Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

Elektrotechnický svaz český pořádá

číslo 2/2006

Elektrotechnický svaz český pořádá

Přípravné kursy ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení (RT EZ)

Termín: 20. až 22. února 2006 (1. část); 27. února až 1. března 2006 (2. část)
Místo: Malý zasedací sál SOŠ, SOU, OU, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4
Uzávěrka přihlášek: 16. února 2006
Ubytování: Pro mimopražské možnost ubytování na slušné úrovni za přijatelné ceny (závazné objednávky nejpozději tři týdny před zahájením kursu)
Lektoři: Ing. Michal Kříž, Jiří Hemerka, dipl. tech.
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ

Šestidenní přípravný kurs je zaměřen na přípravu ke zkoušce nebo přezkoušení RT v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1 000 V, včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů. V první části budou probrány otázky testu, které jsou společné pro zkoušky nových RT i pro přezkoušení RT po pěti letech. Ve druhé části v prvních dvou dnech budou probrány otázky určené jen pro nové RT, třetí den bude opět společný pro obě skupiny a bude zaměřen na přípravu na ústní část zkoušky. Účastnický poplatek za šestidenní kurs pro nové revizní techniky je 12 000 Kč, za čtyřdenní kurs k přezkoušení 8 000 Kč. Poplatek za zkoušku a vydání osvědčení činí 3 780 Kč.

Ke zkoušce je nutné předložit:

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání,

 • potvrzení o délce odborné praxe (nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. – podle dosaženého odborného vzdělání: sedm let v případě vyučení, pět let pro ÚSO, tři roky pro VŠ),

 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1 000 V v objektech třídy A, včetně hromosvodů,

 • zprávu o cvičné revizi elektrického zařízení,

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci revizního technika elektrických zařízení a pro práci ve výškách,

 • občanský průkaz.

K přezkoušení je nutné předložit:

 • osobní doklad totožnosti,

 • platný doklad o odborné způsobilosti (nejméně podle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci revizního technika elektrických zařízení a pro práci ve výškách,

 • původně vydané osvědčení RT,

 • výjimku ze vzdělání (byla-li vydána),

 • vypracované revizní zprávy z pracovní činnosti revizního technika (tři až pět revizí pokrývajících rozsah osvědčení).

Zkoušky podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

V roce 2006 se budou každé první pracovní pondělí v měsíci (v období leden až květen a říjen až prosinec také každé druhé pondělí) konat v sídle ESČ zkoušky elektrotechniků podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Pro členy ESČ, kteří v příslušném roce uhradili členské příspěvky, je tento poplatek stanoven jednotně bez ohledu na druh požadovaného oprávnění na 500 Kč. Pro ostatní zájemce jsou poplatky za zkoušku stanoveny takto:

pro elektrická zařízení do 1 000 V v objektech třídy A
§ 4 – 500 Kč, § 5, 6 a 7 – 700 Kč, § 8 – 1 000 Kč, § 10 – 1 000 Kč,§ 10, včetně § 6, 7 nebo 8 – 1 200 Kč.

Pro elektrická zařízení bez omezení napětí je příplatek 300 Kč, pro elektrická zařízení v objektech třídy B příplatek 500 Kč. Poplatek se zásadně hradí před zahájením zkoušky, přičemž v rámci stanoveného poplatku se připouštějí dvě opravné zkoušky.

Kursy zaměřené na přípravu elektrotechniků ke zkouškám podle vyhl. č. 50/1978 Sb.

V pravidelných termínech každé první pracovní pondělí v měsíci (v období leden až květen a říjen až prosinec také každé druhé pondělí) vždy od 8:00 do 14:00 h v ústřední kanceláři ESČ v Praze 4, Zelený pruh 1294/52. Cena školení je stanovena jednotně a činí 1 000 Kč/osoba. Pro ucelené skupiny je možné zajistit školení, popř. i zkoušky v mimořádném termínu podle dohody.

Další informace a přihlášky mohou zájemci získat na adrese:

Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/50
147 08 Praha 4
tel.: 244 464 649
fax: 244 464 072
e-mail: esc@elektrosvaz.cz
http://www.in-el.cz/esc
IČ: 00418072