Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

ABB představí standard rychlého nabíjení elektrobusů OppCharge ABB na veletrhu Amper 2018 poprvé v České republice představí stanici pro nabíjení…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Více aktualit

FI-DOS – bezpečnostní zásuvky také v designu Swing

číslo 12/2006

FI-DOS – bezpečnostní zásuvky také v designu Swing®

Ing. Lubomír Šrek,
ABB s. r. o., Elektro-Praga

Řada zásuvek s proudovým chráničem FI-DOS od firmy ABB se rozšiřuje o další varianty. Nově jsou tyto přístroje, které zvyšují úroveň bezpečnosti elektrických instalací, představeny v designu Swing®.

Zásuvky s vestavěným proudovým chráničem nacházejí uplatnění v praxi v elektrických instalacích stále častěji. Několikaletá zkušenost s jejich aplikacemi ukazuje, že společným jmenovatelem při rozhodování o jejich použití je hledisko přínosů v konkrétní, často specifické situaci.

Obr. 1. Zásuvka Swing® s proudovým chráničem
Obr. 2. Přístroj FIF 16 koncové zásuvky
Obr. 3. Přístroj FIF 16/3 průběžné zásuvky

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Hlavními přínosy pro elektromontéry jsou:

 • stejná technologie jako u proudových chráničů,
 • rychlá a čistá montáž bez sekání,
 • přímá použitelnost i v obvodech sítě TN-C (L, PEN),
 • žádné falešné spouštění vlivem klamavých okruhů,
 • přehledná a spolehlivá montáž.

Obr. 4. Obr. 5.

Obr. 4. Příklad zapojení přístroje v síti TN-S
Obr. 5. Příklad zapojení přístroje v síti TN-C
Obr. 6. Příklad připojení další zásuvky využitím typu FIF 16/3

K hlavním přínosům pro uživatele patří:

 • viditelná RCD ochrana,
 • provozuschopnost a ovladatelnost v místě použití,
 • vypnutí jen připojeného přístroje v případě spuštění.

Obecně pro všechny aplikace platí, že použití těchto zásuvek jednak velmi účinně přispívá k lepšímu využití starších prostor, jednak přináší výhody i pro nové prostory, a to zejména výhodu decentralizace SRCD (Socket outlet Residual Current Device, zásuvka s proudovým chráničem).

Příklady využití zásuvek SRCD lze najít všude tam, kde je třeba zlepšit ochranu osob před úrazem elektrickým proudem. Ať jsou to obytné budovy, komerční a veřejné budovy, nebo speciální zařízení, vždy je možné vedle základní funkce, kterou je bezpečnost osob, najít ještě jejich další výhody. Obr. 6. Jde především o snadnou instalaci a použitelnost v dosavadních rozvodech, možnost zapnutí vypadlého chrániče uživatelem bez nutnosti volat údržbáře. Kromě toho je to i prevence před panikou a případnými úrazy, kterým se při použití centrálního chrániče např. ve veřejných budovách nelze zcela vyhnout.

Nová zásuvka svým vzhledem zapadá do řady spínačů a zásuvek Swing® (obr. 1). Jejím základem – stejně jako u ostatních zásuvek řady FI-DOS, jako např. Tango® nebo zásuvky v krytí IP44 – jsou přístroje FIF 16 (obr. 2) a FIF 16/3 (obr. 3). Z této skutečnosti nepřímo plyne, že se nová zásuvka bude dodávat jak v koncovém, tak i v průběžném provedení, umožňujícím připojení dalších zásuvek nebo dílčích obvodů, které jsou rovněž chráněny proudovým chráničem vestavěným v průběžné zásuvce. Ačkoliv se řada Swing® standardně vyrábí v pěti barevných variantách, provedení s proudovými chrániči je zatím připraveno v barvách B1 a C1, tedy v bílé a krémové.

Obr. 7.

Obr. 7. Principiální schéma připojení dalšího obvodu s využitím typu FIF 16/3 v síti TN-C

Hlavní výhodou bezpečnostních zásuvek FI-DOS s proudovým chráničem je možnost využít k jejich instalaci dosavadní rozvody, splňují-li základní předpoklady pro připojení bezpečnostní zásuvky. Nejdůležitějším předpokladem je dostatečná kvalita dosavadního přívodního vedení, zvláště celistvost vodiče PEN (Protective Earth Neutral, střední ochranný zemnicí vodič). Je-li tato podmínka splněna, není nutné vyměňovat původní dvoužilové kabely sítě TN-C (Terra Neutral Combined, uzemněný nulový bod síťového transformátoru přímo propojený přes kombinovaný střední a zároveň zemnicí ochranný vodič PEN s neživými částmi) za nové třížilové, které vyžaduje síť TN-S (Terra Neutral Separated, uzemněný nulový bod a odděleně vedený střední vodič N a ochranný vodič PE) s klasickým proudovým chráničem umístěným v rozvodnici (obr. 4). Vodič PEN je rozdělen až v samotné bezpečnostní zásuvce (obr. 5), v níž je také integrován vlastní proudový chránič. Instalací zmíněné zásuvky lze podstatně zlepšit bezpečnost osob, aniž by bylo nutné platit značnou sumu za náročnou rekonstrukci elektrické instalace a podstoupit komplikace, které tuto činnost obvykle provázejí.

