časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Elektroinstalace v dřevostavbách

|

Elektroinstalace v dřevostavbách

V dřevěných chatách, srubech a roubenkách, ale i při výstavbě montovaných rodinných domů s dřevěnou konstrukcí lze elektrorozvody uložit na povrch nebo pod povrch stěn.

Elektrické rozvody na povrchu stěn

Elektroinstalační krabice
Pro instalace na povrchu stěn jsou určeny rozvodné elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení. Podle druhu stavebních hmot se instalují krabice přímo na stěnu nebo na tepelně izolační podložku. Na stavební hmoty stupně hořlavosti A až C2 lze krabice a další elektroinstalační materiál instalovat přímo. Výjimkou jsou krabice 003.CS.K a 005.CS.K, které umožňují přímou instalaci jen na nehořlavé stavební hmoty stupně A; pro montáž na stavební hmoty stupně hořlavosti B až C3 je nutné použít tepelně izolační podložku.

Tepelně izolační podložky (tloušťka 5 mm) jsou z nehořlavého materiálu stupně A a umožňují montáž krabic i na lehce hořlavý stavební podklad stupně C3.

Při montáži na stavební hmoty B až C2 jsou uzavřené krabice určeny pro rozvody do maximálního napětí 400 V. Při montáži na stavební podklad stupně A nebo s použitím izolační podložky na ostatní stavební podklady jsou uzavřené rozvodné krabice určeny pro rozvody do maximálního napětí 500 V.

Elektroinstalační trubky a lišty
Pro vedení rozvodů lze použít samozhášivé trubky z PVC, které jsou vhodné do stavebních hmot hořlavosti A až C3 – tuhé a ohebné trubky (např. Monoflex, Supermonoflex) ve spojení s rozvodnými krabicemi, i na ně. Elektroinstalační lišty je možné pokládat přímo na stavební povrch bez izolační podložky. Vedení v nich je celistvé, nevzniká zde přechodový odpor na kontaktech a spojích, a tudíž ani možnost vzniku požáru. Samozřejmostí je také kompletní sortiment lištových krabic, včetně příslušenství.

Elektrické rozvody pod povrchem stěn

Elektroinstalační krabice
Pro instalaci do stavebních hmot stupně hořlavosti A až C2 lze vybírat z několika druhů instalačních krabic:

  • univerzální krabice – jsou vhodné pro uložení přístroje (i s větší montážní hloubkou, např. přepěťovou ochranou), pro montáž dvojzásuvky nebo pro umístění svorkovnice,

  • přístrojové krabice – jsou v nabídce ve variantách pro zabudování jednoho, dvou, tří, čtyř nebo pěti přístrojů,

  • rozvodné krabice se standardně dodávají s víčkem a se svorkovnicí.

Na vnější straně dna přístrojových a rozvodných krabic jsou hroty, které po namáčknutí na stěnu určují místo vrtání otvoru. Pro vytvoření přesných otvorů pro elektroinstalační krabice se doporučuje používat originální nářadí (obr. 1a) dodávané společností Kopos Kolín.

Do dutých stěn lze z hlediska montáže použít dva typy elektroinstalačních krabic:

  • klasické univerzální, popř. přístrojové krabice s integrovaným šroubkem s patkou,
  • přístrojové krabice s montážním kroužkem.

Použití montážního kroužku spoří čas. Do vyvrtaného otvoru se vloží montážní kroužek a do něj se nasune krabice. Kroužek krabici bezpečně a pevně drží ve správné poloze (obr. 2b až 2d).

Tabulka převodu požadavků stupňů hořlavosti na třídy reakce na oheň pro stavební materiály kromě podlahových krytin podle ČSN 33 2312 změna Z1

Stupeň hořlavosti (podle ČSN 73 0862, platné do 31. 12. 2007)

Třída reakce na oheň (podle ČSN EN 13501-1)

A

A1

B

A2

C1

B

C2

C nebo D

C3

E nebo F

Elektroinstalační materiál vhodný pro montáž do dutých stěn je vyroben z tvrdého samozhášivého PVC s teplotní odolností do 60 °C. Materiál splňuje požadavky českých norem ČSN 37 0100, ČSN 33 2312 (montáž do hořlavých materiálů) a vyhovuje i evropské normě ČSN EN 60670, platné od roku 2005.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat podpovrchovým elektroinstalacím ve stavebních hmotách stupně hořlavosti C3 – lehce hořlavé materiály. V interiérech dřevostaveb jsou dřevo a další materiál této skupiny vždy povrchově upraveny lakem, impregnací nebo barvou.

