Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

Energeticky úsporná elektroinstalace s přístroji ABB i-bus KNX

Petr König, Stanislav Korčián,
ABB s. r. o.
 
Systémová elektroinstalace KNX předsta­vuje celosvětově normalizovaný systém urče­ný k ovládání, řízení a monitorování všech elektrických zařízení používaných v budo­vách. Umožňuje též vazbu na systémy zabez­pečení budovy či požární signalizaci. Funkce jsou ovládány po síti bezpečného malého na­pětí SELV 29 V DC prostřednictvím sběrnice v podobě krouceného páru vodičů, který pře­náší telegramy mezi ovládacími a ovládaný­mi prvky elektroinstalace.
 
Společnost ABB byla od počátku členem asociace EIBA (European Installation Bus Association) i asociace KNX (Konnex) a na­bízí širokou paletu přístrojů pro inteligentní elektroinstalace:
  • systémové přístroje – napájecí zdroje, da­tové sběrnice, komunikační rozhraní (USB, IP, RS-232), tlumivky, liniové spojky, ob­lastní spojky,
  • snímače – tlačítkové ovladače, snímače povětrnosti (vítr, déšť, světlo, teplo atd.), termostaty, analogové a binární vstupy,
  • akční členy – spínací, stmívací, pro řízení žaluzií, akční členy topení.
Použití přístrojů ABB i-bus®KNX poskytu­je např. tato řešení:
  • jedním tlačítkem lze spínat více svítidel, popř. všechna svítidla, a další zařízení;
  • automaticky regulovat nastavení žaluzií pro odstínění slunečních paprsků v létě, či naopak podporovat akumulaci tepla ze slunce v zimě, zabezpečit vnější žaluzie při silném větru;
  • prostřednictvím SMS či internetu za­pínat topení, saunu, zalévat trávník;
  • simulovat přítomnost v budově při pobytu např. na dovolené;
  • odečítat spotřebu elektrické energie v různých částech budovy, např. při pronájmu jiným subjektům.
V roce 2008 uskutečnila Univerzita aplikovaných přírodních věd v Bibera­chu výzkum, z něhož vyplynulo, že při řízení topení či chlazení v místnosti ve vazbě na přítomnost osob lze ušetřit až 25 % energie. Při zohlednění dalších parametrů, jako je vnější teplota, den­ní doba a stav oken (otevřeno/zavřeno), dosahují úspory až 50 % energie použi­té na chlazení. Podobně při řízení polo­hy žaluzií podle přítomnosti osob a in­tenzity slunečních paprsků lze uspořit 13 % energie na svícení a 21 % ener­gie na chlazení.
 
Řízení osvětlení podle intenzity venkov­ního světla a přítomnosti člověka v míst­nosti může vést k úsporám 40 %, při řízení osvětlení na konstantní úroveň osvětlení až 50 %. V případě kancelářské plochy 100 m2se svítidly o výkonu 1 400 W lze při použi­tí řízení osvětlení na konstantní úroveň do­sáhnout návratnosti odpovídající části in­vestice, která by v tomto případě činila asi 6 700 Kč, již během přibližně jednoho roku. V této instalaci by kromě zdroje energie, sběrnice a přepěťové ochrany byly použi­ty přístroje ABB i-bus®KNX: čtyřnásobný řadový regulátor osvětlení LR/S 4.16.1, za­puštěný snímač osvětlení LF/U 2.1 a dvoj­násobné univerzální rozhraní pro zapuštěnou montáž US/U 2.2.
 
Novinkou v oblasti řízení spotřeby elek­trické energie je energetický spínací akční člen SE/S 3.16.1 (obr. 1), který je určen k mě­ření elektrické energie a monitorování dalších elektrických veličin, např. proudu, napětí, čin­ného a zdánlivého výkonu, účiníku, frekven­ce atd. Umožňuje též vypnutí spotřebiče při dosažení dané hodnoty.
 
Integrace zabezpečovacích systémů do KNX také doznala zlepšení, když byl před­staven nový snímač skupinových hlášení pro připojení pasivních snímačů, jako jsou např. detektory pohybu, magnetické kontakty nebo snímače otřesů skla. K propojení KNX se dvěma snímači zabezpečovacího systému se používá MT/U 2.12.2, čtyři a osm vstupů do­káže přečíst snímač MT/S 4.12.2M (obr. 2), popř. MT/S 8.12.2M.
 
Ke spínání a také monitorování stavu zá­těže jsou určeny spínací akční členy s detek­cí proudu nové řady, které pro každý výstup umožňují monitorování zátěže od 0,02 do 20 A s přesností ±2 %. Dostupné jsou ve dvojná­sobném (SA/S 2.16.6.1), čtyřnásobném (SA/S 4.16.6.1) a osminásobném (SA/S 8.16.6.1) provedení.
 
Užitečnou novinkou je rovněž řadový kon­trolér osvětlení pracující s protokolem DALI – DLR/S 8.16.1M, který umožňuje kontrolo­vat osvětlení v daných místnostech a zajišťo­vat osvětlení na konstantní úrovni.
 
Další informace na webových stránkách:
 
Obr. 1. Spínací akční člen s detekcí spotřeby energie SE/S 3.16.1
Obr. 2. Snímač skupinových hlášení MT/S 4.12.2M
Obr. 3. Dotykový ovládací panel Smart s rámečkem z bílého skla (6136/13-500)