Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2016 vyšlo v tištěné podobě 27. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici 27. října 2016

Téma: 22. mezinárodní veletrh ELO SYS 2016; Elektroenergetika; OZE; Záložní zdroje

Hlavní článek
Řízení elektrizační soustavy s využitím systému Smart Grid

Aktuality

ABB jmenovala Vítězslava Lukáše do funkce ředitele obchodní jednotky ABB Robotika ABB, přední společnost v oboru energetiky a automatizace, jmenovala s účinností od 1.…

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další,…

Lappácké inovace pro snímače a akční členy Rok 2016 přináší ze strany společnosti LAPP KABEL s.r.o. celou řadu inovací, které se…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Měla by se posílit výstavba jaderných bloků, jádro by mělo v mixu tvořit až 50 procent Pokud ztratíme soběstačnost v energetice tak, jako v potravinářském průmyslu, nemůžeme…

Hlavním tématem zahájení MSV 2016 byl Průmysl 4.0 Vystoupení řečníků na slavnostním zahájení 58. mezinárodního strojírenského veletrhu se…

Více aktualit

Elektrotechnický svaz český pořádá

číslo 2/2006

Elektrotechnický svaz český pořádá

Přípravné kursy ke zkouškám revizních techniků elektrických zařízení (RT EZ)

Termín: 20. až 22. února 2006 (1. část); 27. února až 1. března 2006 (2. část)
Místo: Malý zasedací sál SOŠ, SOU, OU, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4
Uzávěrka přihlášek: 16. února 2006
Ubytování: Pro mimopražské možnost ubytování na slušné úrovni za přijatelné ceny (závazné objednávky nejpozději tři týdny před zahájením kursu)
Lektoři: Ing. Michal Kříž, Jiří Hemerka, dipl. tech.
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ

Šestidenní přípravný kurs je zaměřen na přípravu ke zkoušce nebo přezkoušení RT v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1 000 V, včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů. V první části budou probrány otázky testu, které jsou společné pro zkoušky nových RT i pro přezkoušení RT po pěti letech. Ve druhé části v prvních dvou dnech budou probrány otázky určené jen pro nové RT, třetí den bude opět společný pro obě skupiny a bude zaměřen na přípravu na ústní část zkoušky. Účastnický poplatek za šestidenní kurs pro nové revizní techniky je 12 000 Kč, za čtyřdenní kurs k přezkoušení 8 000 Kč. Poplatek za zkoušku a vydání osvědčení činí 3 780 Kč.

Ke zkoušce je nutné předložit:

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání,

 • potvrzení o délce odborné praxe (nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. – podle dosaženého odborného vzdělání: sedm let v případě vyučení, pět let pro ÚSO, tři roky pro VŠ),

 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1 000 V v objektech třídy A, včetně hromosvodů,

 • zprávu o cvičné revizi elektrického zařízení,

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci revizního technika elektrických zařízení a pro práci ve výškách,

 • občanský průkaz.

K přezkoušení je nutné předložit:

 • osobní doklad totožnosti,

 • platný doklad o odborné způsobilosti (nejméně podle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci revizního technika elektrických zařízení a pro práci ve výškách,

 • původně vydané osvědčení RT,

 • výjimku ze vzdělání (byla-li vydána),

 • vypracované revizní zprávy z pracovní činnosti revizního technika (tři až pět revizí pokrývajících rozsah osvědčení).

Zkoušky podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

V roce 2006 se budou každé první pracovní pondělí v měsíci (v období leden až květen a říjen až prosinec také každé druhé pondělí) konat v sídle ESČ zkoušky elektrotechniků podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Pro členy ESČ, kteří v příslušném roce uhradili členské příspěvky, je tento poplatek stanoven jednotně bez ohledu na druh požadovaného oprávnění na 500 Kč. Pro ostatní zájemce jsou poplatky za zkoušku stanoveny takto:

pro elektrická zařízení do 1 000 V v objektech třídy A
§ 4 – 500 Kč, § 5, 6 a 7 – 700 Kč, § 8 – 1 000 Kč, § 10 – 1 000 Kč,§ 10, včetně § 6, 7 nebo 8 – 1 200 Kč.

Pro elektrická zařízení bez omezení napětí je příplatek 300 Kč, pro elektrická zařízení v objektech třídy B příplatek 500 Kč. Poplatek se zásadně hradí před zahájením zkoušky, přičemž v rámci stanoveného poplatku se připouštějí dvě opravné zkoušky.

Kursy zaměřené na přípravu elektrotechniků ke zkouškám podle vyhl. č. 50/1978 Sb.

V pravidelných termínech každé první pracovní pondělí v měsíci (v období leden až květen a říjen až prosinec také každé druhé pondělí) vždy od 8:00 do 14:00 h v ústřední kanceláři ESČ v Praze 4, Zelený pruh 1294/52. Cena školení je stanovena jednotně a činí 1 000 Kč/osoba. Pro ucelené skupiny je možné zajistit školení, popř. i zkoušky v mimořádném termínu podle dohody.

Další informace a přihlášky mohou zájemci získat na adrese:

Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/50
147 08 Praha 4
tel.: 244 464 649
fax: 244 464 072
e-mail: esc@elektrosvaz.cz
http://www.in-el.cz/esc
IČ: 00418072