časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

EPC znamená úspory a ekologii

Martin Schreier | ČEZ, a. s. | www.cez.cz

Evropa 21. století bude ekologičtější, decentralizovanější a energeticky úspornější. Koncept efektivnějšího hospodaření s energií (EPC) v Česku za 25 let uspořil přes 4 miliardy korun, z toho společnost ČEZ ESCO ušetřila více než 1,3 miliardy korun. Přispívá tak svým dílem k transformaci české energetiky na bezemisní provoz.

Úspory se vyplatí

Jen v roce 2019 činilo snížení nákladů na spotřebu elektřiny, tepla, plynu a vody v celkem 36 energeticky úsporných projektech se zárukou (EPC), které v Česku a na Slovensku poskytla společnost ENESA, dcera ČEZ ESCO, balík v hodnotě 232 mil. korun. Meziročně úspora vzrostla o 7 %, což v peněžním vyjádření činí 14 milionů korun. Z pohledu ekologie pak vyniká především úspora energie snížení emisí CO2 o 36700 tun. Celková úspora vyjádřená v jednotkách tepla se vyšplhala na 442 TJ, což je ekvivalent průměrné spotřeby zhruba 18 tisíc domácností v bytech a téměř 9 tisíc v rodinných domech.

Projekt energetických úspor se zárukou je ideální pro nemocnice s celoročně vysokou spotřebou všech druhů energií po celý rok. A české nemocnice loni celkově uspořily díky projektům EPC 57 milionů korun.

Obr. 1. SVŮJ K SVÉMU – Největší projekt EPC logicky patří k největším kolejím v České republice, pražskému Strahovu
Obr. 1. SVŮJ K SVÉMU – Největší projekt EPC logicky patří k největším kolejím v České republice, pražskému Strahovu

ČEZ ESCO se představuje

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřinou společností ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro mnoho zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby v oblasti údržby a servisu. Do palety poskytovaných služeb patří také veřejná a firemní elektromobilita.

Strahov, Kongresové centrum a další

Jedničkou mezi projekty EPC je modernizace devíti objektů menz a kolejí ČVUT. Projekt v hodnotě 220 milionů korun přinese roční úsporu 20 milionů korun a pro životní prostředí bude znamenat nižší zátěž o 4 125 tun CO2.

K největším projektům tohoto druhu patří zakázka pro Kongresové centrum Praha (KCP). Komplex na pražském Vyšehradě snížil spotřebu elektřiny, plynu a vody o 30 %, což pro hlavní město jako provozovatele znamená roční úsporu 24 milionů korun. Nezanedbatelný je také ekologický aspekt, díky projektu snížilo KCP své roční emise CO2 o 726 tun.

Vzorovým příkladem projektu EPC v oblasti zdravotnictví je Nemocnice Jihlava. Modernizace se dotkla prakticky celé energetické infrastruktury: změnily se technologie vytápění i klimatizace, produkce páry či svícení, došlo i na zkvalitnění zateplení budov včetně výměny nevyhovujících dřevěných oken za plastové. Nově nemocnice využívá také kogenerační jednotky, které vyrábějí elektrickou energii a produkují zbytkové teplo, které se využívá na vytápění. Přebytky pak prodává do distribuční sítě. V Jihlavě každoročně ušetří díky modernizaci 13 milionů korun, z této sumy pak nemocnice splácí náklady na realizaci energetických úspor a správu infrastruktury. Po odečtení těchto nákladů garantuje ČEZ ESCO úsporu 4 miliony korun.

Prestižní projekt rozehráli specialisté ČEZ ESCO v pražském uměleckém stánku Rudolfinum. Došlo tu na modernizaci celého technologického zázemí včetně vytápění, chlazení, vzduchotechniky, osvětlení, regulace atd. Výsledkem bylo zlepšení a stabilizace parametrů vnitřního klimatu. Garantovaná návratnost investice činí osm let.Závěr Projekty EPC se v českém prostředí rychle etablovaly a staly se jedním z běžných postupů zvýšení inteligence jednotlivých staveb i větších sídelních celků.

Obr. 2. USPOŘENÉ MILIONY – Pražské Rudolfinum ušetří na nákladech za energie 2,5 milionu korun ročně – díky projektu za 20 milionů
Obr. 2. USPOŘENÉ MILIONY – Pražské Rudolfinum ušetří na nákladech za energie 2,5 milionu korun ročně – díky projektu za 20 milionů

Závěr

Projekty EPC se v českém prostředí rychle etablovaly a staly se jedním z běžných postupů zvýšení inteligence jednotlivých staveb i větších sídelních celků.


Když se řekne EPC
– Zkratka pochází z anglického výrazu Energy Performance Contracting – poskytování energetické služby se zárukou.
– Jde o návrh, projektování a realizace investičních úsporných opatření v existujících budovách, areálech nebo jiných provozních jednotkách včetně energetického managementu.
– Investiční náklady hradí dodavatel, úsporná opatření jsou následně několik let splácena díky dosaženým úsporám.
– Celý projekt zaštiťuje jen jeden dodavatel, který na sebe bere i většinu finančních a technických rizik.
– EPC se obecně hodí pro objekty s vysokou spotřebou energie a s horší energetickou účinností.
– EPC nachází uplatnění nejčastěji ve veřejných budovách a provozech, jako jsou úřady, školní budovy, sportovní areály, divadla, kulturní domy či zdravotnická zařízení.

EPC 2019 v číslech
Počet aktivních projektů EPC: 36 (z toho 6 na Slovensku)
Skutečná souhrnná úspora energie: 232 mil. Kč
Ekologický přínos:
Emise CO2: 36 700 tun CO2
Úspora energie: 442 000 GJ/123 000 MWh