časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Elektrodokumentace nové generace

|

Elektro 10/2000

Ing. Zdeněk Potměšil, Technodat CAE elektro s. r. o

Elektrodokumentace nové generace

V současné době jsme svědky živého rozvoje informačních technologií. Tento soudobý celosvětový rozvoj nachází své uplatnění téměř ve všech technických oblastech. Nejinak je tomu také v tak významné oblasti, jakou je silnoproudá elektrotechnika a energetika. Cílem tohoto příspěvku je informovat odbornou veřejnost o nástroji, který představuje zcela novou generaci záznamu a archivaci elektrických schémat. Jedná se o problematiku, která je v odborné literatuře nazývána inteligentní elektrodokumentací.

Současná projekční praxe
Zatímco v nedávné době byla investory požadována po projekčních kancelářích jen dokumentace v papírové formě, v dnešní době se stalo již běžné, požadovat rovněž dodání dokumentace v  digitální formě. Digitální dokumentace  je obyčejně předávána ve vnitřních formátech CAD systémů, ve kterých byla zpracována, popřípadě v univerzálním  vektorovém formátu DXF. Takto předaná digitální dokumentace obsahuje jen grafické informace bez jakýchkoliv doprovodných logických dat.

Dodaná papírová dokumentace (zpravidla v šesti provedeních) je většinou uložena v šanonech do skříní a regálů v určené místnosti. V případě poruchy a potřeby vyhledání schéma zapojení od porouchaného zařízení nebo obvodu, je nutné najít správný regál a správný šanon,a poté vyhledat odpovídající výkres společně s jeho dalšími doprovodnými nebo souvisejícími dokumenty. Toto vyhledávání může v lepším případě trvat několik desítek minut, v případě méně zdatného technika, nebo při nedostatcích v evidenci dokumentace i několik hodin. U poruchy výrobního zařízení se jedná o ztrátové časy ve výrobě, které je nutné z hlediska provozovatele zařízení minimalizovat.

V případě, že je dodána také digitální dokumentace klasickým způsobem tzn. na disketách nebo na CD, může být práce s dokumenty operativnější, ale nemusí to být vždy pravidlem. Pokud pomineme problémy s kvalitou přenosových médií a s otevíráním různých grafických formátů a jejich rozdílných vývojových verzí či textových fontů, vystupuje zde požadavek na jednoduchost přístupu k jednotlivým digitálním dokumentům. Ve většině případů jsou k dispozici na prohlížení dokumentace jen odlehčené verze projekčních nástrojů, takže servisní pracovníci jsou postaveni před požadavek znalosti obsluhy např. AutoCAD-LT atd.

Za revolučně nový typ elektrodokumentace, který již poskytuje hmatatelný pokrok ve správě dokumentace, lze považovat řešení se kterým přišla německá firma AUCOTEC. Tato firma uvedla na trh zajímavý SW nástroj, který se nazývá AUCOTEC-View. Použitím tohoto nástroje dochází k výraznému zjednodušení správy a použití digitální dokumentace.

AUCOTEC-View
Vlastnosti a přínosy dokumentace nové generace lze rozdělit do následujících odstavců:

