časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Firma DEHN + SÖHNE představuje novinky roku 2005 (1. část)

číslo 8-9/2005

Firma DEHN + SÖHNE představuje novinky roku 2005 (1. část)

Ing. Jiří Kutáč, zastoupení DEHN + SÖHNE

Úvod

Na Hannover Messe (v dubnu t. r.) představila firma DEHN + SÖHNE nové výrobky roku 2005. Od druhé poloviny roku 2005 je možné tyto novinky obdržet u všech obchodních partnerů firmy DEHN + SÖHNE v České republice.

Obr. 1.

Obr. 1. DEHNguard® T H 275 LI typu 2 (třída C) s aktivním termodynamickým odpojovacím zařízením

1. DEHNguard® T H 275 LI

Svodič přepětí typu 2 s aktivním termodynamickým odpojovacím zařízením (obr. 1).

Typ DEHNguard® T H 275 LI je první svodič přepětí, který včas varuje uživatele před odpojením přepěťové ochrany od sítě nn. Inovovaný svodič přepětí splňuje stále rostoucí požadavky na elektronické systémy v průmyslové i podnikatelské sféře.

V nabídce jsou typy:

  • jednopólový svodič DG T H 275 LI,
  • vícepólový svodič pro systém TN-C: DG TNC H230 400 LI,
  • vícepólový svodič pro systém TN(C)-S: DG TNS H230 400 LI,
  • vícepólový svodič pro systém TT/TN-S: DG TT H230 400 LI.

Ukazatel barvy zelené, žluté a červené signalizuje vniřní stav svodiče. Je spojen s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem (aktivní – žlutá barva) pro dálkovou signalizaci a nepřetržitě informuje o funkčnosti přepěťové ochrany. Vznikne-li v důsledku zvýšeného energetického zatížení nebezpečí nevratného poškození varistoru, je uživatel o této situaci informován žlutou barvou na ukazateli. Varistor může být přetížen přepětím o vysoké vrcholové hodnotě nebo výskytem trvalých přepětí s nižšími vrcholovými hodnotami. Žlutá barva uživatele upozorňuje na nutnost vyměnit ochranný modul dříve, než bude zařízení zcela bez ochrany.

Obr. 2.

Obr. 2. Svodič přepětí typu 2 (třídy C) DEHNguard pro sběrnicový systém BBA 60 mm

Ochranné moduly DEHNguard LI je možné instalovat i do starších základních modulů, ale doporučuje se zakoupit svodič jako celek. Svodič DEHNguard LI získal certifikát v laboratoři KEMA v Arnhemu (Nizozemsko) – je vyzkoušen maximálním impulsním proudem (vlnou 8/20 µs) o vrcholové hodnotě 65 kA. Ochranná úroveň svodiče při impulsním proudu 5 kA (8/20 µs) je 1 kV. Svodič DEHNguard není nutné předjistit do hodnoty 160 A předřazených pojistek. Zkratová odolnost při maximálním předjištění je 20 kA. Zmíněný svodič je vhodné instalovat u všech zařízení, na něž jsou kladeny nejvyšší požadavky ohledně spolehlivosti a provozní připravenosti.

2. Svodič přepětí pro sběrnicový systém BBA 60 (obr. 2)

Pro napájení průmyslových rozvodů jsou stále častěji navrhovány sběrnicové systémy. Instalací zařízení BBA jsou svodiče přepětí upevněny na sběrnicovém systému rozteče 60 mm. Osvědčené ochranné moduly DEHNguard je často nutné spojit s předřazenými pojistkami. Varistorové moduly s termodynamickým odpojovacím zařízením jsou vyměnitelné. Krátké doby montáže – svodiče lze instalovat bez speciálního nářadí – a snížené požadavky na spotřebu materiálu jsou hlavními přednostmi systému BBA 60. Pro různá použití má uživatel k dispozici dva základní typy přístrojů, které mohou být vybaveny bezpotenciálovým přepínatelným kontaktem dálkové signalizace FM.

Obr. 3.

Obr. 3. DEHNbloc® Maxi – svodič typu 1 (třídy B) s vysokou schopností přerušení následného proudu

3. DEHNbloc® Maxi

Koordinovaný jednopólový svodič přepětí typu 1 s vysokou schopností přerušení následného proudu 50 kA (obr. 3) je vhodný pro většinu instalací – pro prostorově stísněnou instalaci i pro těžký průmyslový provoz. Jednopólový svodič DEHNbloc® Maxi (typu 1) je přímo koordinován s osvědčeným svodičem přepětí typu DEHNguard (typu 2). To znamená, že není nutné instalovat tlumivku nebo dodržet koordinační vzdálenost mezi svodičem typu 1 a 2. Ve svodičích DEHNbloc® Maxi jsou realizovány technologie nevyfukujícího klouzavého jiskřiště a RADAX-Flow pro přerušení následných proudů. Tato přepěťová ochrana obsahuje zapouzdřené jiskřiště, které je schopno v třífázové síti TN i TT svádět bleskové proudy o vrcholové hodnotě 100 kA (vlna 10/350 µs), přičemž ochranná úroveň garantovaná na výstupu tohoto svodiče nepřekročí hodnotu 2,5 kV. Schopnost přerušení následných proudů ze sítě nn byla zvýšena na hodnotu 50 kA. Při použití svodiče DEHNbloc® Maxi není třeba sledovat bezpečný odstup přepěťové ochrany od sběrnic nebo jiných elektrických zařízení.

Při zapojení svodiče DEHNbloc® Maxi ve tvaru písmene V dvojité svorky spoří místo i montážní náklady. Při tomto zapojení je maximální hodnota předřazených pojistek omezena na 125 A gL/gG. Multifunkční připojovací svorky umožňují montážním firmám rychlou instalaci vodičů a hřebenových propojek k připojení dalších přístrojů na liště.

DEHNbloc® Maxi může být dodán samostatně nebo s optickou signalizací provozu. Pro dálkovou signalizaci stavu svodiče je určen DEHNsignal DV (pro sítě TNS, TT) nebo DEHNsignal DBM (pro sítě TNC).

(pokračování)