časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

EPLAN Platforma 2022 – seznamte se s novým vzhledem a koncepcí

EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o. | www.eplan.cz

Už je to tu – nová verze EPLAN Platforma 2022. A s ní firma EPLAN, dodavatel řešení, ohlašuje budoucnost projektování v elektrotechnice se zaměřením na snadné ovládání, a to jak pro zkušené uživatele softwaru EPLAN, tak pro začátečníky. Intuitivní uživatelské rozhraní, založené na konceptech, které už jsou důvěrně známé, je velmi dobře přijímáno a zároveň zlepšuje uživatelský komfort.

EPLAN Platforma 2022 je nyní připravena k uvedení na trh a obsahuje nově navržené uživatelské rozhraní, vylepšení pracovních postupů a mnoho přidaných funkcí souvisejících s doplňkovými cloudovými službami. Shrnuto: nový software pro projektování je charakterizován snadným ovládáním a velkou výkonností. To je vidět na integrovaných pásech karet i na zobrazení „backstage view“, kde uživatelé najdou mnoho již zavedených softwarových řešení a výrazně vylepšenou ergonomii ovládání. Nové, intuitivnější uživatelské rozhraní vychází z běžných mezinárodně známých konceptů ovládání, což usnadňuje začátek práce se softwarem.

Pracovní postupy ve věku digitalizace

Vývojáři firmy EPLAN se také zaměřili na téma pracovních postupů na projektech a navrhli software pro zlepšení spolupráce v průběhu celého životního cyklu výrobku. Je to proto, že CAE systémy, jako např. EPLAN Platforma, jsou něco jako „páteř“ vývojových a výrobních oddělení. Obvykle jsou velmi hluboce integrovány do infrastruktury a strategie zákazníků a z hlediska investic se jejich rozvoj plánuje roky dopředu. Jedním z jasných cílů společnosti při vývoji nové verze EPLAN Platforma 2022 byla optimalizace výměny dat mezi jednotlivými zúčastněnými stranami ve všech sektorech společností. Cloudové aplikace, jako jsou EPLAN eBuild, eManage (nyní k dispozici také v plné verzi) a eView, dávají další podnět pro zcela nové formy spolupráce v kontextu platformy EPLAN. Přidaná hodnota nových cloudových softwarových řešení umožňuje výrazně zlepšit spolupráci mezi firmami a jejich zákazníky, obchodními partnery a dodavateli.

Vyzkoušená a osvědčená platforma

Elektrokonstruktéra Markuse Sommera ze společnosti J. Wagner GmbH, která je jedním z předních světových výrobců inovativní techniky pro povrchové úpravy materiálů, přesvědčilo nové uživatelské rozhraní. „Jednotné uživatelské rozhraní v nové verzi EPLAN Platforma 2022, založené na zavedených koncepcích známých z dnešního pracovního světa, opravdu usnadňuje rychlé zahájení práce se softwarem, zejména pro nováčky. EPLAN nabízí nesčetné množství funkcí, ale ty jsou dobře strukturované a přehledně uspořádané a použití vyskakovacích karet zvyšuje komfort práce.

Někdy je přidaná hodnota v detailech, jak říká správce systémů EPLAN Michael Noack ze společnosti KSV, výrobce rozváděčů sídlícího v německém Koblenzu. Jednou z jeho povinností je starat se o kmenová data. S Platformou EPLAN 2022 se velmi podrobně seznámil v rámci testování její beta verze. Pro něj jsou nové funkce správy zařízení jasným krokem vpřed: nyní je možné všechny vlastnosti zařízení ukládat v závislosti na jejich variantách. „Technické vlastnosti lze nyní v nové Platformě EPLAN 2022 postihnout s větší variabilitou a větší přesností,“ vysvětluje. „Například při návrhu zapojení je nyní možné správně mapovat pomocné bloky kontaktů stykačů, jejichž zapojení mění své fyzické umístění v závislosti na konstrukci daného rozváděče.“ Díky tomu je schéma zapojení ještě přesnější, a kromě zjednodušení konstrukčních prací se tím ještě usnadňuje pozdější zapojování interních spojů v rozváděči.

EPLAN Platforma 2022

Přechod na model předplatného

EPLAN Platforma 2022 se prodává výhradně formou předplatného. To firmám snižuje finanční riziko, protože nejsou třeba velké počáteční investice a možnosti plánování individuálního využití softwaru jsou mnohem flexibilnější. Předplatným také firma EPLAN posiluje své partnerství se zákazníky, aby mohla lépe reagovat na jejich aktuální potřeby při každodenní práci.

Závěrem

Platforma EPLAN je intuitivnější a flexibilnější a firmám celkově přináší lepší produktivitu. Společnosti využívající doprovodných programů a řešení, jako je partnerský program EPLAN, a doplňkové softwarové produkty v cloudu EPLAN, mohou nyní lépe spolupracovat se zákazníky, partnery a dodavateli.

Více informací zájemci naleznou na stránkách https://www.eplan.cz/inyourhands