časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Energetické komunity ovládly Modernizační fond. Žádat mohou o finance ze tří programů

Karolina Gyurovszká, Frank Bold | frankbold.org

I přes velký tlak energetického a teplárenského průmyslu, se povedlo dosáhnout nečekaného navýšení dostupných financí z Modernizačního fondu pro energetické komunity. Teprve vznikající koncepty společenství pro obnovitelné zdroje a obce mají nyní dohromady přístup do šesti z devíti programů Modernizačního fondu. Obecný programový dokument Modernizačního fondu, který určuje, jaká opatření cílící na modernizaci české energetiky budou podporována, a jakou částkou, schválila vláda v pondělí 25. ledna.

Ještě v průběhu meziresortního připomínkového řízení bylo programu č. 8, Komunitní energetika určeno pouhých 1,5 %, tedy přibližně 2,1 miliard Kč. Proti tomu se ale postavila expertní skupina Frank Bold, ekologické organizace i zástupci obcí, svazů, investorů a místních samospráv. Ti všichni se připojili k Výzvě vládě na podporu komunitní energetiky, která sesbírala přes 400 podpisů. Signatáři výzvy společně požadovali navýšení alokace pro energetická společenství alespoň na 4 %, jak už dříve Ministerstvu životního prostředí (MŽP) doporučili experti.

Tento požadavek MŽP sice odmítlo, ale podporu pro společenství pro obnovitelné zdroje, která budou mít zájem o vlastní energetické zdroje pro vlastní spotřebu, přesto navýšilo. Otevřelo jim totiž dveře do dvou největších programů Modernizačního fondu, tedy do programů č. 1 (HEAT) a č. 2 (RES+). Jejich alokace dohromady tvoří 64,7 % z objemu Modernizačního fondu.

Takový úspěch by se nepodařil bez velkého úsilí Sdružení místních samospráv ČR, jehož výkonná ředitelka Jana Přecechtělová říká: „Přesto, že se nám nepodařilo obhájit navýšení alokace do Programu č. 8, zvládli jsme pro obce vyjednat možnost hlásit se také do Programu č. 1. a Programu č. 2. To považuji za obrovský úspěch a potvrzení smysluplnosti naší práce. Věřím, že obce těchto nových možností využijí.“

Nad rámec energetických společenství, budou moci obce a jejich příspěvkové organizace žádat o dotace na obnovitelné zdroje nyní i v rámci programu č. 7, na modernizaci veřejné dopravy v rámci programu č. 6, a na modernizaci veřejného osvětlení v programu č. 9.


Obr. 1. Alokace programů Modernizačního fondu

Společenství pro obnovitelné zdroje jsou i podle Evropské unie jedním z prostředků, jak dosáhnout decentralizace a demokratizace energetických soustav. Tato společenství (na úrovni obcí, malých podnikatelů, družstev, sdružení vlastníků bytových jednotek i jednotlivců), která vznikají za účelem výroby zelené energie primárně pro vlastní spotřebu, totiž mají velký potenciál snížit jak emise, tak náklady na výrobu energie. Ostatní podporovaná opatření pak kromě výroby energie podporují i její úsporu.

K zástupcům samospráv se přidali i developeři a stavitelé, kteří by prvky moderní energetiky rádi zařadili do plánované výstavby. „Navýšení počtu programů, v nichž je možné žádat o finanční prostředky na prvky komunitní energetiky, mě těší. Jen díky lepší systémové podpoře je možné vnášet do českého developmentu skutečně inovativní prvky a soustředit se na moderní řešení budov,“ řekl ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Negativní změnou Obecného programového dokumentu však zůstává fakt, že 60 % největšího programu, tedy programu č. 2 je už předem určeno současným velkým výrobcům elektřiny. „Nezbývá než věřit, že se na malé hráče v rámci soutěže s velkými firmami dostane a že pro ně ve velkých programech vůbec nějaké zdroje zbydou,“ říká Karolina Gyurovszká z expertní skupiny Frank Bold.

Modernizační fond je nový evropský nástroj financovaný z prodeje emisních povolenek, který má České republice a dalším devíti členským státům EU pomoci financovat přechod na méně emisně náročné zdroje energie. V závislosti na ceně emisních povolenek bude fond mezi lety 2021 a 2030 disponovat cca 150 až 200 miliardami Kč rozdělenými do devíti programů s různými úrovněmi alokací.