časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Elektrické rozvody budov od OBO Bettermann

číslo 8/2006

Elektrické rozvody budov od OBO Bettermann

Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann Praha s. r. o.

Moderní pojetí stavebních objektů zvyšuje význam komplexního přístupu k návrhu jejich technologického vybavení. Jedním z důsledků tohoto trendu je neustálé stupňování požadavků na objem, kvalitu i způsob uložení souvisejících elektrických rozvodů, které se postupně staly základní životně důležitou součástí všech větších budov.

Firma OBO Bettermann si je této skutečnosti velmi dobře vědoma. Rozvoj její široké systémové nabídky je proto již mnoho let zaměřen na usnadnění realizace komplexní infrastruktury budov při současném zvyšování montážního a uživatelského komfortu. Se značkou OBO se lze proto v současnosti setkat jak na běžném elektroinstalačním materiálu, tak i v oblasti speciálních systémů zajišťujících vysoké bezpečnostní a užitné standardy pro všechny přítomné osoby i majetek.

Obr. 1.

Obr. 1. GR-Magic – patentově chráněný systém OBO

Splnění zadaného úkolu umožňuje především šíře sortimentu kabelových úložných systémů pro vedení kabelů pod stropem, na stěnách, v podlaze i ve volném prostoru – vše s možností integrace různých bezpečnostních řešení z oblasti požární ochrany, seizmicity apod. Vhodně koncipované systémy instalačních krabic, rozvodnic a elektroinstalačních přístrojů i množství dalšího doplňkového materiálu zajišťují vysokou variabilitu a provázanost všech těchto systémů.

Ve spojení se systémy ochrany před bleskem a dalšími druhy přepětí impulsní povahy dává značka OBO profesi elektro k dispozici ucelené systémové řešení pro všechny druhy staveb. Stejně jako každý rok byla i letos tato nabídka průběžně inovována. Díky tomu v ní lze před podzimními veletrhy nalézt množství novinek, které si zaslouží samostatnou zmínku.

KTS – kabelové nosné systémy

V této tradičně široké nabídce kabelových žlabů a žebříků doznal největších změn především systém patentově chráněných mřížových kabelových žlabů typové řady OBO GR-Magic s extrémně rychlou a jednoduchou montáží (obr. 1). Tyto žlaby jsou nyní dodávány ve třech výškách bočnic – 35, 55 a 105 mm, včetně variant s jednou nebo dvěma pevně vestavěnými přepážkami. Žádný z těchto rozměrů přitom nevyžaduje ke spojování jednotlivých dílů žlabů žádné šroubové nebo bezšroubové spojky ani jakékoliv speciální nářadí. Jejich aplikační možnosti ještě dále násobí čtyři varianty protikorozní ochrany, zahrnující galvanické zinkování, žárové zinkovaní ponorem a dvě různé varianty základního materiálu z korozivzdorné oceli.

Obr. 2.

Obr. 2. Požárně bezpečné uložení kabelů

BSS – systémy protipožární ochrany

Podobu elektrických rozvodů ve stále větší míře ovlivňují také požadavky z oblasti požární bezpečnosti stavebních objektů. Proto je u OBO již několik let k dispozici několik neustále zdokonalovaných a rozšiřovaných požárně odolných elektroinstalačních systémů.

Jde zejména o ukládání kabelů v systémech s požadavkem na časově omezené zachování funkčnosti při požáru (obr. 2). Možnosti těchto systémů jsou tudíž neustále rozšiřovány, díky čemuž lze již nyní k jejich realizaci využít např. tři typové řady závěsných profilů. Rozšířena byla i nabídka oblíbených požárně certifikovaných kabelových spon OBO-Grip, které je v současné době možné využívat ve třech velikostech pro nosnost kabelů 1,1 až 5 kg·m–1 při době požární odolnosti až 90 min.

LFS – systémy ukládání vedení

Systémy ukládání vedení OBO se již dávno neomezují jen na obvyklé instalační nebo podparapetní lišty a kanály, ale patří do nich zcela rovnocenně i široká paleta prvků dovolujících flexibilní rozmístění přípojných míst silových a slaboproudých rozvodů přímo na pracovních stolech nebo v jejich bezprostřední blízkosti.

Pro běžné aplikace jsou technicky i ekonomicky zajímavé inovace sortimentu parapetních kanálů Rapid 45 (viz inzerát na třetí obálce tohoto čísla). Kanály této typové řady jsou nyní dodávány v čistě bílé barvě PVC a hliníku, kterým ekonomicky konkurují stříbrně lakované PVC kanály. Záleží jen na přání investora, jakou variantu si zvolí.

Obr. 3.

