časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Firma DEHN + SÖHNE představuje novinky roku 2006 (1. část)

číslo 8/2006

Firma DEHN + SÖHNE představuje novinky roku 2006 (1. část)

Ing. Jiří Kutáč, zastoupení DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG

Úvod

Na veletrhu Hannover Messe v dubnu t. r. představila firma DEHN + SÖHNE nové výrobky pro rok 2006. Tyto novinky je možné obdržet u všech obchodních partnerů firmy DEHN + SÖHNE v České republice.

Obr. 1.

Modulární DEHNventil® M …FM
Modulární kombinovaný svodič typu 1

Přístroj nové řady Red/Line – modulární DEHNventil (obr. 1) spojuje ve funkčním provedení bezpečnost a inovaci. Řešení „Vše v jednom„ zabezpečí nejen vyrovnání potenciálu bleskového proudu, ale také ochranu před přepětím v jednom stupni. Obzvlášť výhodná je tato funkce pro kompaktní zařízení (obr. 2). Návrh svodiče umožňuje podle kritérií energetické koordinace připojení koncových zařízení k DEHNventilu při vzdálenosti do 5 m.

Hlavními přednostmi nového modulárního DEHNventilu jsou:

1. schopnost svádět bleskové proudy
Tato přepěťová ochrana je zapouzdřené jiskřiště, které je schopno svádět v třífázové síti TN, TT bleskové proudy o vrcholové hodnotě 100 kA (vlna 10/350) Obr. 2. a přitom ochranná úroveň garantovaná na výstupu tohoto svodiče nepřekročí hodnotu 1,5 kV (obr. 3).

2. předjištění a zkratová odolnost
Ve svodiči DEHNventil je využita technologie nevyfukujícího klouzavého jiskřiště RADAX-Flow pro přerušení následných proudů. Svodič bleskového proudu spolupracuje s pojistkami od 35 A charakteristiky gL/gG a eliminuje následné síťové proudy až do hodnoty 50 kA. Tento svodič je také možné použít pro zapojení před elektroměrem (možnost dodávky DEHNventilu bez signalizace). Předtím je však nutné získat souhlas technika příslušné distribuční společnosti.

3. jednoznačně definované označení sítě
– pro síť TNC (čtyřvodičový přívod do rozváděče) se použije DEHNventil TNC, typ DV M TNC 255 (FM).
– pro síť TNS (pětivodičový přívod do rozváděče) se použije DEHNventil TNS, typ DV M TNS 255 (FM).
– v případě sítě TT je možné instalovat DEHNventil TT, typ DV M TT 255 (FM).
– pro jednofázové sítě TNS je vhodný DEHNventil 2P TN, typ DV M 2P TN (FM), a pro jednofázové sítě TT DEHNventil 2P TT, typ DV M 2P TT (FM).

Obr. 3.

4. zdvojené svorky
Zdvojené svorky L1-L1´, L2-L2´, L3-L3´ umožňují přesnou orientaci při zapojování vodičů a lepší mechanickou pevnost připojených vodičů. DEHNventil je možné zapojit do tvaru „T„ i „V„. Hlavní výhoda zapojení do tvaru „V„ spočívá v tom, že montér nemusí sledovat délku přívodních vodičů. Toto zapojení je vhodné zejména pro rodinné domy, kde hodnota předjištění nepřesahuje 125 A. Vyskytne-li se v elektroinstalaci nějaké koncové zařízení do vzdálenosti 5 m od hlavního rozváděče, kde je instalován DEHNventil, nemusí se instalovat ani svodiče typu 3.

Zdvojené svorky PE a uzemnění umožňují dosažení celkové ochranné úrovně, kdy se spojí DEHNventil nejprve s ochranným vodičem a poté s ekvipotenciální přípojnicí. Toto spojení by mělo být co nejkratší, protože bleskový proud si hledá co nejpřímější cestu do země.

5. signalizace
Funkčnost přístroje je signalizována zeleným a porucha červeným polem. Pro souhrnnou informaci o funkčnosti DEHNventilu, např. na vzdáleném pracovišti, se využije přepínací bezpotenciálový kontakt. U modulárního DEHNventilu se již nemusí instalovat DEHNsignal. Tím se uspoří místo v rozváděči.

