazujících dílů podlahového kanálu. To zajišťují dva šrouby instalované na boku spojky.

Podlahové instalační systémy představují technologicky i ekonomicky náročnější způsob uložení elektrických rozvodů budov, nicméně jejich využití rozhodně nestagnuje. Setkáváme se s nimi stále častěji v moderních administrativních objektech s proskleným obvodovým pláštěm i v historicky cenných budovách, kde nelze narušit architektonicky cenné stěny nebo stropy. Firma OBO Bettermann pro tuto oblast nabízí nejen široký sortiment kvalitních a v praxi osvědčených výrobků, ale též bohaté zkušenosti, získané na nejrůznějších stavbách v České republice i po celé Evropě. Pracovníci firmy OBO Bettermann Praha s. r. o. se rádi o tyto zkušenosti podělí se všemi zájemci.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

OBO BETTERMANN Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. Box 96
251 01 Říčany u Prahy
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
internet: www.obo.cz