Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2016 vyšlo v tištěné podobě 27. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici 27. října 2016

Téma: 22. mezinárodní veletrh ELO SYS 2016; Elektroenergetika; OZE; Záložní zdroje

Hlavní článek
Řízení elektrizační soustavy s využitím systému Smart Grid

Aktuality

ABB jmenovala Vítězslava Lukáše do funkce ředitele obchodní jednotky ABB Robotika ABB, přední společnost v oboru energetiky a automatizace, jmenovala s účinností od 1.…

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další,…

Lappácké inovace pro snímače a akční členy Rok 2016 přináší ze strany společnosti LAPP KABEL s.r.o. celou řadu inovací, které se…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Měla by se posílit výstavba jaderných bloků, jádro by mělo v mixu tvořit až 50 procent Pokud ztratíme soběstačnost v energetice tak, jako v potravinářském průmyslu, nemůžeme…

Hlavním tématem zahájení MSV 2016 byl Průmysl 4.0 Vystoupení řečníků na slavnostním zahájení 58. mezinárodního strojírenského veletrhu se…

Více aktualit

Firma DEHN + SÖHNE představuje novinky roku 2005 (2. část)

číslo 8-9/2005

Firma DEHN + SÖHNE představuje novinky roku 2005 (2. část)

Ing. Jiří Kutáč, zastoupení DEHN + SÖHNE

Úvod

V nově připravovaném souboru evropských norem EN 62305 je v části 3 stanovena nová zóna bleskové ochrany LPZ 0C. V této zóně jsou ohroženy osoby a zvířata nejen dotykovým, ale také krokovým napětím. Při zvýšené pravděpodobnosti pohybu živých bytostí v blízkosti svodů je třeba z důvodu dotykového napětí izolovat svod hromosvodu od okolí (obr. 1). Ochranný prostor je vymezen výškou, do níž dosáhne dospělá osoba nataženou rukou s nataženými konečky prstů, včetně dostatečné vzdálenosti s od měřeného objektu. Před krokovým napětím mohou být živé bytosti chráněny asfaltovým povrchem o tloušťce 5 cm nebo předepsaným uložením strojených zemničů.

Obr. 1.

Obr. 1. Použití vodiče CUI – ochrana před účinky dotykových a krokových napětí na svodech v LPZ 0C

Vodič CUI

Vodič CUI je měděný vodič s izolací odolávající impulsnímu napětí až do 100 kV (1,2/50 µs) (obr. 2). Vnější průměr vodiče je 20 mm a průřez 50 mm2 (vnitřní průměr je 8 mm, materiálem jádra je měď). Izolace vodiče CUI je ze síťovaného polyetylenu světle šedé barvy. Teplotní rozsah pro použití vodiče je od CUI se používají podpěry vedení do zdiva nebo přímo na stěnu. Vodič musí být uložen kolmo k zemi, rozpětí jednotlivých podpěr vedení nesmí přesáhnout 1 m. Na spoj ve spodní části vodiče nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Spoje v zemi je třeba zabezpečit proti korozi. Plášť vodiče nesmí být poškozen, např. nesmí být naříznut. V místech, kde se shromažďují osoby, musí být kovové okapové roury nahrazeny plastovými. Vodič CUI je možné dodávat v délkách 3,5 a 5 m.

Upozornění: Je-li délka izolovaného vedení prodlužována, zvyšuje se i dotykové napětí u země.

Obr. 2.

Obr. 2. Vodič CUI chrání před účinky dotykových napětí na svodech v LPZ 0c

Technické údaje vodiče CUI:

 • izolační pevnost: 100 kV (1,2/50 µs),
 • jádro: Cu (měkké),
 • průřez (vnitřní průměr): 50 mm2 (Ć 8 mm)
 • izolace: polyetylen,
 • vnější průměr: asi 20 mm,
 • vnější ochranná vrstva: světle šedý PE,
 • délka: 3,5 a 5 m,
 • minimální poloměr ohybu: 300 mm,
 • teplotní rozsah: +90 °C.
Obr. 3.

Obr. 3. Kontrola svodičů (LifeCheck) moduly BLITZDUCTOR®CT LC

Kombinovaný svodič přepětí BLITZDUCTOR® CT LC

LifeCheck slouží k okamžité diagnostice svodiče přepětí pro informačnětechnické sítě (obr. 3). K tomu musí být svodič vybaven dodatečným proudovým obvodem. Obvod je kombinací řídicího obvodu s technologií RFID (Radio Frequency Identification – technika bezdrátové identifikace) a jeho stav může být diagnostikován bezdotykově. Čip s technologií RFID pracuje bez obsluhy, nevyžaduje údržbu a nepotřebuje žádné stálé napájení.

Ve svodiči LifeCheck kontroluje:

 • extrémní teplotní zatížení; všechny konstrukční části ve svodiči (bleskojistka, diody, varistory a rezistory) mohou být tepelně přetíženy – kontrola teploty okolí všech součástí je ovšem nutná: je-li překročena maximální teplota, je svodič přetížen,

 • extrémní elektrické zatížení; anténa je integrována v modulech pro komunikaci se svodičem – její umístění umožňuje, aby sloužila jako senzor pro signalizaci extrémních impulsních proudů (8/20), které protékají svodičem: při překročení dovolené hodnoty impulsních proudů je svodič přetížen.

Obr. 4.

Obr. 4. Kontrola svodiče (Life-Check) moduly BLITZDUCTOR MLC (1 – moduly BLITZDUCTOR® CT LC s ukazatelem LifeCheck – zkřížené šipky na modulech upozorňují na integrovaný LifeCheck, 2 – DRC LC M1 přenosný čtecí přístroj se signalizací OK a signalizací baterií a spínačem ON/OFF, 3 – ruční snímač s anténou – přenos je funkční do vzdálenosti asi 1 mm od BCT)

Identifikace přetížení je navržena tak, že porucha ochranného obvodu je signalizována před jeho poškozením. To je důležité pro to, aby mohla být uskutečněna včasná opatření již před výpadkem ochranné funkce svodiče. LifeCheck nenahrazuje funkci bezpečné komunikace (fail-safe), nýbrž tuto funkci doplňuje včasnou signalizací přetížení.

Funkce

Svodič komunikuje s vhodným DEHNrecordem LC M1 (obr. 4). Snadná a rychlá kontrola bez demontáže modulu je umožněna instalací prvku LifeCheck. Extrémní tepelné a elektrické přetížení bude spolehlivě signalizováno a velmi rychle diagnostikováno prostřednictvím bezdotykové techniky (RFID) přístrojem DEHNrecord LC. Komunikace je velmi jednoduchá.

Signalizace: svodič je bezchybný, nebo vadný.

Signalizační obvod LifeChecku je umístěn tak, že hlášení hrozícího nebezpečí přetížení svodiče je generováno. Aby se zabránilo výpadku zařízení, musí být včas přijata preventivní opatření. Moduly svodiče přepětí s prvkem LifeCheck mohou být instalovány do základních modulů BLITZDUCTOR® CT.

Výhody inovovaného svodiče

 • kontrola zapojení prvkem LifeCheck,
 • identifikace hrozícího přetížení svodiče,
 • bezdotykové a velmi rychlé testování funkce svodiče přístrojem DRC LC,
 • zapojení identické jako u kombinovaných svodičů BLITZDUCTOR® CT.

(pokračování)