časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

Extraliga Cable Managementu od OBO Bettermann

|

Ing. Jiří Burant,
OBO Bettermann Praha s. r. o.
 
Každý obestavěný prostor je svým způsobem jedinečný a jako takový vyžaduje individuální přístup k řešení souvisejícího technického vybavení. Tomu je třeba podřídit i způsob uložení elektrických rozvodů, což nelze opomenout zejména u větších administrativních budov, jejichž koncepci ovlivňují především zvýšené nároky na množství přípojných míst a nikdy neutuchající požadavky na možnost snadné realizace budoucích změn.
 
Se systémovým řešením tohoto problému přichází nyní společnost OBO Bettermann v podobě CMCR (Cable Management OBO®Commercial and Residential). Jeho základ představují obecně známé instalační a přístrojové kanály WDK a parapetní kanály GEK (obr. 1) značky OBO. Nicméně tím nejvýznamnějším, co přináší CMCR do oblasti elektrických instalací pro administrativní a prodejní prostory, je bezesporu široká systémová nabídka prvků pro realizaci prostorových vývodů elektrických rozvodů.
 
Za špičkovou nabídku lze tedy v souvislosti s CMCR označit především nebývale široký sortiment systémů instalačních sloupů ISS (obr. 2) a systémů pro samostatná inteligentní pracoviště IAS (obr. 3). Díky nadčasovému designu a variabilitě parametrů lze totiž tyto úložné systémy přizpůsobit v podstatě jakémukoliv prostředí, včetně velkoplošných kancelářských a prodejních prostor.
 
Výchozím materiálem přitom může být kvalitně izolující tvrzené PVC i robustní profily z ocelového plechu nebo vysoce kvalitního hliníku. U oceli a hliníku si lze přitom kromě obvyklých barev doslova navymýšlet jakoukoliv barevnou kombinaci podle vzorníku RAL. Stejně tak nepředstavují žádný problém ani individuální požadavky na délku elektroinstalačních úložných prvků.
 
Při vytváření CMCR měli ovšem specialisté OBO na zřeteli nejen splnění materiálových a estetických vlastností souvisejících úložných systémů při zajištění podmínek pro technicky správné uložení silových, komunikačních a datových rozvodů, ale též skutečnost, že v něm uložené rozvody musí být možné vždy snadno vyvést do prostoru, a to i při mnohdy velmi rozmanitých místních podmínkách. Proto je konstrukce těchto systémů orientována v maximální míře také na svobodu při situování všech druhů přípojných a ovládacích míst. Veškeré základní plastové, ocelové a hliníkové úložné profily těchto systémů lze díky tomu přímo kombinovat s prvky systémů EGS, tedy OBO systémů instalačních přístrojů.
 
Navíc mohou být tyto systémy současně oporou pro různé průvzdušné nebo plné konvekční kryty (obr. 1), skrývající mnohdy nepříliš elegantní topné konvektory v okenních nikách apod. Sofistikovaný upevňovací systém přitom zaručí, že lze tyto kryty v případě opravy nebo měření opakovaně kdykoliv velmi snadno sejmout a opětovně nasadit.
 

ISS – instalační sloupy OBO

Při realizaci prostorových vývodů elektroinstalací v moderních velkoprostorových kancelářských nebo obchodních prostorech se stále častěji prosazují instalační sloupy. Podle způsobu upevnění do stavby je lze přitom rozdělit do dvou základních druhů. První představují krátké sloupky pro jednostranné upevnění k podlaze, druhý sloupy upevněné oboustranně mezi podlahu a strop.
 
Nabídka systémů instalačních sloupů ISS se značkou OBO zahrnuje v širokém zastoupení obě zmíněné varianty. Díky tomu poskytují tyto promyšlené modulární systémy téměř neomezenou volnost při prostorovém situování přípojných míst v bezprostřední blízkosti jednotlivých pracovišť při současném splnění všech technických i architektonických požadavků na ukládání moderní strukturované kabeláže. Estetickému začlenění do okolního prostoru napomáhá i skutečnost, že je lze mimo obvyklé katalogové barvy objednat i v jakémkoliv jiném odstínu nebo kombinaci odstínů ze vzorníku RAL.
 
Instalační sloupky OBO určené k montáži na podlahu se vyznačují standardní výškou od 250 do 680 mm a plní obvykle funkci vertikálních vývodů z podlahových instalačních systémů téže značky. Na přání mohou být dodávány ale i v prodloužených délkách, a to až do asi 1,5 m.
 
Stejně tak jsou ale v systémech ISS se značkou OBO zastoupeny v nezvykle široké paletě i instalační sloupy podlaha–strop.
 
Jejich standardní délka je 3 m a součástí každé dodávky je i speciální délkově plynule stavitelná rozpěra, umožňující snadnou a rychlou fixaci při vzdálenosti mezi podlahou a stropem až do 4 m. V případě individuálního požadavku mohou být ale tyto sloupy dodávány i v podstatně větších délkách a stejně tak mohou být doplněny např. o držáky osvětlovacích těles (obr. 4). Kabely mohou do těchto sloupů vstupovat z podlahy i shora, např. z prostoru nad podhledem.
 
K dispozici jsou však i další varianty instalačních sloupů. Za příklad mohou sloužit sloupy s integrovaným vývodem z ohebné elektroinstalační trubky, které se využívají často při realizaci přechodných prostorových vývodů z nekrytých kabelových tras vedených pod stropem v rozlehlých obchodních nebo výstavních prostorách apod.
 
Všechny zmíněné sloupy mohou být navíc již ve výrobě osazeny podle individuálních zákaznických požadavků různými instalačními přístroji. Zajištěna je i možnost vzájemného propojení takto instalovaných přístrojů a možnost montáže kabelů pro napojení na navazující stavební elektroinstalaci. Zákazník tedy jen stanoví požadavky na použité přístroje, jejich propojení a případnou funkční zkoušku celé sestavy.
 
Využít lze klasické instalační přístroje i kompaktní přístroje 45 × 45 mm typové řady Modul 45. V daném případě se instalují převážně zásuvky s ochranným kolíkem pootočené o 33°, což umožňuje bezproblémové zasouvání nejen rovných, ale též úhlových vidlic. Montáž přístrojů již během výroby zkracuje příjemným způsobem dobu instalace na stavbě, neboť ta se v těchto případech omezuje již jen na mechanické upevnění sloupů a jejich připojení k pevným elektrickým stavebním rozvodům.
 

IAS – Inteligentní pracoviště od OBO

Označení „inteligentní pracoviště“ představuje poměrně nový pojem související především s moderní koncepcí variabilních velkoprostorových kanceláří. Analogicky přístrojovým sloupům je i jeho náplní vytvoření přípojných míst pro jednotlivá, různě prostorově rozmístěná pracoviště. Na rozdíl od sloupů však OBO systémy pro inteligentní pracoviště IAS (obr. 5) nezahrnují jen přípojná místa silových a slaboproudých elektrických rozvodů, ale zajišťují také skryté rozvedení navazujících propojovacích kabelů až k jednotlivým koncovým telekomunikačním zařízením (obr. 6) nebo prvkům výpočetní
 
techniky umístěným na nebo v uvažovaném pracovním stole. Svou koncepcí umožňují navíc systémové oddělení přítomných účastnických rozvodů, a to vše při zachování trvalé přehlednosti celé kabeláže (obr. 7).
 
Současně mohou OBO sestavy inteligentních pracovišť IAS zahrnovat v souladu s obr. 2 také nosiče osvětlovacích těles, klimatizačních jednotek nebo vzduchotechnických výdechů. Díky tomu lze k jednotlivým pracovištím bezprostředně dovést i tyto druhy technologického vybavení staveb. Tím se zvyšuje pohodlí pro přítomné osoby a většinou současně i snižují náklady. Vždyť např. trvalá celková klimatizace obestavěného prostoru pracovníky jen částečně obsazených velkoplošných kancelářských prostor je bezesporu nákladnější než klimatizace jednotlivých, právě obsazených pracovišť.
 
Využití OBO inteligentních pracovišť IAS však nemusí mít jen technický a estetický přínos, ale může být zajímavé i v ekonomické oblasti. Jednotlivé sestavy pro realizaci inteligentních pracovišť totiž nejsou pevnou součástí budovy, ale tvoří jakýsi doplněk k nábytkovým sestavám. Díky tomu nemusí být nutně odepisovány společně s budovou, jako je tomu u pevných instalačních rozvodů, ale lze pro ně uplatnit podstatně kratší odpisovou klasifikaci. V některých případech pro ně není nutné postupné odpisy uplatňovat vůbec.
 

Závěr

Cable Management OBO®Commercial and Residential (CMCR) společnosti OBO Bettermann je příkladem toho, jak lze mnohaleté praktické zkušenosti v oblasti elektrických instalací a bohaté výrobní know-how zúročit společně v jednom systémovém řešení pro profesionální elektrotechnickou praxi. Díky tomu může tato kombinace vzájemně provázaných systémů instalačních kanálů WDK z tvrzeného PVC, plastových i hliníkových parapetních kanálů GEK-K pro vestavbu instalačních přístrojů 45 × 45 mm, plastových, ocelových i hliníkových parapetních kanálů GEK s víkem 80 mm pro klasické instalační přístroje, jakož i instalačních sloupů ISS a systémů pro inteligentní pracoviště IAS přispět podstatným způsobem ke zjednodušení a zkvalitnění práce všech profesí souvisejících se stavební technologií elektro.
 
Projektanti, architekti, realizační pracovníci i koncoví uživatelé tak dostávají prostřednictvím CMCR k dispozici komplexní instalační systém s téměř neomezenými možnostmi při vytváření nejvhodnějšího individuálního řešení všech druhů přípojných míst. To vše pod jednou společnou značkou OBO. Další informace mohou zájemci získat na webových stránkách společnosti: http://www.obo.cz
 
Navštivte expozici společnosti OBO Bettermann na veletrhu Amper 2009 v hale 6.
 
Obr. 1. Parapetní kanál GEK-S doplněný konvekčními kryty
Obr. 2. Přístrojový sloup OBO osazený přístroji Aura Glas
Obr. 3. Systém pro inteligentní pracoviště IAS mezi dvojicí stolů
Obr. 4. Přístrojový sloup podlaha–strop s integrovaným osvětlením
Obr. 5. Základní podoba systému IAS pro jedno až dvě pracoviště
Obr. 6. Vyvedení signálových kabelů ze systému IAS na desku stolu
Obr. 7. Strukturované uložení kabelů, zdrojů apod. v systému IAS