časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Elektroinstalace ukrytá v panelech a litém betonu

|

číslo 7/2006

Elektroinstalace ukrytá v panelech a litém betonu

Kopos Kolín nabízí promyšlené uložení elektroinstalace do betonových staveb a konstrukcí. Elektroinstalační betonový program Koposu se skládá z jednotlivých komponent, jejichž vzájemnou kombinací vznikají různé aplikační varianty krabic a příslušenství. To umožňuje použít tyto výrobky ve všech instalacích, které se objevují při stavbě s litím betonové směsi do bednění nebo při výrobě panelových prefabrikátů.

Jednotlivé součásti elektroinstalačního betonového programu Koposu jsou vyrobeny z bezhalogenového polyetylenu s teplotní odolností –30 až +70 °C (90 °C krátkodobě), z bezhalogenového polypropylenu s teplotní odolností –25 až +105 °C, z bezhalogenového polyamidu s odolností –30 až +105 °C (120 °C krátkodobě) anebo ze samozhášivého PVC s odolností –5 až +60 °C.

Systém zahrnuje krabice různých hloubek a průměrů, víčka vzájemně kombinovatelná a vhodná do stěn nebo příček, dále dolní části krabic, nástavné rámečky, podpěry krabic, sběrné krabice, distanční rozpěrky, vývodky, koncovky (obr. 1). Podle typu stavby, tloušťky stěn a určení lze zkombinovat příslušné části do osmi různých sestav. Betonový program Koposu je určen pro lité betonové konstrukce a rozvody do napětí 400 V.

Obr. 1.

Obr. 1. Příklad variabilnosti krabic do betonu

Použití betonového elektroinstalačního programu Koposu následně umožňuje použití standardních přístrojů pro rozteč 80 (88) mm, přístrojů se společným vícenásobným rámečkem pro rozteč 71 mm a pro oboustrannou montáž v příčkách o tloušťce 80 a 100 mm. Zároveň dává možnost svést trubková vedení do jednoho místa sběrnou krabicí a betonovými vývodkami a instalovat závěsné svítidlo na tzv. lustrháku.

U betonových staveb je třeba krabice i trubky namontovat na bednění před odléváním stěn (před zalitím betonovou směsí – obr. 2). Přesné rozteče krabic se zabezpečují rozpěrnými prvky. Krabice se propojí nasunutím trubek, přičemž je možné použít ohebné trubky z PVC. Před zalitím betonovou směsí se doporučuje stahovacími pásky vyvázat systém k armovacím výztužím a tmelem utěsnit prostupy okolo trubek. Po vyzrání betonové směsi a demontáži bednění se násilím odstraní dno víček a provede se konečná elektromontáž uvnitř krabic, popř. se vloží lustrhák odpovídající délky.

Montáž přístrojů s osovou vzdáleností 80 mm (88 mm)

Systém skládající se z krabice KBT-1 nebo KBT-2 společně s víčkem KBV-1 nebo KBV-2 a dolním víčkem KBS-2 je určen pro použití klasických (jednonásobných) přístrojů, tj. přístrojů bez společného rámečku.

Vysoká krabice KBT-1 v předlisovaných otvorech dovoluje použít ohebné trubky do maximálního rozměru 28,5 mm, tj. trubky Kopos vyrobené podle ČSN (např. 2323/LPE-1).

Nízká krabice KBT-2 v předlisovaných otvorech dovoluje použít ohebné trubky do maximálního rozměru 21,2 mm, tj. trubky Kopos vyrobené podle ČSN (např. 2316/LPE-1).

Víčko KBV-1 umožňuje na rozdíl od KBV-2 montáž dvojzásuvky.

Obr. 2. Montáž krabic a trubek před odléváním stěn
Obr. 3. Ukázka přípravy montáže z obou stran příčky s víčky KBV-3 pro sílu stěny 80 a 100 mm
Obr. 4. Příklad montáže s osovou vzdáleností 88 mm

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

V případě použití uvedené varianty, kdy dvě a více krabic stejného typu se zasunou do sebe, lze získat systém s osovou vzdáleností mezi „hnízdy„ 80 mm. Tuto vzdálenost je možné zvětšit na 88 mm při použití rozpěrného prvku KBE-1. Uvedená možnost je s výhodou využívána v případech, kdy se instalují dva a více vypínačů typu Klasik nebo Swing vedle sebe (v tomto případě je mezi přístroji mezera 8 mm).

Montáž přístrojů s osovou vzdáleností 71 mm

Systém skládající se z krabice KBT-2/71 společně s víčkem KBV-2/71 a dolním víčkem KBS-2/71 je určen především pro použití přístrojů, které mají společný (vícenásobný) rámeček (osová vzdálenost mezi „hnízdy„ je 71 mm). Osové vzdálenosti 71 mm lze dosáhnout vzájemným zasunutím jednotlivých komponent.

Nízká krabice KBT-2/71 dovoluje v předlisovaných otvorech použít ohebné trubky do maximálního rozměru 21,2 mm, tj. trubky Kopos vyrobené podle ČSN (např. 2316/LPE-1).

Oboustranná montáž přístrojů s osovou vzdáleností 80 mm (88 mm)

Nový typ víčka KBV-3 je určen pro montáž společně s krabicí KBT-1 (KBT-2) a víčkem KBV-1 (KBV-2). Víčko KBV-3 se používá v případě, kdy je třeba zabezpečit použití přístroje včetně dvojzásuvky z obou stran betonované stěny.

Obr. 5.

Obr. 5. Pohled na sběrnou krabici KBS-120 a vývodku BV

Složený systém s krabicí KBT-1 je určen do příček tloušťky 100 mm a s krabicí KBT-2 do tloušťky příčky 80 mm.

Elektrická vedení ukládaná do betonu musí odolávat mechanickému poškození při montáži a fixaci do bednění, zatečení betonové směsi do trubek, tepelnému namáhání při ohřevu betonové směsi do +90 °C a nízkým teplotám při montáži v zimním období do –5 °C, popř. –15 °C. Betonový elektroinstalační program Kopos vyhovuje všem těmto požadavkům.

Další informace o výrobcích společnosti Kopos Kolín a. s. mohou zájemci získat na adrese:

Kopos Kolín a. s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín IV
tel.: +420 321 730 111
fax: +420 321 730 811
e-mail: kopos@kopos.cz
http://www.kopos.cz