  • Inteligentní dokumentace obsahuje navigační a vyhledávací funkce. Jedná se o funkce, které pracují přímo s daty obsažených ve výkresech, a tím napomáhají při jejich vyhledání. AUCOTEC-View dokáže po zadání konkrétního přístroje, svorky nebo kabelu vyhledat v dokumentaci všechny výkresy, ve kterých je hledaný předmět nebo jeho části zakresleny. Po otevření jednoho z nabídnutých výkresů je hledaný předmět pro snadnou orientaci ještě barevně zvýrazněn. Tyto navigační funkce jsou členěny na vyhledávání přístrojů, kabelů, potenciálů, svorek a svorkovnic, PLC vstupů a výstupů, rozváděčů atd. Při vyhledání zadaného přístroje např. relé, je možné dále v dokumentaci listovat kliknutím na jeho křížové odkazy kontaktního pole. Při kliknutí na přerušovací potenciálový symbol nebo potenciálovou značku, se otevře výkres, ve kterém tento potenciál dále pokračuje a odpovídající přechodový symbol na novém výkrese je opět barevně zdůrazněn. Samozřejmostí je krokování v dokumentaci i podle názvů a adres výkresů a tisk vybranýc dokumentů na běžných tiskárnách systému Windows.
  • Jednotlivé předměty v dokumentaci je možné ze strany uživatelů a servisních pracovníků doplňovat provozními poznámkami textovými nástroji (MS-WORD). Systém disponuje i následným globálním přístupem do všech těchto poznámek.
  • Důležitým parametrem nové inteligentní dokumentace je jednoduchost a dostupnost jejího ovládání. Tvůrci nástroje AUCOTEC-View vycházeli z předpokladu ovládacího standardu produktů Microsoft a k samotné funkci využívají Internet Explorer, který je obsažen v běžné instalaci Windows a hlavně Acrobat-Reader, který je rovněž běžně bezplatně přístupný (shareware verze).
  • Dokumenty s nimiž prohlížeč pracuje jsou uloženy v universálním formátu PDF a doprovodná logická data ve formátu Microsoft-ACCESS. Přechodem na tyto universální a v  běžné internetové praxi používané formáty dochází k výraznému zjednodušení přístupu k archivované dokumentaci.
  • Použití uvedených formátů je především výhodné pro projekční kanceláře, které používají profesionální elektrotechnické CAD/CAE systémy, jako jsou ELCAD, RUPLAN, AUCOPLAN, neboť tyto systémy disponují výstupními rozhraními pro konečný převod vytvořené dokumentace do uvedených universálních formátů včetně logických dat.
  • AUCOTEC-View je vhodné umístnit s dokumentací v rámci podniku na jednom místě – archivním serveru a odtud ji prostřednictvím počítačové sítě činit dostupnou pro jednotlivá servisní a správní pracoviště. Při tomto způsobu vedení archivace odpadají nemalé náklady spojené s dřívější výrobou více kopí papírových dokumentací a rizika jejich postupného nejednotného provedení.

Pro projekční firmy, které již používají některý z výše uvedených elektrotechnických CAD/CAE systémů, nebrání ve vytvoření nového typu elektrodokumentace žádné technické překážky. V případě výběrového řízení na zpracování projektu, je dodání nové tzv. inteligentní elektrodokumentace velkou soutěžní výhodu oproti dodavatelům, kteří profesionální CAD/CAE techniku nepoužívají nebo používají jen nejrůznější elektro nadstavby. Požadavky na automatizaci projekčních prací se v současnosti přesouvají i do oblasti snadné manipulace s vytvořenými a předanými dokumenty. Nutnou podmínkou ke splnění těchto požadavků je používání profesionálních CAD/CAE systémů. Pořizovací náklady na takovéto systémy nejsou zanedbatelné, ale jejich pořízením (byť postupném) se uživateli zúročují vložené náklady a přitom se jim otevírají nové možnosti k vytváření moderních inteligentních dokumentací.

Firma TECHNODAT CAE - Elektro zajišťuje jednak šíření a technickou podporu uvedených SW nástrojů a jednak zajišťuje i překreslení klasické papírové dokumentace do moderních SW nástrojů.

Pro zájemce, kteří chtějí získat podrobnější informace a blíže se seznámit s výše popisovanou problematikou, bude na výstavě INVEX 2000 (10. až 13. 10.) ve stánku č. A1/42 pro uživatele CAD/CAE systémů k dispozici plná demo-verze popisovaného nástroje. Zájemci, kteří se na uvedenou výstavu nemohou dostavit mají možnost získat bližší informace prostřednictvím adresy elektro@tdat.cz.

TECHNODAT
tel.: 067/721 09 45
fax: 069/721 61 76
www.technodat.cz