časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

Elektropřístroj – novinky roku 2006

|

číslo 4/2006

Elektropřístroj – novinky roku 2006

Ing. Jaroslav Bursík, Elektropřístroj s. r. o.

Společnost Elektropřístroj s. r. o., výrobce klasických spínacích přístrojů pro spínání elektromotorů a jejich jištění proti přetížení, uplatňuje ve výrobě zkušenosti získané dlouholetou specializací v tomto oboru, která se traduje již od roku 1935. V letošním roce rozšiřuje Elektropřístroj nabídku nejen stykačů, ale i dalších elektrotechnických výrobků.

Stykače řady C

Stykače této modulové řady byly dosud vyráběny a dodávány ve třech velikostech pro spínání ve standardních aplikacích v proudovém rozsahu 9 až 80 A. V současné době se zavádí do výroby čtvrtý velikostní modul pro výkonově nejsilnější typy, jež jsou určeny pro spínání proudů do 150 A v zátěžové třídě AC 3 (podle IEC 947). Stykače splňují všechny podmínky modulové řady, tj. možnost použití nástavbových členů, montáž na panel i na montážní lištu apod. Z hlediska proudové velikosti budou stykače dodávány ve třech verzích, přičemž číselné označení výrobku vyjadřuje velikost spínaného proudu. Stykače v základní verzi bez nástaveb obsahují tři hlavní póly se spínacími kontakty. Výhledově se u nich počítá s rozšířením o negativní funkci a tři pomocné kontakty.

Obr. 1.

Obr. 1. Stykač C150.21
Obr. 2. Ministykač s nasazenou jednotkou pomocných kontaktů MPK20

Dodávané typy mají označení C95.··, C115.··, C150.·· (obr. 1), kde ·· znamená různý počet spínacích a rozpínacích pomocných kontaktů v základním modulu bez nástavbových prvků.

Stykače jsou dodávány v těchto variantách:

  • dva spínací a jeden rozpínací kontakt,
  • jeden spínací a dva rozpínací kontakty,
  • jeden spínací a jeden rozpínací kontakt – typ s ovládáním stejnosměrným proudem a napětím, kde je další, pro uživatele nepřístupný kontakt použit v ovládacím obvodu cívky (integrovaný pozdě rozpínací kontakt); zmíněné stykače jsou v tomto provedení dodávány s cívkami s dvojím vinutím již bez srážecího rezistoru.

Přednosti moderního kompaktního řešení stykačů v této kategorii:

  • možnost použití všech standardních nástavbových členů dodávaných jednotně k celé stykačové řadě,

  • možnost přímého nasazení nadproudových relé řady T63 na stykače,

  • stejná velikost stykačů bez ohledu na typ ovládacího napětí.

Obr. 2.

Ministykače

Tyto stykače rozšiřují standardní nabídku spínacích přístrojů nn. Ministykače jsou dodávány ve dvou verzích, a to se třemi hlavními a jedním spínacím pomocným kontaktem nebo třemi hlavními a jedním rozpínacím pomocným kontaktem. Tomu opět odpovídá jejich označení, které číselně vyjadřuje velikost spínaného proudu hlavního obvodu (MC09.10 a MC09.01). Malé rozměry tyto stykače předurčují pro použití v zařízeních s omezeným elektroinstalačním prostorem. Proto nacházejí uplatnění zejména v textilních, tiskařských a potravinářských strojích, ale i v lékařské technice, různých mobilních zařízeních apod.

Z hlediska ovládacího napětí a proudu jsou ministykače dodávány ve dvou verzích, a to pro napětí 220 až 240 V AC, 50 Hz a 24 V DC. K ministykačům jsou jako příslušenství dodávány jednotky pomocných kontaktů ve třech variantách k čelnímu nasazení a v jedné variantě k bočnímu nasazení. Číselné označení na jednotkách udává vzájemnou konfiguraci počtu spínacích a rozpínacích kontaktů. Na stykač lze nasadit jen jednu jednotku pomocných kontaktů. Jednotky jsou společné i pro pomocné ministykače. Značení jednotek pomocných kontaktů je MPK20 (obr. 2), MPK11, MPK02 a boční MPKB11.

Obr. 3.

Pomocné ministykače

Pomocné ministykače jsou odvozeny od výkonových ministykačů řady MC09. Všechny kontakty jsou shodně dimenzovány, tzn. že se nerozlišují hlavní a pomocné kontakty. Tomu odpovídá i jejich číselné značení. Ministykače mají buď čtyři póly (MR40E, MR31X a MR22X – obr. 3), nebo šest pólů s nasazenou jednotkou pomocných kontaktů (MPK11, MPK20, MPK02, MPKB11). Ministykače a jednotky pomocných kontaktů splňují podmínku funkce pozitivně vedených kontaktů (mechanicky spojené kontaktní ústrojí) podle přílohy L normy IEC 60947-5-1 (Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů). Ovládací napětí je stejné jako u ministykačů. Rozměry ministykačů a pomocných stykačů jsou totožné. Běžně je lze nasadit na montážní lištu 35 mm nebo přímo na panel. Výroba pomocných stykačů R··, které jsou odvozeny od základní modulové stykačové řady C, pokračuje i nadále.

Vačkové spínače

Zavedení prodeje vačkových spínačů řady EPS (obr. 4) je v letošním roce dalším krokem k rozšíření celkové nabídky výrobků společnosti. V praxi se používají především jako výkonové spínače pro spínání motorů, spínače v pomocných a měřicích obvodech, přepínače odboček transformátorů a ostatní přepínače (reverzační spínače, přepínače Y-D, přepínače pólů motorů aj.). Spínače s vratnou polohou se používají pro testování a rozběh jednofázových motorů.

Obr. 4.

Obr. 3. Pomocný ministykač MR22X
Obr. 4. Vačkové spínače

Vačkové spínače EPS jsou dodávány ve třech rozměrových velikostech:
I. 10 a 20 A – základní čelní panel 48 mm, spínací úhel 30°, 45°, 60°, 90°,
II. 25 a 32 A – základní čelní panel 64 mm, spínací úhel 30°, 45°, 60°, 90°,
III. 63 a 80 A – základní čelní panel 88 mm, spínací úhel 60°, 90°.

Připojení:
I. přední i zadní montáž šrouby M3, zadní montáž i na lištu DIN,
II. přední i zadní montáž šrouby M4, zadní montáž i na lištu DIN,
III. přední i zadní montáž šrouby M4.

Spínače jsou dodávány bez čelního panelu i s ním, dále v zapouzdřeném provedení s krytím IP65.

Všechny vačkové spínače splňují podmínky podle ČSN EN 60947-3 (Spínací a řídicí přístroje nn – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace).

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

Elektropřístroj s. r. o.
Mezi Vodami 1955
143 04 Praha 4 – Modřany
tel.: +420 261 106 111
fax: +420 244 402 451
e-mail: epm@epm.cz
http://www.epm.cz