Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Elektrorozváděč v Egyptě

Chyby v zapojení rozváděče – malý kvíz z článku Perličky z dovolené, Elektro č. 11 (str. 14)
 
František Majda, elektrotechnik,
Rataje u Kroměříže, redakce Elektro
 
Přestože „v jiném kraji, jiný mrav“, lze „egyptskou skříň“ považovat za rozváděč i podle ČSN EN 60439-1.
 
Nebudeme podrobněji řešit jištění rozváděče, jeho zkratovou odolnost ani oteplení. Předpokládáme však, že jistič má odpovídající zkratovou odolnost, resp. že rozváděč je umístěn v dostatečné vzdálenosti od napájecího transformátoru, a dále, že hlavní jistič je ze série Tmax pro použití v horkém/vlhkém klimatu, podle definice normy IEC 60721-2-1.
 
Rozváděč by u nás musel splňovat požadavky předpisů, které pro rozváděč platí:
 
Štítek, prohlášení o shodě apod.
  • prohlášení o shodě vypracované k rozváděči výrobcem,
  • na rozváděči umístěný štítek (ČSN EN 60439-3 čl. 5.1) s označením nebo ochrannou známkou výrobce a typové označení nebo identifikační číslo nebo jakékoliv identifikační údaje umožňující obdržet náležité informace od výrobce (potřebné k provedení revize a zpracování zprávy o revizi),
  • elektrická zařízení umístěná na místech veřejně přístupných musí podle ČSN 33 2000-1:2003 čl. 13N6.1 být opatřena bezpečnostní tabulkou podle ČSN ISO 3864 nebo „bleskem“.
Zde velmi pravděpodobně tyto náležitosti nesplněny!
 

Propojení

  • jak v rozváděči vlevo, tak vpravo (obr. 1), je mnoho obvodů napojeno bez samostatného jištění přímo z hlavního jističe, nebo dokonce i před ním,
  • v rozváděči vpravo je připojení přívodu hl. jističe z jedné fáze rozvedeno na ostatní dvě fáze.
Provedení zde – chybně propojeno!
 

Hlavní jistič

  • přívod na hlavní jistič je barevně označen, jako by to byl stejnosměrný obvod (červená, modrá) – viz však dále odstavec „Barevné značení vodičů“,
  • jistič by jako hlavní vypínač mohl být použit, jen pokud splňuje požadavky, které čl. 5.3 ČSN EN 60204-1 klade na hlavní vypínač.
Splněno s výhradou!
 

Krytí – krycí dvířka

Ve dvířkách umístěny přístroje, které jistě přesahují mezní hodnoty malého napětí. Je proto nutno zajistit účinné propojení na kostru, a to i při odejmutí krytu – pro zajištění celistvosti ochranných obvodů.
 
Elektrické přístroje (signálky, ovládače apod.) v odnímatelných krytech (platí pro dveře, víka, krycí desky a podobné části apod.), které nejsou na pantech, ale jsou připevněny pouze šrouby, musí kromě požadavků základní ČSN EN 60439-1 ed. 2 čl. 7.4.3.1.5 c) splňovat i požadavky ČSN EN 60439-3.
Propojení dvířek na kostru – zde evidentně nesplněno!
 

Krycí panel, kryty přístrojů

Jak podle ČSN EN 61140:2003 (čl. 5.1.2.3), tak podle ČSN 33 2000-4-41:2000 (čl. 412.2.4) i podle ČSN EN 60439-1 (čl. 7.4.2.2.3) musí být otevření krytů nebo odejmutí jejich částí tak, že je možný přístup k živým částem, možné pouze za určitých podmínek.
Nesplněno – chybí krycí panel, kryty přístrojů, skříň vpravo – zcela chybí dveře.
 

Barevné značení vodičů

Chybné použití barev vodičů, chybí jasné barevné rozlišení vodičů:
  • žlutozelené vodiče mají funkci přívodních fází na jističe, navíc označeny výraznou zelenou páskou!
  • nulový můstek je připojen černým vodičem, vedou na něj i jiné barvy, nejsou rozlišeny (a odděleny) pracovní a ochranné vodiče,
  • přívodní vodiče hlavního jističe mají modrou, červenou a žlutou barvou izolace.
V rozváděčích nn ve stejnosměrné soustavě se dosud často používají izolované vodiče v barvách tmavě červené – pro kladný pól a tmavě modré – pro záporný pól. Podle čl. 3.1.1.1 ČSN 33 0165:1992 se však pro označení izolovaných krajních vodičů stejnosměrné soustavy běžně používají barvy černá nebo hnědá. ČSN EN 60446:2000 již pro stejnosměrnou soustavu barvy vodičů neuvádí a barevné značení vodičů uvedené v této normě platí nejen pro střídavé, ale i pro stejnosměrné sítě (systémy).
 
ČSN 33 0165:1992 sice v čl. 7 umožňuje pro vnitřní spoje elektrických předmětů a zařízení použít jednožilových vodičů i jiné barvy než černé nebo hnědé, ty se však mohou použít pouze pro pomocné a řídicí obvody.
 
Chybné použití barev vodičů. S největší pravděpodobností též nedodrženy správné průřezy vodičů pro jednotlivé obvody.
 

Označení přístrojů

Nesplněno – zcela chybí označení jističů.
 

Uspořádání přístrojů – vertikální poloha lišty DIN

ČSN 33 2000-5-51 čl. 513.1 stanoví, že každé zařízení musí být uspořádáno tak, aby to usnadnilo jeho provoz, prohlídku (kontrolu), údržbu a přístup k jeho spojům. Jističe na liště v poloze o 90° otočeny (vertikální poloha lišty) používány i v rozváděčích vyspělých států – viz obr. 2.
 
Pan F. Majda dostane od redakce Elektro za aktivitu malý praktický dárek.
 
Obr. 1. „Egyptský rozváděč“ – z článku Perličky z dovolené, Elektro č. 11 (str. 14)
Obr. 2. Vzor zapojení rozváděče vyspělého státu … made in France. V ČR se před třiceti lety vyráběl nabíječ akumulátorů NB 480 (výrobce EP Modřany), který měl na čelním panelu dole mezi svorkami + a – naplocho uložený jistič 15 A – výrobce SEZ Krompachy. Jistič byl zapojen v DC obvodu.