Rozhodne-li se uživatel pro průběžnou montáž, může využít zásuvku s přístrojem FIF 16/3 jak v síti TN-S, tak v síti TN-C. Nejjednodušší řešení je připojení další zásuvky nebo několika zásuvek (obr. 6) na tři vodiče vystupující z přístroje. Lze však také realizovat obvod s vypínačem a svítidlem podle obr. 7. Svítidlo je zde připojeno na vodiče, které jsou u tohoto typu vyvedeny paralelně s vlastními dutinkami zásuvky.

Obr. 8.

Obr. 8. Relé MA7 připojené k sekundárnímu vinutí rozdílového transformátoru

Technické parametry těchto nových přístrojů jsou stejné jako u předchozích typů bezpečnostních zásuvek řady FI-DOS.

Technické údaje:

 • jmenovité napětí 230 V AC,
 • jmenovitý proud 16 A,
 • reziduální pracovní proud In = 30 mA (citlivost na střídavý i pulsní proud),
 • jmenovitá frekvence 45 až 60 Hz,
 • vybavovací čas při 5 × In maximálně 30 ms,
 • jmenovitý zkratový proud 3 000 A,
 • odolnost proti nárazovým proudům 250 A, 8/20 µs,
 • indikace provozního stavu zapínací páčkou,
 • elektrická životnost 1 000 působení,
 • mechanická životnost 3 000 působení,
 • teplota okolního prostředí: –25 až +40 °C,
 • stupeň ochrany krytím IP40,
 • klimatická odolnost v souladu s normou EN 61008,
 • připojovací průřez 1,5 až 2,5 mm2 (bezšroubové svorky),
 • vestavná hloubka 32 mm.
Obr. 9.

Obr. 9. Principiální zapojení napěťově závislého chrániče Elgard; V – zesilovač signálu se síťovým napájením, R – solenoid, F– spínací zámkový mechanismus, W – sekundární vinutí rozdílového transformátoru

Zásuvky Swing® se montují obvyklým způsobem. Vkládají se do standardní plastové krabice s roztečí upevňovacích šroubů 60 mm, přičemž je třeba respektovat vestavnou hloubku přístroje (32 mm). Bezšroubové svorky zásuvky umožňují průběžnou montáž vodičů o průřezech 1,5 až 2,5 mm2.

Charakteristickým znakem těchto bezpečnostních zásuvek i ostatních přístrojů řady FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem je možnost vizuální kontroly stavu, což v případě klasického proudového chrániče umístěného v domovní nebo bytové rozvodnici není možné. Vybaví-li v bezpečnostní zásuvce proudový chránič, posuvný spínač na krytu zásuvky se automaticky přepne doleva do polohy 0. Díky tomu je na první pohled zřejmé, jaké zařízení je k zásuvce připojeno, a je tedy potenciálně vadné. Přesnou závadu však musí vždy určit odborník. Mezi nejčastější příčiny patří vadné šňůry a prodlužovací přívody k zahradnímu nářadí, porušené kryty nářadí a přístrojů opotřebením nebo jejich promočení vodou, roztavená izolace přívodů kuchyňských přístrojů a žehliček, porušená izolace přívodů vysoušečů vlasů a další závady způsobené každodenním zacházením s elektrickými spotřebiči.

Obr. 10.

Obr. 10. Bezpečnostní adaptér Elgard PFR101.03

Sortiment zásuvek s vestavěnými proudovými chrániči v řadě FI-DOS doplňuje firma ABB přenosnými proudovými chrániči vestavěnými ve vidlicích a adaptérech s obchodním názvem Elgard. Výhodou těchto přístrojů je jejich velmi snadná použitelnost zejména v kombinaci se zahradním nářadím, různými variantami chráněných prodlužovacích přívodů i s dalšími spotřebiči používanými v domácnosti. Na rozdíl od zásuvek SRCD, jejichž základem je citlivé vybavovací magnetické relé MA7 (obr. 8), vyhodnocující poruchový proud nezávisle na síťovém napětí, jsou přístroje Elgard konstruovány jako napěťově závislé. Z toho vyplývá, že velikost poruchového proudu je u nich měřena elektronicky (obr. 9). Nejsou-li dodrženy parametry napájecího napětí, je napěťově závislý chránič vypnut prostřednictvím své podpěťové ochrany. Jejich ideální použití je „pod dohledem„ osob, které vědí, že při výpadku napětí tento chránič vypne a že je nutné jej znovu zapnout po obnově dodávky elektřiny oranžovým tlačítkem.

Přístroje s proudovými chrániči FI-DOS výrazně zlepšují prevenci úrazovosti elektrickým proudem. Jejich instalace je rychlá, čistá a bez požadavků na pracné rekonstrukce elektroinstalací. Přístroje jsou ovladatelné přímo v místě použití a uživatel může snadno vizuálně kontrolovat jejich stav a velmi rychle a bez pochybností identifikovat elektrický spotřebič, který způsobil případné vybavení proudového chrániče.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz