časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Elektrotechnická školení nejen s LPE s.r.o.

LPE s.r.o. |

Online akce s náloží toho nejpodstatnějšího z elektrotechniky, nových norem a podstatných zákonů i novinky a vychytávky předních elektro firem – na to vše se můžete těšit v únoru a březnu. U všech online akcízískáte nejen přístup k živému vysílání, ale záznam akce budete mít k dispozici ještě alespoň 14 dní (u vybraných akcí dokonce celý měsíc), můžete se tak k videu znovu vrátit nebo přednášky shlédnout jindy, než jsou termíny školení.

 

Nová TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000-6 - seznámení s požadavky na revize a revizní zprávy

Zásady uvedené v TNI 33 2000-6:2020 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize – Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2. Jak měřit impedanci poruchové smyčky podle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a zároveň aplikovat požadavky ČSN 33 2000-6 ed.2? Rámcové požadavky na obsah revizních zpráv a provedení revizí. Zásady uvedené v TNI 33 2000-4-41 ed. 3. Požadavky na provedení uzemnění jednotlivých sítích. Ochranné pospojování. Proudové chrániče – řešení v případě nevyhovující impedance smyčky. Aplikace požadavků ČSN 33 2000-6 a TNI k této normě i TNI 33 2000-4-41 ed. 3. – praktický postup, časté chyby, praktické dopady a doporučení.

16. 2. 2021 – online – www.lpe.cz

 

Jak vytvořit protokol o určení vnějších vlivů?

Online praktické školení, kde se s Ing. Janem Hlavatým prakticky naučíte vytvořit protokol o určení VV. Teorie – nejdůležitější základ a přehled o tom, kde se nejčastěji chybuje, zaberou maximálně půlku semináře. Zbylý čas – praktická ukázka, jak protokol o určení vnějších vlivů vytvořit – vezmeme prázdný list papíru, a v rámci školení vytvoříme protokol od A do Z

12. 2. 2021 – online

 

Návrh uzemnění z hlediska zkratových proudů

Online akce, kde probereme: návrh uzemnění z hlediska ochrany před bleskem podle normy ČSN EN 62305-3 a 4 ed.2. Návrh uzemňovací soustavy úsekových odpojovačů vn, trafostanic vn/nn a průmyslových objektů z pohledu dovoleného dotykového, resp. krokového napětí a z pohledu zkratových proudů ve smyslu norem ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a ČSN EN 50522. Praktické zkušenosti s návrhem a údržbou uzemnění.

25. 2. 2021 – online

 

Specifické instalace, elektroinstalace z pohledu požární ochrany, datové rozvody a vnitřní IP komunikace (3. část akce Úvod do projektování)

V současné době již většina objektů obsahuje nejen silnoproudé rozvody ale také rozvody datové. V úvodu online semináře jsou proto zařazeny informace pro projektanty silnoproudu o základech datových rozvodů a řešení domácích telefonů v bytových domech na datových rozvodech. Požadavky z hlediska požárních norem probereme podrobně. Na závěr se zaměříme na návrh nouzového osvětlení, jeho druhy, a rady pro výběr nejvhodnějších typu.

4. 3. 2021 – online – zdarma díky partnerům školení: 2N Telekomunikace a.s., Network Group, s.r.o., MODUS, spol. s r.o., Eaton Elektrotechnika s.r.o., DNA Central Europe, s.r.o., DEHN s.r.o.

 

Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 a komentáře TNI 34 3100

Online přednáška se zaměří na: základní zásady pro práci na EZ, provozní a pracovní postupy pro práce bez napětí / s napětím / v blízkosti živých částí, vztah mezi elektrotechnickou kvalifikací, bezpečnou vzdáleností a formou řízení pracovníků, práce při údržbě tak, jak je pojímá ČSN EN 50110-1 ed. 3 včetně komentáře k této normě – TNI 34 3100 - Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti při práci na vypnutém elektrickém zařízení vn a v blízkosti živých částí – zajišťování pracoviště, požadavky ke splnění při použití „Příkazu B“.

9. 3. 2021 – online

 

Specifika projektování ve zdravotnictví

Jak začít? Na co si dát pozor? Jak se orientovat v normách, zákonech a vyhláškách?

11. 3. 2021 – online

 

VYHLÁŠKA 50 – Pokud sháníte online školení nebo chcete obnovit platnost osvědčení podle Vyhl. 50/78., neváhejte se na nás obrátit. 

Nabízíme zkoušky pro § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 i § 10, na zařízeních do 1 kV i do 35 kV a dokážeme pokrýt i problematiku prostředí s nebezpečím výbuchu a hromosvodů.

I v této době si u nás můžete vybrat z mnoha termínů. Zkoušky i školení probíhají přes Váš počítač, takže si nemusíte dělat starosti s dodržením bezpečnosti a mimořádných opatření.

 

Pro § 5 a vyšší (osoby s elektrotechnickým vzděláním) online školení a zkoušky najdete zde: https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/vyhlaska-5078-sb

–          Školení je online přípravou na zkoušky podle Vyhlášky 50/1978 Sb. – tedy veškeré studijní podklady i samotné testy probíhají přes počítač, z pohodlí domova. Následuje jen ústní část zkoušky, která je také online.

–          Osvědčení lze získat nejen pro EZ do 1 kV, ale také na hromosvody, EZ do 35 kV (vysoké napětí), objekty třídy B (výbuchy – Ex).

–          Termíny: 9.2. / 15.2. / 17.2. / 17.3. / 15.4. / 13.5. / 17.6.

 

Pro § 4 (laici) online školení a zkoušky najdete zde: https://www.lpe.cz/odborna-skoleni/vyhlaska-5078-sb-4

–          „Padesátka“ pro osoby bez elektrotechnického vzdělání. Online školení a test, takže nemusíte nikam chodit, vše probíhá přes počítač, v době, kdy to vyhovuje Vám. Objednáním získáte přístup do online vzdělávacího portálu na 120 dnů.

Zkoušky a školení dokážeme i upravit dle Vašich firemních potřeb, pokud pro svůj podnik sháníte individuální řešení, obraťte se na nás: Jitka Hřebačková, seminare@lpe.cz, 775 933 894

 

LPE s.r.o. vydává nové aktualizované publikace pro přípravu na zkoušky podle Vyhl. 50/1978. Sb 

Vyhláška 50/78 Sb. – pro § 5 a vyšší – pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací

Na více než 170 stranách najdete informace z oblastí: obsluha a práce na EZ, bezpečný provoz EZ, požadavky na elektrické rozvody, technické požadavky na stavby, rizika úrazu elektrickým proudem a jejich předcházení, nebezpečí ohrožení osob, zvířat a majetku v okolí provozovaných elektrických zařízení.

Aktualizované vydání příručky je doplněno o nejnovější informace věnované proudovým chráničům (v návaznosti na novou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. a ostatní důležité normy), dále přibyla kapitola věnovaná zdravovědě a postupům při úrazu elektrickým proudem, byly doplněny informací, které přináší TNI 33 2000-4-41 ze srpna 2020.

Ke koupi zde: https://www.lpe.cz/publikace/prirucka-vyhlaska-50

**obr. 1  bez čísla a bez popisu**

 

V nabídce najdete také brožuru určenou pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace, tedy příručku Vyhláška 50/78 Sb. pro § 3 a § 4 

Aktualizované vydání z ledna 2021 přináší revidované informace týkající se obecných zásad, které musí znát laici, tedy osoby bez elektrotechnické kvalifikace (pracovníci seznámení ve smyslu §3 a §4 vyhl. 50/1978 Sb.).

Ke koupi zde: https://www.lpe.cz/publikace/vyhlaska-50-paragraf-3-4