Obr. 4.

Nový modulární DEHNventil M je možné zakoupit u všech obchodních partnerů firmy DEHN + SÖHNE za stejnou cenu jako kompaktní DEHNventil.

DEHNguard® M …FM
Modulární kombinovaný svodič typu 2

Vícepólový modulární svodič přepětí s aktivním termodynamickým odpojovacím zařízením (obr. 4).

Značka technologie DEHNguard, to je osvědčené ochranné zapojení s výkonnými zinkooxidovými varistory v kombinaci s dvojitým aktivním termodynamickým odpojovacím zařízením.

DEHNguard je nejen bezpečná přepěťová ochrana, ale také spolehlivý přístroj v novém modulárním provedení, které ukazuje mnohotvárnost značky přístroje. Použité označení výrobků, které značně usnadňuje výběr přístrojů, je právě výrazem jak vysokých požadavků na bezpečnost, tak použití jedinečného zajištění ochranných modulů. Ochranné moduly jsou upevněny v základním dílu. Ani otřesy při přepravě, ani enormní elektrodynamické síly, které vznikají při svádění impulsního proudu, nezpůsobí uvolnění ochranných modulů. Výměna ochranných modulů je však jednoduchá a bez použití nářadí. Pro vyloučení záměny ochranných modulů u vícepólových přístrojů je každý pól svodiče vybaven mechanickým kódováním.

Dvojité účinné termodynamické odpojovací zařízení nebylo vyvinuto jen na základě platných národních a mezinárodních norem, ale také na základě mnohaletých zkušeností instalací přepěťových ochran po celém světě a s ohledem na počet příkladů z praxe, které mohou vést k poškození svodičů. U všech svodičů přepětí DEHN s termodynamickým odpojovacím zařízením je sledována jak teplota povrchu výkonných varistorů, tak velikost impulsních proudů. Funkčnost každého ochranného modulu je signalizována zeleným (přístroj funkční) a červeným (porucha přístroje) polem. Pro dálkovou signalizaci je možné použít přepínací bezpotenciálový kontakt (FM).

Obr. 5.

Svodič DEHNguard M byl zkoušen v laboratoři KEMA maximálním impulsním proudem (vlnou 8/20) o vrcholové hodnotě 40 kA. Ochranná úroveň svodiče při impulsním proudu 5 kA (vlnou 8/20) je 1 kV. DEHNguard není nutné předjistit do hodnoty 125 A předřazených pojistek. Zkratová odolnost při maximálním předjištění je 50 kA.

DEHNguard® S …FM
(svodič přepětí typu 2)

– jednopólový svodič přepětí s aktivním termodynamickým odpojovacím zařízením (obr. 5).

DEHNrail® M …FM
(svodič přepětí typu 3)

– dvoupólový svodič přepětí (obr. 6).

Nové modulární přístroje řady výrobků DEHNrail M v sobě spojují vysoké výkonové parametry a jasnou výrazovou formu vzhledu svodičů Red/Line. Nízká ochranná úroveň Up Ł 1,25 kV a ochrana proti podélným přepětím jsou optimální pro ochranu koncových elektronických zařízení v průmyslu. Koncepci přístrojů podtrhuje nejen výběr přístrojů se vstupními a výstupními svorkami pro propojení, ale také dimenzování ochranného zapojení z hlediska jmenovitých impulsních proudů Isn = 5 kA. DEHNrail M je určen pro jmenovitý proud 25 A a jmenovité napětí 255 V. Zkratová odolnost při jištění 25 A (charakteristiky gG/gL) je 6 kA.

Vnější kompaktní kryt přístroje DEHNrail M obsahuje nezaměnitelné ochranné zapojení Y a kombinované hlídání svodiče a odpojovací zařízení. Mechanické kódování ochranného modulu a základního dílu zabrání chybné instalaci při montáži.

(pokračování)

DEHN + SÖHNE
Sarajevská 16
120 00 Praha 2
tel.: 222 560 104
fax: 222 562 424
e-mail: info@dehn.cz
http://www.dehn.cz