časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

ENYSTAR – rozváděčové skříně pro instalace do 250 A

|

Nová hvězda v elektroinstalacích – univerzální a variabilní systém
 
Na veletrhu Light + Building ve Frankfurtu nad Moh. byl firmou Gustav Hensel GmbH & Co. KG – renomovaným výrobcem vysoce kvalitních, instalačních a rozváděčových systémů – uveden v dubnu roku 2008 na trh nový variabilní systém rozváděčových skříní s dveřmi pod značkou ENYSTAR.
 
ENYSTAR je modulární systém čtyř velikostí nízkonapěťových, typově zkoušených rozváděčových skříní do 250 A (je zkoušen podle požadavků normy IEC 60439-1 Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče), který umožňuje velmi snadné sestavení a rovněž i demontáž v případech, kdy se během montáže, zkoušení, popř. i provozu rozváděče objeví nutnost úpravy sestavy ať s ohledem na její rozšíření nebo na její zmenšení.
 
Čtyři velikosti skříní ENYSTAR mohou být používány buď jako jednotlivé pro montáž na stěnu samostatně, nebo variabilně a bezpečně spojené v rámci většího rozváděče do 250 A. Otevřené stěny skříní systému ENYSTAR umožňují spolehlivé spojování jednotlivých skříní i různých velikostí prostřednictvím systému těsnění, který je součástí skříně a spojovacích segmentů. K tomuto spojení je zapotřebí mít pouze šikovné ruce, především pak palce, a k demontáži pouze šroubovák. Díky velkému otvoru v nezakrytých stěnách je dostatečný přístup k montáži přístrojů a k jejich zapojování. Systém je doplněn bohatou řadou příslušenství, jako jsou např. montážní příruby a montážní sady s vypínači, popř. pojistkovými odpínači. Upevnění na stěnu lze řešit třemi způsoby, a to jako upevnění z vnitřku skříně, vnějšími úchytkami nebo upevnění na montážní rám.
 
Základní myšlenkou při vývoji tohoto systému bylo dát montážní firmě možnost přestavby rozváděče přímo v místě jeho použití bez nutnosti zničení jakékoliv části již připraveného rozváděče. Toto se samozřejmě netýká již provedeného zapojení. ENYSTAR je utěsněn proti prachu a je vodotěsný proti stříkající vodě. Stupeň ochrany IP65. Je vyroben z vysoce kvalitních termoplastických polykarbonátů. Z tohoto důvodu je toto zapouzdření určeno jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití. Díky shora uvedeným materiálům má systém dlouhou životnost, vysokou odolnost proti nárazu i odolnost proti externím vlivům, jakož i korozi. Samozřejmě je odolný i proti vlivu UV záření. Všechny velikosti skříní ENYSTAR jsou vybaveny dveřmi podle výběru průhlednými, nebo neprůhlednými v závislosti na daném použití. Závěsy dveří jsou též variabilní a podle použití lze snadno pomocí šroubováku zaměnit směr otevírání vlevo, nebo vpravo. Jednoduše lze též pomocí sady pro ovládání uzávěru dveří zvolit mezi ovládáním ručním, ovládáním nástrojem (šroubovákem) nebo uzamykáním klíčem FAB, kterým se zamezuje přístup nepovolaných osob.
 
Univerzálnost skříní ENYSTAR spočívá rovněž v nabídce variant skříní, která začíná prázdnou skříní a pokračuje přes přípojnicové, svorkové, vypínačové, elektroměrové, skříně NH-pojistkových odpínačů, skříně výkonových jističů a končí skříněmi pro jističe a ostatní modulové řadové přístroje.
 
Mezi mnoha důležitými vlastnostmi vyčnívá v poslední době velmi aktuální elektromagnetická kompatibilita (EMC) přípojnicového systému – vodiče N a PE jsou dimenzovány na stejné zatížení jako fázový vodič. Tomu také odpovídají i na tyto přípojnice montované pojistkové přístroje.
 
Velmi flexibilní je i kabelový vstup do systému. Přírubami s metrickými předlisy, elastickými membránami a kabelovými vývodkami lze přivést kabel až do průměru 72 mm. Kabel je možné proti pohybu zajistit odlehčovačem tahu kabelu.
 
Rychlost montáže a jednoduchost systému ENYSTAR je ještě podtržena novým konfigurátorem ENYGUIDE, který usnadňuje konstruktérům práci s přípravou sestav, detailních výkresů a tvorbou kusovníků. Tento profesionální projektový nástroj umožňuje bez instalace dalších složitých programů zobrazit koncovému zákazníkovi/operátorovi každý rozváděč jako 3D model nebo jako 2D výkres pro montáž. Uživatel může použitím různých úrovní pohledu zvolit mezi vybavením, krycími deskami, dveřmi apod.
 
ENYGUIDE automaticky počítá požadované příslušenství a automaticky připočítává rovněž vnitřní dělicí stěny a krycí desky. Nový konfigurátor je k dispozici na http://www.enyguide.eu
 
Zákazníkům se zájmem o práci s ENYGUIDE je k dispozici také na CD-ROM, který jim umožní práci off-line.
 
Další informace mohou zájemci získat na adrese:
Hensel, s. r. o.
Bezděkov 1386
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 828 111
fax: 416 828 222