Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2019 vyšlo
tiskem 6. 11. 2019. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2019. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; rozvodny

Hlavní článek
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Aktuality

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Co vozí energetici v autě? TETRIS CHALLENGE Co vše se vejde energetikům do auta, které používají metodu práce pod napětím (PPN) –…

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Druhý ročník e-SALON bude větší a plný premiér čisté mobility Na úspěšnou premiéru e-SALON v roce 2018 naváže na výstavišti PVA v Praze Letňanech jeho…

FOR ARCH oslavil třicetiny! Největší stavební veletrh v ČR nemá konkurenci Stovky vystavovatelů napříč obory, tisíce spokojených návštěvníků, desítky novinek a…

Více aktualit

Element a Time: nový design – nová koncepce

Elektro 4/2001

Ing. Josef Kunc,
ABB s. r. o., Elektro-Praga

Element a Time: nový design – nová koncepce

V současnosti je například jen na evropském trhu velmi široká nabídka domovních elektroinstalačních přístrojů. Při tak široké škále designů se nabízí názor, že snad již ani není možné nalézt nová, dosud nepoužitá řešení. Původní české výtvarné zpracování však ukázalo, že se stále ještě dají vytvořit zcela originální designy a navíc i přistoupit k úplně nové konstrukční koncepci způsobu sestavování přístrojů do společných rámečků. Základem je totiž možnost stavebnicového uspořádání vícenásobných rámečků, které je dostatečně přesné a i po sestavení dostatečně tuhé. Naznačená koncepce dovoluje elegantní řešení kombinací různých barev i u jednotlivých částí rámečků. Takováto stavebnice připouští vytváření i plošných kombinací rámečků pro vodorovné i svislé rozmístění, např. 2 × 3 přístroje.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Stejně jako u převážné většiny v kontinentální Evropě používaných systémů vícenásobných rámečků, zůstává i zde základní podmínkou použití sestavných elektroinstalačních krabic s roztečí 71 mm. Pro montáž do rastrů ale přibyla navíc i další podmínka, aby krabice bylo možné současně sestavovat jak do vodorovných řad, tak i do vertikálních sloupců, při jednoznačném dodržení osových vzdáleností 71 mm v obou směrech.

Prozatím jsou nám známy výrobky dvou výrobců, působících na našem trhu, které plně vyhovují těmto požadavkům. Jsou to čtvercové krabice pro zapuštěnou montáž od firmy KOPOS Kolín (typ. č. KP 67/1, KP 67/2) a zapuštěné kruhové krabice od německé firmy Kaiser (typ. č. 1055-02). S ohledem na možnost dobrého mechanického upevnění maltou či sádrou považujeme za vhodnější krabice kruhového tvaru. V každém případě ale doporučujeme použití zapuštěných i nástěnných elektroinstalačních krabic s co největší vestavnou hloubkou (pro eventuální využití i pro další účel).

Obr. 4.

Rámečky se dodávají od jednonásobného až po čtyřnásobný pro svislou montáž a po šestinásobný pro montáž vodorovnou.

Čím se liší nové designy od firmy ABB s. r. o.
Elegantní design Element vyniká měkkými liniemi s lehce zaoblenými rohy a velkým poloměrem zaoblení celých bočních stran rámečků. Přístroje se dodávají ve čtyřech základních barevných kombinacích: bílá/bílá, bílá/ledová šedá, černá/ledová šedá a karamelová/ledová šedá. Svislé části rámečků a kryty přístrojů jsou v barvě uvedené před lomítkem, barva za lomítkem značí barvu vodorovných částí rámečků a úzkého orámování krytů přístrojů. Toto orámování není libovolně vkládaným barevným mezirámečkem, ale je na povrch krytu vyvedenou částí přídržných desek přístrojů, u jiných designů zcela skrytých pod viditelnými plastovými částmi. Také tento konstrukční prvek je součástí nové koncepce.

Avantgardní přístup designéra je zřejmý hned z prvního pohledu na tvarové řešení řady Time. Mírně zaoblené horní i dolní hrany, s ostře ohraničenými bočními stěnami rámečků, vytváří moderní, nadčasové tvary přístrojů v barvách bílá/ledová bílá, bílá/ledová zelená, černá/ledová bílá a titanová/titanová.

Co je pro oba designy společné
Je to především tvarové i rozměrové řešení krytů všech elektroinstalačních přístrojů, což připouští i libovolné barevné kombinace použitím rámečků z jednoho výtvarného řešení a krytů přístrojů z řešení druhého. Díly v barvách, označovaných jako ledové, jsou z poloprůsvitných plastů (částečně vedou světlo). V případě použití spínačů s orientační, nebo lépe signální doutnavkou, avšak zapojenou tak, aby svítila v obou polohách spínače, mohou být prosvětleny viditelné části přídržných desek. Pak současně opticky signalizují i polohu ovládací kolébky.

Společnými jsou samozřejmě i všechny používané spodky přístrojů, z nichž většina navazuje na velmi úspěšnou řadu Tango. Snadno tak lze změnit vzhled přístrojů a přizpůsobit jej např. změněnému vnitřnímu vybavení. Některé z nich však byly koncipovány nově a budou naopak doplněny odpovídajícími kryty i ve stávajících řadách Tango a Classic.

Obr. 5.

Řešení spínačů a zásuvek
V obou řadách velmi dobře slouží již osvědčené stavebnicové moduly využívané pro kompletaci jiných řad, především pro Tango. Proto jsou využívány spodky domovních spínačů řady 3558 a zásuvek 5518. S ohledem na mnohaletý zakořeněný zvyk používání dvojitých zásuvek, namísto kombinace dvou nebo i více zásuvek ve společném rámečku, jsou obě řady doplněny také dvojitými zásuvkami vybavenými spodky 5512. Je potřebné si uvědomit, že dvojitá zásuvka je prvkem organicky nezapadajícím do konstrukčního uspořádání přístrojů ve společných, vícenásobných rámečcích. Veškeré dvojité zásuvky se tedy montují do samostatně ukládaných elektroinstalačních krabic, nelze použít sestavu krabic s roztečí 71 mm.

Ke spodku spínače, připevněnému do krabice, se přikládá rámeček a stejně jako u jiných stavebnicových řad se mechanicky upevňuje plastovou přídržnou deskou vybavenou pružnými příchytkami.

Pro spínače s orientačními nebo signalizačními doutnavkami jsou určeny ovládací kolébky s průzory, umístěnými přibližně v dolní třetině krytu. Průzory jsou v ledové bílé barvě ve tvaru úzkého pásku přes celou šířku ovládací kolébky.

Shodný dekorativní prvek, tvořený u spínačů přídržnou deskou, je použit i u všech dalších přístrojů. Kryty zásuvek jsou ke spodkům mechanicky upevňovány šroubovým spojem, takže využití přídržných desek se na první pohled jeví nadbytečným. Kromě okrasné funkce má „mezirámeček“ však i funkci držáku ochranných clonek, vysoce spolehlivé dětské ochrany.

Elektronické spínače
Nabídka ABB je doplněna i širokou škálou elektronických spínačů. V prvé řadě jsou to již klasické stmívače s otočným ovládáním a s možností spínání, nikoli však stmívání, z více míst. Koncepčně výrazně modernější jsou stmívače s krátkocestným ovládáním - krátkým stiskem se spíná, dlouhým stiskem se pak stmívá. Kromě toho lze ke stmívači připojit libovolný počet tlačítkových ovládačů pro plnohodnotné ovládání z potřebného počtu míst. Obdobně jako v řadě Tango, jsou i v řadách Element a Time časově zpožděné domovní spínače (schodišťové automaty) pro časově omezený chod osvětlení nebo ventilátorů. Plastové kryty jsou tvarově shodné s kryty otočných stmívačů.

Obr. 6.

Připravují se i časově programovatelné termostaty a spínače reagující na pohybující se osoby (infrapasivní spínače), obdobně jako jsou v řadě Tango.

Speciální zásuvky
Vedle velké skupiny zásuvek pro silová připojování je v nabídce ABB velmi široká skupina zásuvek sdělovacích přístrojů. Mezi nejpoužívanější z nich patří telefonní zásuvky. Oproti obdobným přístrojům ve stávajících designech, v nichž osa konektorů byla kolmá k čelní stěně krytu, a tedy i k montážnímu povrchu, jsou nové přístroje v dolní části přístrojového krytu vybaveny konektory se šikmým vývodem. Zásuvky mohou být dodávány v jednonásobném až trojnásobném provedení, jsou vybaveny plošným spojem se šroubovými svorkami, variantně s nebo bez ochrany 3. stupně proti přepětí. Toto nové řešení telefonních zásuvek bude postupně zavedeno i do nyní již starších řad Classic a Tango.

Také koncepce komunikačních zásuvek se značně odlišuje od nyní používaných. Princip šikmého vývodu zůstává zachován, ale zcela se mění řešení nosných masek. Úpravy vedou k výraznému snížení pracnosti při montáži a také k jejich lepšímu vzhledu. Nejrozšířenější přístroje tohoto typu, tedy zásuvky pro datové sítě, mohou být opatřeny nosnými maskami pro jeden nebo dva konektory kategorie 5.

Obr. 7.

Anténní rozvody bude možné kompletovat s využitím anténních zásuvek TV + R v koncovém i průběžném provedení, zatímco zásuvky umožňující i satelitní příjem jsou k dispozici jen pro koncová připojení. Mezi speciální zásuvky můžeme zařadit i silové domovní zásuvky 10/16 A, 250 V s ochranami proti přepětí 3. stupně pro dostatečné zabezpečení elektrické instalace proti poškození drahých elektronických přístrojů působením nejen atmosférického přepětí, ale i přepětím vznikajícím spouštěním spotřebičů, a to nejčastěji induktivního charakteru.

Slovo na závěr
Firma ABB Elektro-Praga se nevyhýbá ani dodávkám speciálních sestav rámečků. Kromě toho bude nabídka neustále rozšiřována o další prvky. Tvarová a konstrukční řešení řad Element a Time vhodně vyplňují mnohé ze současných mezer ve škále designů, které jsou v nabídce na tuzemském trhu. Díky své kvalitě a úrovni designu lze očekávat, že brzy najdou širokou odezvu uživatelů a stanou se alespoň tak oblíbenými, jako řada Tango.

Úplně na závěr je potřebné poznamenat, že zavedení výroby dvou nových designů vůbec neznamená zrušení výroby některého z designů stávajících. Je totiž potřebné stále nabízet všem zákazníkům výrazně větší výběr výtvarných řešení domovních elektroinstalačních přístrojů.

ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 0428/ 429 111
fax: 0428/ 312 059

AMPER 2001, 10. až 12. 4. 2001, pavilon H, stánek 43