Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2016 vyšlo v tištěné podobě 27. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici 27. října 2016

Téma: 22. mezinárodní veletrh ELO SYS 2016; Elektroenergetika; OZE; Záložní zdroje

Hlavní článek
Řízení elektrizační soustavy s využitím systému Smart Grid

Aktuality

Nová kniha profesora Kulhánka z FEL ČVUT v Praze dovede čtenáře z kuchyně do vesmíru V rámci přednáškového programu Fyzikální čtvrtky vystoupí 27. října od 16.15 hodin na…

ABB jmenovala Vítězslava Lukáše do funkce ředitele obchodní jednotky ABB Robotika ABB, přední společnost v oboru energetiky a automatizace, jmenovala s účinností od 1.…

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další,…

Lappácké inovace pro snímače a akční členy Rok 2016 přináší ze strany společnosti LAPP KABEL s.r.o. celou řadu inovací, které se…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Měla by se posílit výstavba jaderných bloků, jádro by mělo v mixu tvořit až 50 procent Pokud ztratíme soběstačnost v energetice tak, jako v potravinářském průmyslu, nemůžeme…

Více aktualit

Elektrotechnický svaz český pořádá

číslo 8/2006

Elektrotechnický svaz český pořádá

Přípravné kursy ke zkouškám a přezkoušení revizních techniků elektrických zařízení
Termín: 25. až 27. září 2006 (1. část)
2. až 4. října 2006 (2. část)
Termín zkoušek: 5. říjen 2006 zkoušky (nových RT)
6. říjen 2006 (přezkoušení RT po 5 letech)
Místo: Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/50
Přednášející: Ing. Michal Kříž, Jiří Hemerka, dipl. tech.
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ
Uzávěrka přihlášek: 18. září 2006

Šestidenní přípravný kurs je zaměřen na přípravu ke zkoušce nebo přezkoušení revizních techniků v rozsahu pro revize elektrických zařízení (EZ) do 1 000 V, včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů.

Kurs je rozdělen do dvou částí. V první, třídenní části budou probrány otázky testu, které jsou společné pro zkoušky nových revizních techniků (RT) i pro přezkoušení RT po pěti letech. Po víkendové přestávce pokračuje druhá část. V prvních dvou dnech druhé části budou probrány testové otázky určené jen pro nové RT a třetí den bude společný pro obě skupiny se zaměřením na přípravu k ústní části zkoušky.

Ke zkoušce je nutné předložit:

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání,

 • potvrzení o délce odborné praxe (nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb.),

 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1 000 V v objektech třídy A, včetně hromosvodů,

 • zprávu o cvičné revizi EZ,

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci RT EZ a pro práci ve výškách,

 • občanský průkaz.

K přezkoušení je nutné předložit:

 • osobní doklad totožnosti,

 • platný doklad o odborné způsobilosti (nejméně podle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci revizního technika elektrických zařízení a pro práci ve výškách,

 • původně vydané osvědčení RT,

 • výjimka ze vzdělání (byla-li vydán),

 • vypracované revizní zprávy z pracovní činnosti RT (tři až pět revizí pokrývajících rozsah osvědčení).

Odborný seminář k aktuálním otázkám z oblasti technických norem a legislativních předpisů
Termín: 21. září 2006 od 9.00 h (prezence 8.00 až 9.00 h)
Místo: Velký sál SOŠ stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1
Téma: Aktuální otázky z oblasti technických norem a legislativních předpisů
Odborný garant: Ing. Antonín Lisý, ředitel odborných činností ESČ
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ
Přednášející: Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o., poradce prezidenta ESČ, Ing. Jan Dvořák, generální sekretář Unie výtahového průmyslu ČR, tajemník pracovní skupiny pro technickou legislativu HK ČR, Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o., viceprezident ESČ, Jiří Hemerka, dipl. tech., viceprezident ESČ

Od 1. ledna 2007 nabude účinnosti nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Cílem nového zákona je především nastavit podmínky na pracovištích tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). Tento zákon úzce souvisí s novým zákoníkem práce, který poslanci v opakovaném hlasování schválili 23. května 2006.

Zkoušky podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Termín: Každé první pracovní pondělí v měsíci (v období leden až květen a říjen až prosinec také každé druhé pondělí)
Místo: Sídlo ESČ, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Přípravné kursy ke zkouškám podle vyhl. č. 50/1978 Sb.
Termín: Každé první pracovní pondělí v měsíci (v období leden až květen a říjen až prosinec také každé druhé pondělí) vždy od 8.00 do 14.00 h
Místo: Ústřední kancelář ESČ, Zelený pruh 1294/52, Praha 4

Přihlášky a informace:
Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4
tel.: 244 464 649, 244 464 071
fax: 244 464 072
e-mail: esc@elektrosvaz.cz