časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Enystar – nová hvězda v elektroinstalacích

|

Univerzální, variabilní systém rozváděčových skříní s dveřmi pro instalace do 250 A
 
Hensel, s. r. o.
 
Na veletrhu Light + Building ve Frankfurtu nad Mohanem byl firmou Gustav Hensel GmbH & Co. KG – renomovaným výrobcem vysoce kvalitních, instalačních a rozváděčových systémů – v dubnu roku 2008 uveden na trh pod značkou Enystar nový variabilní systém rozváděčových skříní s dveřmi. 
 
Enystar je modulární systém čtyř velikostí nízkonapěťových, typově zkoušených rozváděčových skříní do 250 A (je zkoušen podle požadavků normy IEC 60439-1). Tento systém umožňuje velmi snadné sestavení a rovněž i demontáž v případech, když se během montáže, zkoušení, popř. i provozu rozváděče objeví nutnost úpravy sestavy, ať již s ohledem na její rozšíření, nebo její zmenšení.
 
Čtyři velikosti skříní Enystar mohou být používány buď jako jednotlivé, k montáži na stěnu samostatně nebo variabilně a bezpečně spojené v rámci většího rozváděče do 250 A. Otevřené stěny skříní systému Enystar umožňují spolehlivé spojování jednotlivých skříní i různých velikostí prostřednictvím systému těsnění, které je součástí skříně, a spojovacích segmentů. K tomuto spojení jsou třeba pouze šikovné ruce, především pak palce, a k demontáži stačí pouze šroubovák. Díky velkému otvoru v nezakrytých stěnách je dostatečný přístup k montáži přístrojů a k jejich zapojování. Systém je doplněn bohatým příslušenstvím, jako např. montážními přírubami a montážními sadami s vypínači, popř. pojistkovými odpínači. Upevnění na stěnu lze řešit třemi způsoby, a to upevněním z vnitřku skříně, vnějšími úchytkami nebo přichycením na montážní rám.
 
Základní myšlenkou při vývoji tohoto systému je dát montážní firmě možnost přestavby rozváděče přímo v místě jeho použití bez nutnosti zničení jakékoliv části již připraveného rozváděče. Toto se samozřejmě netýká již provedeného zapojení.
 
Systém Enystar je utěsněný proti prachu a vodotěsný proti stříkající vodě se stupněm ochrany krytem IP65. Je vyroben z vysoce kvalitních termoplastických polykarbonátů. Z tohoto důvodu je toto zapouzdření určeno jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití. Díky uvedeným materiálům nabízí systém dlouhou životnost, vysokou odolnost proti nárazu, odolnost proti externím vlivům a proti korozi. Samozřejmě je odolný i proti vlivu UV záření.
 
Všechny velikosti skříní Enystar jsou vybaveny podle výběru průhlednými nebo neprůhlednými dveřmi v závislosti na daném použití. Závěsy dveří jsou rovněž variabilní a podle použití lze lehce šroubovákem zaměnit směr otevírání vlevo nebo vpravo. Jednoduše lze též pomocí sady pro ovládání uzávěru dveří zvolit mezi ovládáním ručním, ovládáním nástrojem (šroubovákem) nebo uzamykáním klíčem FAB, které zamezuje přístupu neoprávněných osob.
 
Univerzálnost skříní Enystar spočívá dále v nabídce variant skříní, která začíná prázdnou skříní a pokračuje přes přípojnicové, svorkové, vypínačové, elektroměrové, skříně odpínačů, skříně bezpečnostních pojistkových odpínačů a končí skříněmi pro modulové řadové přístroje.
 
V mnoha důležitých vlastnostech se v poslední době dostává do popředí velmi aktuální elektromagnetická kompatibilita (EMC – Electro Magnetic Compatibility) přípojnicového systému (vodiče N a PE jsou dimenzovány na stejné zatížení jako fázový vodič). Tomu také odpovídají i pojistkové přístroje montované na tyto přípojnice.
 
Velmi flexibilní je i kabelový vstup do systému. Přírubami s metrickými předlisy, elastickými membránami a kabelovými vývodkami lze přivést kabel až do průměru 72 mm. Kabel lze proti pohybu zajistit odlehčovačem tahu kabelu.
 
Rychlost montáže a jednoduchost systému Enystar jsou ještě podtrženy novým konfigurátorem Enyguide, který usnadňuje konstruktérům práci s přípravou sestav, detailních výkresů a tvorbou kusovníků. Tento profesionální projektový nástroj umožňuje bez instalace dalších složitých programů zobrazit konečnému zákazníkovi/provozovateli každý rozváděč jako 3D model nebo 2D výkres pro montáž. Uživatel může použitím různých úrovní pohledu zvolit mezi vybavením, krycími deskami,
dveřmi apod. Enyguide automaticky počítá požadované příslušenství a samočinně připočítává též vnitřní dělicí stěny a krycí desky (nový konfigurátor je k dispozici na http://www.enyguide.eu). Zákazníkům se zájmem o práci s programem Enyguide je k dispozici CD-ROM, který umožní práci off-line.
 
Další informace mohou zájemci získat na webových stránkách společnosti: http://www.hensel-electric.cz