Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Více aktualit

Elektroinstalační materiál na hořlavé podklady

číslo 8-9/2005

Elektroinstalační materiál na hořlavé podklady

Miloš Šikola, Miroslav Žabka, ABB s. r. o., Elektro-Praga

Preventivní opatření v oblasti požární ochrany je v současné době nedílnou součástí projektů většiny budov. Oheň jako živel je velmi nebezpečný pro život i majetek. Společnost ABB s. r. o., Elektro-Praga, si toto nebezpečí plně uvědomuje, a proto nabízí výrobky určené na hořlavé podklady i pro instalaci do nich.

Montáž elektroinstalačních přístrojů na hořlavé podklady a do hořlavých hmot představuje určité požární riziko (pravděpodobnost požáru) nebo požární nebezpečí (možnost zranění nebo usmrcení osob či poškození majetku v důsledku požáru). Účel využití přístrojů stanovuje výrobce či dovozce. Ten je plně zodpovědný za to, že výrobky, které doporučuje pro montáž do hořlavých hmot nebo na povrch hořlavých hmot (tab. 1), plně splňují požadavky technických norem. To znamená, že požární nebezpečí je vyloučeno a požární riziko je sníženo na minimum.

Obr. 1.

Obr. 1. Sestava řady Tango® v šedé barvě určená na hořlavé podklady

Prvotním cílem instalace zmíněných produktů je zabránit požáru, který by byl způsoben prvkem, jenž je pod elektrickým napětím. Jestliže dojde k zapálení a vznikne požár, je důležité omezit jej pokud možno na vnitřek krytu přístroje. Jsou-li povrchy přístrojů vystaveny působení ohně zvnějšku, je třeba věnovat pozornost jejich zajištění, aby nepřispívaly k šíření požáru více než stavební výrobky nebo konstrukce umístěné v jejich bezprostředním okolí.

Tab. 1. Příklady rozdělení stavebních hmot z hlediska hořlavosti

Stupeň hořlavosti

Význam

Příklady materiálů

A

nehořlavé

pískovec, žula, beton, cihly, keramické obkládačky atd.

B

nesnadno hořlavé

heraklit, PVC, desky z minerálních a skleněných vláken

C1

těžce hořlavé

dřeva listnatá (dub, buk), retardovaný polystyren, překližka atd.

C2

středně hořlavé

jehličnatá dřeva, dřevotřískové desky,korkové desky, lepenka, bitalbit atd.

C3

lehce hořlavé

dřevotřískové desky, sololit, polystyren, jekor atd.

Poznámka: stupeň hořlavosti je nutno určit vždy podle technické specifikace výrobce jednotlivých materiálů

Pokud je elektrická instalace do hořlavých hmot projektanty zodpovědně navržena a pracovníky, kteří elektrickou instalaci montují, provedena podle platných norem a předpisů ČSN, je bezpečná stejně jako instalace v nehořlavých hmotách a na nehořlavých podkladech.

Obr. 2.

Obr. 2. Sestava řady Time® v barvě titanu určená na hořlavé podklady

Všeobecné požadavky na montáž na hořlavé hmoty a do hořlavých hmot určuje norma ČSN 33 2312. Ta rovněž stanovuje způsob navrhování a uložení elektrických silových zařízení mn a nn pokládaných na hořlavé podklady a do hořlavých hmot. Určuje podmínky pro návrh a instalaci elektrických silových zařízení. Dále předepisuje podmínky a opatření pro ostatní výrobky, které nejsou určeny pro montáž do hořlavých hmot a na ně. Cílem těchto ustanovení je zabránit vznícení hořlavých látek a šíření požáru.

Postup zkoušek určují normy ČSN EN 60695-2-11 Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou a ČSN EN 60695-2-2 Zkouška plamenem jehlového hořáku.

ČSN EN 60695-2-11

Pro montáž do hořlavých hmot a na hořlavé podklady je požadována teplota žhavé smyčky 960 °C, doba přiložení smyčky 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota nevznítí, nebo uhasne do 30 s po oddálení smyčky a případné hořící kousky nezapálí hedvábný papír.

ČSN EN 60695-2-2

Pro montáž do hořlavých materiálů a na hořlavé podklady je požadována zkouška plamenem o výšce 12 mm přiloženým pod úhlem 45°, doba přiložení plamene je 30 s. Zkouška je vyhovující, pokud se hmota nevznítí, nebo uhasne do 30 s po oddálení smyčky a případné hořící kousky nezapálí hedvábný papír.

Obr. 3. Spínač řady Time® v barvě šampaňské určený na hořlavé podklady
Obr. 4. Spínač řady Praktik v béžové barvě určený na hořlavé podklady
Obr. 6. Označení přístroje designu Tango® pro montáž do hořlavých hmot B, C1, C2

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 6.

Vlastní přístroje jsou v současné době ze samozhášivého materiálu a plně vyhovují všem zkouškám podle uvedených norem. Z nabídky společnosti ABB Elektro-Praga veškerým zmíněným podmínkám plně vyhovují přístroje typových řad 3553, 3557, 3558, 3559, 5518, 5519, 5512 a 5513.

Pro kryty přístrojů k montáži do hořlavých materiálů a na hořlavé hmoty v základu platí stejné podmínky. Zde ovšem není situace tak jednoznačná. Kryty přístrojů bývají standardně vyrobeny z plastů široké palety barev, které však v principu nejsou samozhášivé.

Obr. 5.

Obr. 5. Označení přístroje designu Time® pro montáž do hořlavých hmot B, C1, C2

Z výrobků společnosti ABB s. r. o., Elektro-Praga, plně vyhovují již uvedené typy přístrojových řad a kryty designu Tango® v barvě šedé (obr. 1) a béžové, designu Time® v barvě titanové (obr. 2), šampaňské (obr. 3) a řady Praktik (IP44) v barvě béžové (obr. 4). Tyto přístroje jsou vyrobeny z materiálů se speciálními přísadami, které zabraňují šíření plamene a vznícení. Identifikace výrobku, který je určen pro hořlavé materiály, je jednoznačná. Podle normy musí být každý výrobek, jenž je schválen pro montáž na hořlavé podklady a do hořlavých hmot, označen značkou. Označení produktů designů řady Tango® a Time® je pro rychlou orientaci zákazníků a revizních techniků umístěno na spodní straně rámečku (obr. 5 a 6). V katalogu domovního elektroinstalačního materiálu jsou tyto výrobky označeny tak, že u objednacího čísla je doplněno písmeno H (obr. 7). Označení prvků přístrojové řady Praktik je umístěno pod víčkem.

Obr. 7.

Obr. 7. Uvedení způsobilosti montáže do hořlavých hmot v katalogu EIM 2005

Společnost ABB si plně uvědomuje svoji zodpovědnost ke spotřebitelům, a proto je pouze na již zmíněné typy výrobků vystaveno prohlášení o shodě, a to na základě výsledků zkoušek podle ČSN EN 60695-2-11, ČSN EN 60695-2-2 a ČSN 33 2312.

Přístroje a jejich kryty, které jsou vyrobeny ze samozhášivých materiálů a vyhovují i zkoušce plamenem, tedy lze bez jakéhokoliv nebezpečí instalovat do hořlavých hmot nebo na hořlavé podklady stupně hořlavosti B, C1 a C2.

V katalogu Domovní elektroinstalační materiál 2005 jsou tyto přístroje soustředěny v samostatné kapitole.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
www.abb-epj.cz