časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

FI-DOS – bezpečnostní zásuvky i v krytí IP44

|

číslo 8-9/2005

FI-DOS – bezpečnostní zásuvky i v krytí IP44

Ing. Lubomír Šrek, ABB s. r. o., Elektro-Praga

Rozšíření sortimentu zásuvek s proudovým chráničem řady FI-DOS od firmy ABB o varianty v krytí IP44 pod omítku i na omítku je dalším krokem ke zvýšení úrovně bezpečnosti elektrických instalací.


Bezpečnostní zásuvky

Aplikace zásuvek s vestavěným proudovým chráničem se stávají běžnou součástí elektrických instalací. Je to mimo jiné i proto, že si stále více uživatelů uvědomuje možná rizika spojená s používáním elektrické energie a požaduje realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti elektrických instalací. Od konce roku 2003, kdy firma ABB uvedla na trh zásuvku Tango® s vestavěným proudovým chráničem, uplatnil se tento výrobek v mnoha aplikacích (obr. 1). Bezpečnostní zásuvky jsou využívány v domácnostech i v komerčním sektoru, ale také ve speciálních zařízeních, jako jsou instalace pro nápojové automaty, nebo dokonce v dopravních prostředcích.

Obr. 1.

Obr. 1. Zásuvka Tango® s proudovým chráničem

Zásuvky FI-DOS

Hlavní výhodou bezpečnostních zásuvek FI-DOS s proudovým chráničem je, že k jejich instalaci lze běžně využít stávající rozvody, jestliže splňují základní předpoklady pro připojení bezpečnostní zásuvky. Nejdůležitějším předpokladem je dostatečná kvalita dosavadního přívodního vedení, zvláště celistvost vodiče PEN. Je-li tato podmínka splněna, není nutné vyměňovat původní dvoužilové kabely sítě TN-C za nové třížilové, které vyžaduje síť TN-S s klasickým proudovým chráničem umístěným v rozvodnici (obr. 2, obr. 3). Vodič PEN je rozdělen až v samotné bezpečnostní zásuvce, v níž je také integrován vlastní proudový chránič. Instalací zmíněné zásuvky lze podstatně zvýšit bezpečnost osob, aniž by bylo nutné platit značnou sumu za náročnou rekonstrukci elektrické instalace a podstoupit komplikace obvykle doprovázející tuto činnost.

Zásuvkové obvody se zvýšenou ochranou proti úrazu elektrickým proudem pomocí proudových chráničů s vybavovacím rozdílovým proudem IDn Ł 30 mA jsou jedním z nejpoužívanějších ochranných opatření obsažených v části 7 souboru ČSN 33 2000. V budovách, které byly postaveny po roce 1994, je používání proudových chráničů ve vybraných případech povinné. Zásuvky s proudovým chráničem jsou vhodným řešením zvláště při renovacích a adaptacích především starších budov nebo jejich dílčích prostor.

Obr. 2. Příklad zapojení přístroje v síti TN-S
Obr. 3. Příklad zapojení přístroje v síti TN-C
Obr. 6. Montáž zapuštěné zásuvky; 1 – těsnění, 2 – přístroj FIF 16, 3 – kryt

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 6.

Při instalacích v jednoúčelových zařízeních a ve zvláštních objektech a prostorách, kam patří především prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory, bazény, venkovní zásuvky a zásuvky, ke kterým se připojují spotřebiče provozované ve venkovním prostředí, je zavedení proudových chráničů většinou nevyhnutelné. Často je v těchto prostorách vhodné, popř. povinné použití zvýšeného krytí. To je také jeden z důvodů vývoje nového typu bezpečnostní zásuvky FI-DOS v krytí IP44 společnosti ABB. Tato verze je určena především pro již zmíněné aplikace a je nabízena v provedení pro montáž na omítku i pod omítku. Nástěnné provedení se vyrábí jako koncové (obr. 4), zatímco zapuštěná verze je koncová i průběžná.

Obr. 4.

Obr. 4. Nástěnná zásuvka v krytí IP44 s proudovým chráničem

Zdokonalena byla tzv. průběžná zásuvka, z níž nyní vystupují tři vodiče: fázový vodič (L) a střední vodič (N) jsou vyvedeny z měřicího systému proudového chrániče zásuvky a společně s ochranným vodičem (PE) umožňují napojení dalších zásuvek nebo dílčích obvodů, které jsou rovněž chráněny proudovým chráničem vestavěným v průběžné zásuvce (obr. 5).

Technické parametry těchto nových přístrojů zůstaly stejné jako u bezpečnostních zásuvek designu Tango®. V nových krytech jsou umístěny stejné přístroje, byl však zvýšen stupeň jejich krytí. Tyto nové typy bezpečnostních zásuvek jsou k dispozici ve dvou barvách – bílé a šedé a jejich prodej byl zahájen v polovině července 2005.

Technické údaje

 • jmenovité napětí: 230 V AC,
 • jmenovitý proud: 16 A,
 • reziduální pracovní proud: In = 30 mA (citlivost na střídavý i pulsní proud),
 • jmenovitá frekvence: 45 až 60 Hz,
 • vybavovací čas při pětinásobném In max = 30 ms,
 • jmenovitý zkratový proud: 3 000 A,
 • odolnost proti nárazovým proudům: 250 A, 8/20 µs,
 • indikace provozního stavu: zapínací páčkou,
 • elektrická/mechanická životnost: 1 000/3 000 působení,
 • teplota okolního prostředí: o stupeň ochrany krytím: IP44,
 • klimatická odolnost: v souladu s EN 61008,
 • připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm2 (bezšroubové svorky),
 • vestavná hloubka verze pod omítku: 27 mm.
Obr. 5.

