časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

ELTRAF, a. s. – dodavatel kioskových trafostanic a technologických kontejnerů

Ing. Milan Kloubec, Ph.D. | ELTRAF, a. s. | www.eltraf.cz

Společnost ELTRAF, a. s., byla založena v roce 1994 a postupně se vypracovala v jednoho z nejkomplexnějších výrobců kioskových trafostanic a technologických kontejnerů s dodávkami do České republiky i mnoha dalších zemí světa. V současné době dodává široký sortiment kioskových trafostanic a technologických kontejnerů vlastní výroby v České republice, od konstrukční a projektové přípravy, přes výrobu, vybavení technologiemi, až po osazení na stanoviště a zprovoznění. Výrobní program pokrývá níže uvedené i další segmenty nejen v energetice, dopravě a stavebnictví:

Obr. 1. Výrobní areál ELTRAF, a. s.
Obr. 1. Výrobní areál ELTRAF, a. s.

1) Trafostanice
A. Celobetonové kompaktní
B. Celobetonové s vnitřní obsluhou
C. Aluzinkové
D. Drážní

2) Ocelové a plechové kontejnery
A. Technologické kontejnery
B. E-housy
C. Kontejnery pro zařízení decentralizovaných zdrojů energie

3) Rozvodny a spínací stanice
A. Ocelové
B. Betonové

4) Transformátorové kryty

5) Kiosky pro drážní technologie


Obr. 2. Bezespárý odlitek vany s pláštěm pochozí trafostanice z jednoho kusu betonu

Trafostanice

Celobetonové blokové transformovny ELTRAF, a. s., jsou vyrobeny nejmodernější technologií zvonového lití, která umožňuje složení jen ze dvou částí. Jeden celek tvoří, jak v případě kompaktních, tak pochozích transformoven s vnitřní obsluhou, bezespárý odlitek vany s pláštěm zhotovený z jednoho kusu betonu, aby byla zaručena perfektní izolace proti vlhkosti a maximální doba životnosti, na který je posazena jednolitá betonová střecha. Celobetonové trafostanice ELTRAF jsou ideálním řešením pro rychlou a hospodárnou stavbu trafostanic a rozvoden s důrazem na ekologii, životní prostředí a bezpečnost obsluhy i kolemjdoucí veřejnosti. Dveře transformovny jsou vyrobeny z prvotřídního eloxovaného hliníku zajišťujícího dlouhou dobu životnosti, hezký vzhled a šetří provozovateli značné náklady na údržbu transformoven po celou dobu jejich dlouhé životnosti.

Trafostanice ELTRAF splňují nejpřísnější požadavky na bezpečnost obsluhy a veřejnosti a jsou zkoušeny podle nejnovějších předpisů a norem, mj. ČSN EN 62271-202, ed. 2 z roku 2014 (harmonizovaná v souladu Obr. 1. Výrobní areál ELTRAF, a. s. s normou IEC 62271-202:2014), a předpisu STL Guide k ČSN EN 62271-200, ed. 2 (IEC 62271-200:2011), které zahrnují bezpečnostní hlediska a charakteristiky zajišťující ochranu obsluhy a veřejnosti před nebezpečími vycházejícími z nejnovějších celosvětových zkušeností a poznatků v problematice kovově krytých rozváděčů vn a blokových transformoven vn/nn, a obsahují podstatné změny v zpřísnění požadavků na zkoušky, kterým musí být podrobeny blokové transformovny vn/nn, které mohou být montovány do elektroenergetické distribuční soustavy.

Obr. 3. Zkoušky drážní trafostanice 22 kV podle ČSN EN 62271-202, ed. 2
Obr. 3. Zkoušky drážní trafostanice 22 kV podle ČSN EN 62271-202, ed. 2

Celobetonové kompaktní trafostanice ELTRAF jsou vyráběny v několika modifikacích, nově až do výkonu 2 × 1 600 kVA, včetně přípravy pro elektromobilitu a dobíjecí stanice. Kompaktní bloková transformovna nabízí díky svým malým rozměrům snadné urbanistické včlenění do prostoru a snadnou montáž.

