časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

EurotestXE – nový multifunkční revizní přístroj

|

číslo 12/2005

EurotestXE – nový multifunkční revizní přístroj

Ing. Ivan Dítě, ILLKO, s. r. o.

Krátce po přístroji EurotestEASI, jehož profil byl zveřejněn v časopise ELEKTRO 8-9/2005, je zde představena další novinka – multifunkční revizní přístroj EurotestXE (obr. 1). Výrobcem je společnost METREL, dovozcem společnost ILLKO, s. r. o. EurotestXE disponuje mnoha zajímavými funkcemi. Na první pohled zaujme jeho moderní design, velmi malé rozměry a hmotnost, která včetně napájecích článků je jen 1,56 kg.

Měřené veličiny a vlastnosti přístroje

Měření přechodových odporů a vodivého spojení
Měří se s automatickým přepólováním měřicího proudu (měřicí proud větší než 200 mA). Je možné vykompenzovat odpor přívodních šňůr a nastavit mezní hodnotu přechodového odporu. Test vodivého spojení slouží k „propískávání“ obvodů, hledání zkratů apod. EurotestXE v této funkci pracuje jako ohmmetr s malým měřicím proudem.

Obr. 1.

Obr. 1. Přístroj EurotestXE

Měření izolačních odporů
Izolační odpory lze měřit napětím 100, 250, 500 a 1 000 V do hodnoty až 1 000 MW. Je možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu. V sítích IT přístroj nabízí dvě zajímavé funkce, a to test hlídačů izolačního stavu a měření proudu při stavu jedné závady.

Měření zemních odporů
Zemní odpory lze měřit tříbodovou metodou.

Měření proudových chráničů
Testovat je možné proudové chrániče typu AC nebo A (typ A lze testovat střídavým i pulsujícím reziduálním proudem tak, jak to požaduje norma ČSN 33 2000-6-61 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize) standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 až 1 000 mA. Testovat lze manuálně nebo automaticky a každý test lze uskutečnit kladnou i zápornou počáteční půlvlnou. Při testu jsou srovnávány naměřené hodnoty vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky jmenovitého vybavovacího reziduálního proudu IDN: 0,5, 1, 2 a 5. Dále je možné měřit vybavovací reziduální proud IDN postupně narůstajícím proudem a také dotykové napětí bez vybavení proudového chrániče.

Obr. 2.

Obr. 2. Okamžité vyhodnocení změřeného zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu

Měření impedance poruchové smyčky nebo sítě a zkratového proudu
Přístroj měří impedanci poruchové smyčky a sítě, včetně impedance mezi dvěma fázemi, a zkratový proud. V paměti přístroje je uložena rozsáhlá tabulka pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu. Přístrojem lze měřit impedanci poruchové smyčky i bez vybavení proudového chrániče. Je při tom použita taková kombinace měřicího proudu a doby trvání měření, která zajišťuje, že proudový chránič nevybaví. Použitá metoda zaručuje dobrou přesnost měření.

Sled fází
Přístroj indikuje sled fází a chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Přístroj automaticky testuje, zda se na ochranném vodiči (PE) nevyskytuje nebezpečné napětí.

Obr. 3.

Obr. 3. Rozsah dodávky

Monitor on-line napětí a svorek
Přístroj průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použity.

Proudy, unikající proudy
Klešťovým přístrojem se měří TRMS (True Root-Mean-Square, skutečná efektivní hodnota).

Osvětlení
Osvětlení lze měřit externí sondou.

Grafická funkce HELP
Zobrazí na displeji způsob připojení přístroje k měřenému objektu a další informace.

Další vlastnosti

EurotestXE má české menu a umožňuje ukládat naměřené výsledky do paměti a později je přenášet do počítače. Má vestavěno jak rozhraní RS-232, tak USB! Přístrojem je možné měřit v sítích TT/TN, IT i v sítích s napětím 2 × 55 V a 3 × 63 V. K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou zahrnuty v ceně přístroje, stejně jako další rozsáhlé příslušenství (počítačový software a kalibrační list od výrobce – oboje v češtině, sada vodičů a sond pro měření zemních odporů, brašna, měřicí šňůry, hroty, krokosvorky, měřicí hrot s tlačítkem pro spouštění měření a ukládání do paměti).

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

ILLKO, s. r. o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz
internet: www.illko.cz