Obr. 5. Příklad připojení další zásuvky s využitím typu s výstupními chráněnými vodiči

Bezpečnostní nástěnná zásuvka s vestavěným proudovým chráničem, krytí IP44 – pouze bez výstupních chráněných vodičů: typ FIF 16.400 (5526N-C26400 B nebo S).

Bezpečnostní zapuštěná zásuvka s vestavěným proudovým chráničem, krytí IP44:

 • bez výstupních chráněných vodičů, typ FIF 16.459 (5526N-C26459 B nebo S),
 • s výstupními chráněnými vodiči, typ FIF 16/3.479 (5526N-C26479 B nebo S).

Montáž zásuvek IP44

Zásuvky se montují obvyklým způsobem: zapuštěná zásuvka se vkládá do standardní plastové krabice s roztečí upevňovacích šroubů 60 mm, přičemž je nutné respektovat hloubku přístroje, která je 27 mm (obr. 6). Mezi přístroj zásuvky a instalační krabici se vkládá speciální těsnění, které je součástí dodávky. Nástěnná zásuvka má vlastní krabici o půdorysných rozměrech 84,5 × 85,5 mm, se dvěma vývodkami (obr. 7).

Obr. 7.

Obr. 7. Montáž nástěnné zásuvky; 1 – připojovací kabel, 2 – vývodka, 3 – krabice, 4 – upevňovací šrouby

Charakteristickým znakem těchto bezpečnostních zásuvek i všech přístrojů řady FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem je možnost vizuální kontroly jejich stavu. To v případě klasického proudového chrániče umístěného v domovní nebo bytové rozvodnici není možné. Vybaví-li v bezpečnostní zásuvce proudový chránič, posuvný spínač na krytu zásuvky se automaticky přepne do polohy 0 a je zřejmé, že zařízení připojené k zásuvce je potenciálně vadné. Přesnou závadu však musí vždy určit odborník (mezi nejčastější příčiny patří vadné šňůry, prodlužovací přívody k zahradnímu nářadí, porušené kryty nářadí a přístrojů opotřebením nebo jejich promočení vodou, roztavená izolace přívodů kuchyňských přístrojů a žehliček, porušená izolace přívodů vysoušečů vlasů a další závady způsobené každodenním zacházením s elektrickými spotřebiči).

Přenosné přístroje

Sortiment zásuvek s vestavěnými proudovými chrániči v řadě FI-DOS doplňuje firma ABB přenosnými proudovými chrániči vestavěnými ve vidlicích a adaptérech, jejichž obchodní název je Elgard. Výhodou těchto přístrojů je jejich velmi snadná použitelnost, zejména v kombinaci se zahradním nářadím, různými variantami chráněných prodlužovacích přívodů i s dalšími spotřebiči používanými v domácnosti. Vidlici PFR201 (obr. 8) lze doplnit pryžovým převlečným krytem PFR901 (obr. 9) a tak zvýšit stupeň jejího krytí na IP54.

Obr. 8. Bezpečnostní vidlice Elgard PFR201
Obr. 9. Pryžový kryt (IP54) PFR901
Obr. 10. Bezpečnostní adaptér Elgard PFR101.03

Obr. 8. Obr. 9. Obr. 10.

Technické parametry těchto vidlic a adaptérů jsou shodné s parametry bezpečnostních zásuvek. Jediným, ale podstatným rozdílem je skutečnost, že přístroje Elgard (obr. 10) jsou vybaveny podpěťovou ochranou, takže vypnou při výpadku napětí nebo při jeho poklesu pod určitou mez. Vyplývá to z jejich odlišné konstrukce, která tuto ochranu vyžaduje. Na rozdíl od zásuvek s proudovým chráničem jsou totiž vidlice a adaptéry Elgard konstruovány jako napěťově závislé, tzn. že jejich správná funkce je závislá na síťovém napětí. Proto je ani nelze použít v prostorech specifikovaných v části 7 souboru ČSN 33 2000, kde je použití proudových chráničů vyžadováno. Aplikace těchto pohyblivých proudových chráničů je vždy v podstatě dobrovolná. Přestože v některých případech tyto přístroje nemohou nahradit chrániče pevně připojené k elektrické síti, lze je velmi efektivně využívat při montážních a údržbářských pracích (např. v zahradách, na chalupách apod.). Jejich flexibilita a spolehlivost jsou oceňovány zvláště při připojování elektrických přístrojů nebo nářadí k rozvodům, jejichž kvalita není plně hodnověrná, např. na montážích ve venkovním prostředí, v kempincích apod.

Shrnutí

Přístroje s proudovými chrániči FI-DOS výrazně zlepšují stav v prevenci úrazů elektřinou. Jejich instalace je rychlá, čistá a bez požadavků na pracné rekonstrukce elektroinstalací. Přístroje jsou ovladatelné přímo v místě použití a uživatel může snadno vizuálně kontrolovat jejich stav a velmi rychle a bez pochybností identifikovat elektrický spotřebič, který by způsobil případné vybavení proudového chrániče.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz