časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Frekvenčně řízené pohony

číslo 2/2002

Inovace, technologie, projekty

Frekvenčně řízené pohony

Renomovaný japonský koncern Hitachi, zastupovaný v oboru frekvenčně řízených střídavých pohonů a jiných produktů (např. programovatelné automaty a softstartéry) společností AEF Brno, působí na českém trhu již déle než devět let. V první polovině roku 2002 tedy oslaví deset let od založení tohoto zastoupení. O technické a komerční úspěšnosti zmiňovaného koncernu svědčí trvalé zvyšování obratu především zásluhou kvality výrobků špičkové technické úrovně a perfektního předprodejního a poprodejního servisu.

Obr. 1.

Měniče frekvence v řadách do 7,5 kW (L100 a SJ100) a do 132 kW (L300P a SJ300) – viz obr. 1, jsou vyráběny z vlastních výkonových tranzistorových modulů IGBT (Integrated Gate-Commutated Thyristor), obvodů s vysokou integrací prvků a čipů a jsou řešeny se zvláštním zřetelem na komunikaci po síti a na evropské normy CE a americkou UL. Inteligence a výkonnost měničů byly podstatně zvýšeny; bezsenzorové vektorové řízení zaručuje maximální rozběhové momenty motorů a vysokou dynamiku pohonu i za měnící se zátěže. Patentované vektorové řízení zaručuje záběrný moment motoru 200 % Mn při výstupní frekvenci 0,5 Hz a plný klidový moment téměř až do nulového kmitočtu. V kombinaci se zpětnovazební uzavřenou smyčkou je dosahováno u pohonů vynikajících polohovacích vlastností a dokonalé synchronizace u vícemotorových pohonů, jakož i vysoce dynamického řízení otáček v širokém rozsahu. Pomocí volitelných rozhraní RS-485 a RS-422 lze měniče rychle připojit na běžné sběrnicové systémy (Profibus, LonWorks a DeviceNet).

Jádrem nové generace měničů je mimořádně kompaktní modul, který obsahuje veškeré komponenty potřebné pro optimální regulaci pohonů. Na mimořádně malém prostoru jsou integrovány zdroje napájení, ochranné obvody, mikroprocesor, diodový můstek a tranzistory IGBT. Tím bylo možné objem měničů radikálně zmenšit; např. u měničů řady L300P byl objem redukován o 50 % ve srovnání a předchozím typem. Velké displeje a přehledné uspořádání kontrolních a indikačních prvků usnadňují programování a hlídání provozních funkcí. Podle velikosti a typu měničů jsou výstupní kmitočty standardně řiditelné od 0,1 do 400 Hz.

Obr. 2.

Na dalších řádcích je uvedeno několik vybraných základních funkčních předností a zvláštností nabízených měničů:

Řada SJ 100 se širší funkční výbavou (ve srovnání s řadou L100) v hospodárné verzi pro širokou oblast použití a o výkonu 0,2 až 7,5 kW zaručuje vektorové bezsenzorové řízení, má vestavěn brzdný stejnosměrný měnič (chopper), funkci PID (Proporcional Integral Derivate) regulátoru, automatické přizpůsobení na parametry motoru a umožňuje záběrný moment motoru 200 % Mn. Oproti měniči L100 je měnič SJ100 určen pro technicky funkčně náročnější aplikace. Obdobně řada měničů SJ300, určená pro vysoce dynamické pohony, s vektorovým řízením a výkony do 132 kW, je standardně doplněna o některé další funkce ve srovnání s řadou L300P, řešenou pro optimální hospodárnost provozu. Jde především o zaručený rozběhový moment 200 Mn a plný klidový moment motoru bez zpětné vazby téměř až k nulovému výstupnímu kmitočtu, přičemž odpovídající vysoké dynamiky je dosaženo integrovaným 32bitovým procesorem Super H RISC. Systém bezsenzorového řízení je podporován přizpůsobováním on-line/off-line parametrům motoru, aby se kompenzovaly případné teplotní vlivy, které by mohly zhoršovat optimální regulaci. Novým interním regulačním procesem je chod motoru možný rovnoměrně bez pulsací v nejnižším otáčkovém rozsahu.

Obr. 3.

Závěrem je třeba podotknout, že sortiment dodávaný společností AEF se neomezuje pouze na měniče kmitočtu a střídavé regulační pohony, nýbrž zahrnuje také řadu programovatelných automatů, softstartérů, sběrnicových svorkových bloků a obslužných přístrojů pro komunikaci HMI (Human-Machine Interface – člověk-stroj), operačních panelů a řízením a vizualizací procesů s využitím průmyslových PC s dotykovými obrazovkami pro automatizační techniku.

Například v oboru programovatelných automatů (PLC) je k dispozici celá škála od malých univerzálních mikrořízení (řady EC a H-Board), přes modulární komunikativní a cenově příznivá malá řízení (EH-150) až po velmi rychlé a výkonné PLC pro náročné stroje a zařízení (H-200/250 a 252), popř. PLC pro velké investiční celky a provozy (řada H – obr. 2). Svorkové sběrnicové modulové bloky EH-RIO (obr. 3) poskytují přesný počet vstupů/výstupů v systémech řízení tam, kde jsou potřebné, tj. v přímé blízkosti senzorů a aktorů. To odpovídá dnešnímu modulárnímu způsobu výrobního procesu a je důležitým požadavkem v modernizaci centrálních automatizačních systémů.

Firma AEF v poslední době s velkým úspěchem dodala produkty společnosti Hitachi řadě našich průmyslových podniků; převážně jde o střídavé regulované pohony.

[Firemní dokumentace.]