Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

Elektrotechnický svaz český pořádá

číslo 8/2006

Elektrotechnický svaz český pořádá

Přípravné kursy ke zkouškám a přezkoušení revizních techniků elektrických zařízení
Termín: 25. až 27. září 2006 (1. část)
2. až 4. října 2006 (2. část)
Termín zkoušek: 5. říjen 2006 zkoušky (nových RT)
6. říjen 2006 (přezkoušení RT po 5 letech)
Místo: Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/50
Přednášející: Ing. Michal Kříž, Jiří Hemerka, dipl. tech.
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ
Uzávěrka přihlášek: 18. září 2006

Šestidenní přípravný kurs je zaměřen na přípravu ke zkoušce nebo přezkoušení revizních techniků v rozsahu pro revize elektrických zařízení (EZ) do 1 000 V, včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů.

Kurs je rozdělen do dvou částí. V první, třídenní části budou probrány otázky testu, které jsou společné pro zkoušky nových revizních techniků (RT) i pro přezkoušení RT po pěti letech. Po víkendové přestávce pokračuje druhá část. V prvních dvou dnech druhé části budou probrány testové otázky určené jen pro nové RT a třetí den bude společný pro obě skupiny se zaměřením na přípravu k ústní části zkoušky.

Ke zkoušce je nutné předložit:

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání,

 • potvrzení o délce odborné praxe (nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb.),

 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. minimálně v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1 000 V v objektech třídy A, včetně hromosvodů,

 • zprávu o cvičné revizi EZ,

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci RT EZ a pro práci ve výškách,

 • občanský průkaz.

K přezkoušení je nutné předložit:

 • osobní doklad totožnosti,

 • platný doklad o odborné způsobilosti (nejméně podle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.),

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci revizního technika elektrických zařízení a pro práci ve výškách,

 • původně vydané osvědčení RT,

 • výjimka ze vzdělání (byla-li vydán),

 • vypracované revizní zprávy z pracovní činnosti RT (tři až pět revizí pokrývajících rozsah osvědčení).

Odborný seminář k aktuálním otázkám z oblasti technických norem a legislativních předpisů
Termín: 21. září 2006 od 9.00 h (prezence 8.00 až 9.00 h)
Místo: Velký sál SOŠ stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1
Téma: Aktuální otázky z oblasti technických norem a legislativních předpisů
Odborný garant: Ing. Antonín Lisý, ředitel odborných činností ESČ
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ
Přednášející: Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o., poradce prezidenta ESČ, Ing. Jan Dvořák, generální sekretář Unie výtahového průmyslu ČR, tajemník pracovní skupiny pro technickou legislativu HK ČR, Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o., viceprezident ESČ, Jiří Hemerka, dipl. tech., viceprezident ESČ

Od 1. ledna 2007 nabude účinnosti nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Cílem nového zákona je především nastavit podmínky na pracovištích tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). Tento zákon úzce souvisí s novým zákoníkem práce, který poslanci v opakovaném hlasování schválili 23. května 2006.

Zkoušky podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Termín: Každé první pracovní pondělí v měsíci (v období leden až květen a říjen až prosinec také každé druhé pondělí)
Místo: Sídlo ESČ, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Přípravné kursy ke zkouškám podle vyhl. č. 50/1978 Sb.
Termín: Každé první pracovní pondělí v měsíci (v období leden až květen a říjen až prosinec také každé druhé pondělí) vždy od 8.00 do 14.00 h
Místo: Ústřední kancelář ESČ, Zelený pruh 1294/52, Praha 4

Přihlášky a informace:
Elektrotechnický svaz český
Zelený pruh 1294/52
147 08 Praha 4
tel.: 244 464 649, 244 464 071
fax: 244 464 072
e-mail: esc@elektrosvaz.cz