Aluzinkové blokové trafostanice jsou ideálním řešením pro rychlou, hospodárnou a estetickou stavbu odběratelských/dodavatelských stanic vn/nn a vnitroareálových rozvoden. Výhodou je nízká hmotnost, nenáročná údržba, snadná a bezpečná manipulace a dlouhodobá životnost. Dno stanice současně slouží jako nepropustná jímka v případě havárie a je z vnitřní strany opatřena olejivzdorným nátěrem. Trafostanice je vyrobena ze speciálního plechu aluzink složeného z 55 % hliníku, 43,4 % zinku a 1,6 % křemíku. Dominantní vlastností tohoto materiálu je vynikající odolnost proti korozi, která několikanásobně předčí žárově pozinkované plechy.

Drážní trafostanice a kiosky pro drážní technologie jsou využívány pro velké množství aplikací od napájení až po řízení drážních technologií. V reakci na probíhající unifikaci napájecích rozvodů na 22 kV je sortiment současných velmi rozšířených trafostanic 6 kV pro dráhy rozšířen i na trafostanice 22 kV pro dráhy, které jsou rozměrově víceméně stejné jako současné trafostanice 6 kV. Trafostanice 22 kV pro dráhy úspěšně prošly zkouškami podle ČSN EN 62271-202, ed. 2 z roku 2014, a jsou úspěšně vyzkoušené střídavým napětím 55 kV průmyslové frekvence i atmosférickým střídavým napětím 125 kV.

Obr. 4. Kontejner pro uskladnění elektřiny včetně kompletního vyzbrojení technologiemi
Obr. 4. Kontejner pro uskladnění elektřiny včetně kompletního vyzbrojení technologiemi

Ocelové a plechové kontejnery

Společnost ELTRAF má mnohaleté bohaté zkušenosti s výrobou kontejnerů, které dodala do několika desítek zemí světa. Výrobní program společnosti pokrývá technologické kontejnery pro široký sortiment technologie od kogeneračních jednotek až po technologie důlních strojů. Dalším typem kontejnerů ve výrobním programu jsou kontejnery pro zařízení decentralizovaných zdrojů el. energie, zejména pro regulaci frekvence v síti a uskladnění elektřiny včetně rozšířené kombinace s FVE, modulární datová centra a tzv. E-housy. Rozměry kontejnerů se pohybují až do velikosti cca 20 × 4 × 4 m (d × š × v). V případě potřeby ještě větších rozměrů jsou kontejnery s ohledem na přepravní limity skládány z více modulů na místě. Provedení kontejnerů je volitelné podle přání zákazníka, přičemž nabízená řešení obsahují například zateplení, odhlučnění, požární odolnost, odnímatelné boky a střechy, nátěry do přímořského podnebí a mnoho dalších řešení. Společnost ELTRAF kontejnery nejen vyrábí, ale také je vyzbrojuje technologií podle přání zákazníka – od klimatizačních jednotek, topení, zabezpečovacích a požárních systémů, systému automatického hašení, elektroinstalace, rozváděčů až po výrobu a zapojení elektrických kabelů komunikačních i silových na napěťových hladinách nn i vn.

Obr. 5. Zkoušky spínací stanice s odtlakovacím kanálem podle ČSN EN 62271-202, ed. 2
Obr. 5. Zkoušky spínací stanice s odtlakovacím kanálem podle ČSN EN 62271-202, ed. 2

Rozvodny a spínací stanice

Díky velmi širokému výrobnímu programu ELTRAF vyrábí rozvodny a spínací stanice jak v celobetonovém, tak oceloplechovém provedení. Spínací stanice ELTRAF splňují nejpřísnější požadavky na bezpečnost obsluhy a veřejnosti a jsou zkoušeny podle nejnovějších předpisů a norem na odolnost proti účinkům vnitřního obloukového zkratu, speciálně s odtlakovacím kanálem. Kromě osazení a zapojení instalované technologie včetně kabelových propojů, ELTRAF ve spolupráci s mateřskou společností AZ Elektrostav, a. s., dodává také rozváděče nn vyrobené na klíč podle požadavků zákazníka.