Kopos nabízí řešení pro lehce hořlavé stavební hmoty stupně hořlavosti C3. Jde o jedinečnou dvouplášťovou izolační krabici KI 68 L/1 (obr. 1), jejíž izolační část zamezuje průnik nadměrného tepla do stavebních hmot. Je proto vhodná i do lehce hořlavých stavebních hmot.

Elektroinstalační rozvodné krabice se vyrábějí také v bezhalogenovém provedení z materiálu PC a PPO, které jsou samozhášivé s teplotní odolností –45 až 105 °C. Podle ČSN 33 2312 vyhovují pro montáž na stavební hmoty stupně hořlavosti A až C2 i do nich. Pro montáž na stavební hmoty stupně hořlavosti C3 a do nich je nutné krabice opatřit tepelně izolační nehořlavou podložkou tloušťky 5 mm na celé styčné ploše, popř. tepelně izolačním lůžkem. Materiál je odolný proti šíření plamene a neobsahuje halogeny. Používá se do prostředí s požadavkem na větší ochranu osob a zařízení. Při přímém působení plamene je snížena dýmivost a neuvolňují se toxické látky. Elektroinstalační bezhalogenové rozvodné krabice se od běžně vyráběných typů liší pouze použitým materiálem; to je vyznačeno písmeny HF (Halogenfree, bezhalogenový) na konci typového čísla. Krabice jsou odolné proti nadměrnému teplu a hoření podle ČSN EN 60670-1 čl. 16 (ČSN 37 0100 čl. 75) a podle požadavků této normy jsou podrobovány také zkoušce žhavou smyčkou 850 °C. Tyto krabice jsou určeny pro rozvody s maximálním napětím 400 V a proudem 16 A.

Elektroinstalační trubky
Pro rozvody lze opět použít samozhášivé trubky z PVC, které jsou vhodné do stavebních hmot stupně hořlavosti A až C3. Na výběr jsou tuhé a ohebné trubky (např. LPflex, Monoflex, Supermonoflex). Bezhaloagenové tuhé i ohebné trubky vhodně doplňují systém bezhalogenových krabic.

Rozdělení stavebních hmot z hlediska jejich hořlavosti

Elektroinstalační materiál pro dřevostavby je nutné vybírat podle druhů stavebních hmot, na kterých či ve kterých se bude instalace realizovat, a podle jejího zařazení do stupně hořlavosti stavebních hmot (do třídy reakce na oheň). Stavební hmoty a podklady jsou z hlediska hořlavosti rozděleny do pěti stupňů:

  • stupeň A – nehořlavé stavební hmoty (kámen, břidlice, pískovec, žula, beton, cihly, tvárnice, dlaždice, keramické obklady, malty, omítky cementové, omítky sádrové, perlit, kovy pro stavební konstrukce (ocel, hliník), sklo, tavený čedič, lignátové desky lisované a nelisované),
  • stupeň B – nesnadno hořlavé stavební hmoty (sádrokartonové desky, heraklit, velox, desky z minerálních vláken),
  • stupeň C1 – těžce hořlavé stavební hmoty (dřevo listnatých stromů, překližka, tvrzený papír),
  • stupeň C2 – středně hořlavé stavební hmoty (dřevo jehličnatých stromů – smrk, borovice, jedle, modřín), dřevotřískové, dřevovláknité a pazdeřové desky, korkové desky typu SP a korkové parkety,
  • stupeň C3 – lehce hořlavé stavební hmoty (dřevotřískové desky a dřevo povrchově upravené laminací, barvou, lakem nebo impregnované hořlavými látkami, dřevovláknité desky hobra, sololak, sololit, korkové desky typu BA, polystyren).

Samozhášivost (odolnost proti šíření plamene)

Podle normy ČSN 33 2312 (Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich) musí být použit samozhášivý elektroinstalační úložný materiál, tzn. takový materiál, který nešíří plamen a při hoření z něj neskapávají hořící části. Tyto podmínky splňují výrobky z PVC, polypropylenu (PP) a polyamidu (PA), z nichž PP a PA jsou bezhalogenové materiály s nízkou dýmivostí při hoření (neuvolňuje se toxický dým). Všechny elektroinstalační krabice značky Kopos splňují požadavek samozhášivosti (výjimku tvoří pouze krabice do betonu).

Další informace o výrobcích společnosti Kopos Kolín a. s. mohou zájemci získat na adrese:

Kopos Kolín a. s.
Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV
tel.: +420 321 730 111
fax: +420 321 730 811
e-mail: kopos@kopos.cz
http://www.kopos.cz

Obr. 1. Dvouplášťová izolační krabice KI 68 L/1
Obr. 2. Použití originálního nářadí a montážního kroužku šetří čas při instalaci

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde