Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Praha otestuje elektrobus s dynamickým dobíjením Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájil výstavbu trolejového vedení v Prosecké ulici.…

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Více aktualit

EurotestCOMBO – nový multifunkční revizní přístroj

Ing. Ivan Dítě, ILLKO, s. r. o.
 
Autorizovaný dovozce přístrojů Metrel do ČR, společnost ILLKO, s. r. o., představuje nový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací EurotestCOMBO.
 
Tento přístroj (obr. 1) disponuje mnoha funkcemi. Na první pohled zaujme jeho moderní design a malé rozměry. To vše při hmotnosti pouhých 1,20 kg, včetně napájecích článků. Jde vlastně o přístroje dva. Jejich vzhled a název jsou shodné, liší se jen typovým označením MI 3125, resp. MI 3125B a samozřejmě některými funkcemi a vlastnostmi. Na rozdíly mezi oběma modely bude v článku poukázáno.
 

Měřené veličiny a vlastnosti přístroje

 
Měření spojitosti
Měřicí proud je >200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním měřicího proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních šňůr. Lze nastavit mezní hodnotu přechodového odporu.
 
Model MI 3125B má navíc funkci ohmmetru s měřicím proudem asi 7 mA, a může tak sloužit např. k „propískávání“ obvodů, hledání zkratů apod.
 
Měření izolačního odporu
Izolační odpory lze měřit napětím 50, 100, 250, 500 a 1 000 V do hodnoty až 1 000 MΩ. Je možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu.
 
Měření zemního odporu
(jen model MI 3125B)
Zemní odpory lze měřit tříbodovou metodou. Je možné nastavit mezní hodnotu zemního odporu.
 
Měření proudových chráničů
Lze měřit proudové chrániče typu AC nebo A (modelem MI 3125 i stejnosměrné proudové chrániče typu B) standardní nebo selektivní se jmenovitým rozdílovým proudem 10 až 1 000 mA. Test lze vykonat jak manuálně, tak automaticky, a to jak pro kladnou, tak i zápornou počáteční půlvlnu. Při testu jsou porovnávány naměřené hodnoty vypínacích dob s hodnotami požadovanými normou. Vypínací dobu lze měřit těmito násobky jmenovitého rozdílového proudu IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem a dotykové napětí při dosažení IΔ. Samozřejmostí je měření dotykového napětí bez vybavení proudového chrániče.
 
Měření skutečné impedance smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi) a zkratový proud. V paměti přístroje je uložena rozsáhlá tabulka pojistek, která v kombinaci s nastavitelným činitelem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu (obr. 2).
 
Přístrojem lze rovněž měřit skutečnou impedanci smyčky bez vybavení proudového chrániče. Je při tom použita taková kombinace měřicího proudu a doby trvání měření, která zajišťuje, že proudový chránič nevybaví. Použitá metoda umožňuje dosáhnout dobré přesnosti měření.
 
Sled fází, napětí, frekvence
Přístroj indikuje sled fází, měří skutečnou efektivní hodnotu TRMS napětí a jeho frekvence.
 
Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
EurotestCOMBO automaticky zjišťuje, zda se na vodiči PE nevyskytuje nebezpečné napětí.
 
On-line monitor napětí a svorek
Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použity.
 
Grafická funkce HELP
Zobrazí na displeji způsob připojení přístroje k měřenému objektu a další informace (obr. 3).
 
Další vlastnosti
EurotestCOMBO má menu v češtině. K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou zahrnuty v ceně přístroje, stejně jako další rozsáhlé příslušenství: univerzální měřicí kabel, kabel pro měření v síťových zásuvkách, měřicí hroty, krokosvorky, kalibrační list v češtině vystavený výrobcem a sada řemenů umožňující zavěšení přístroje na krk. Model MI 3125B umožňuje navíc uložit do paměti 1 700 výsledků měření a později je zobrazit na displeji nebo přenést do počítače přes rozhraní RS-232 nebo USB a výsledky pak dále zpracovávat. Součástí dodávky modelu MI 3125B je i počítačový software v češtině.
 

Závěr

 
Článek vzhledem ke svému rozsahu nemůže detailně popsat všechny funkce a parametry této zajímavé novinky. Podrobnější informace o přístroji EurotestCOMBO i o dalších přístrojích z nabídky společnosti ILLKO, s. r. o., lze získat na firemních webových stránkách: http://www.illko.cz
 
Obr. 1. EurotestCOMBO
Obr. 2. Okamžité vyhodnocení změřeného zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu
Obr. 3. Příklad funkce HELP