Obr. 3. Dvoukomorový kanál Rapid 45 s přepážkami

Společným znakem všech těchto provedení je víko šířky 45 mm a přímá montáž přístrojů s modulem 45 mm. Dodávány jsou jako jednokomorové nebo dvoukomorové se zcela oddělenými kabelovými úložnými prostory a možností jejich dalšího rozdělení přepážkami (obr. 3). Celý dolní díl kanálu je vyroben z plného materiálu, který, na rozdíl od většiny sendvičových nebo dutinových konstrukcí, zaručuje dlouhodobě elektricky bezpečné a mechanicky stabilní uložení kabelů i přístrojů. Tyto příznivé vlastnosti ještě násobí víko se speciálním dvojitým zámkem a vysoce kvalitní výchozí materiály zaručující dlouhodobou tvarovou i barevnou stálost.

UFS – podlahové systémy

Převzetí firmy Ackermann na počátku t. r. znamenalo podstatné změny v nabídce podlahových systémů. Přineslo rozšíření výběru možných řešení, která jsou nyní „šita na míru„ opravdu pro všechny oblasti použití. Vše s praktickou konstrukcí a mnoha kompletačními prvky, které umožňují projektantovi i montážníkovi splnit veškeré požadavky praxe.

Technicky zajímavé jsou zejména nové přístrojové jednotky pro velké zátěže. Díky speciální konstrukci dosahuje jejich maximálně přípustné plošné zatížení 300 kg, nebo dokonce 2 000 kg; to je oproti 150 kg vyžadovaným normou skutečně úctyhodné navýšení. Příklad jednotek pro střední zátěže je na obr. 4.

Obr. 4.

Obr. 4. Podlahové vývody OBO pro zvýšené zátěže

Samostatnou pozornost si zaslouží i progresivní přístup k realizaci vývodů z podlahových systémů. Esteticky i funkčně zajímavý příklad řešení individuálního vývodu z podlahových rozvodů v dvojité podlaze je na obr. 5. Silový kabel z páteřního vedení uloženého v mřížovém kabelovém žlabu OBO GR-Magic je napojen bezšroubovou odbočkou CableOutlet. Nad pochozí podlahovou desku jsou kabely vyvedeny kruhovým adaptérem OBO, na který navazuje ohebný segmentový pochozí platový kryt. S jeho pomocí lze kabely přivést až nad desku stolu a bezpečně je zakončit v přístrojovém bloku OBO DeskBox.

VBS – spojovací a upevňovací systémy

Spojovací a upevňovací systémy představují neoddělitelnou součást všech úložných systémů, a tak se průběžné inovace tohoto sortimentu týkají i jich. Z pohledu uživatele lze ale u tohoto segmentu zaznamenat nejvýraznější změny u kabelových vývodek, svorkovnic a krabic pod omítku.

Nabídka kabelových vývodek byla rozšířena o další metrická provedení, která již téměř zcela zatlačila do pozadí jejich předchůdce se závity PG. Příklad nových metrických vývodek typu V-TEC s progresivním upínacím rozsahem a prodlouženým upevňovacím závitem je na obr. 6.

Zajímavá je i zcela nová generace průhledných bezšroubových instalačních svorek typové řady 61/… (obr. 7). Mohou mít tři až šest svorek, takže s nimi lze realizovat téměř veškerá propojení jednotlivých kabelů koncových silových rozvodů. Průhledný kryt zjednodušuje kontrolu hloubky zasunutí spojovaných vodičů.

Obr. 5. Individuální podlahový vývod s kruhovým adaptérem
Obr. 6. Metrické kabelové vývodky V-TEC LM
Obr. 7. Bezšroubové svorky typu 61/…

Obr. 5. Obr. 6. Obr. 7.

Profesionální instalace od OBO

Firma OBO Bettermann dlouhodobě patří mezi přední celosvětové výrobce kabelových úložných systémů. Plně přitom podporuje všechny progresivní cesty při jejich projektování a realizaci. Pod značkou OBO sdružuje veškeré prvky potřebné pro rychlou a jednoduchou montáž elektrických rozvodů komplexně řešených moderních budov, přesně v duchu hesla: Bezpečně nést a dobře přenášet.

Instalací pod stropem nebo nad podhledy počínaje a podlahovými systémy konče, poskytují vzájemně sladěné systémy a komponenty OBO téměř neomezenou volnost při tvorbě celkového i dílčího řešení v každém prostoru. To vše současně představuje náplň pojmu Cable Management by OBO.

Jestliže tuto rozsáhlou nabídku ještě dále doplníme širokou paletou souvisejícího pomocného materiálu, ucelenou nabídkou klasických i elektronických instalačních přístrojů, včetně sběrnicového systému OBO-B.U.S, a přidáme k tomu komplexní nabídku OBO systémů ochrany před bleskem a ostatními druhy impulsních přepětí, získáme náplň dalšího pojmu Building Technology by OBO.

Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na třetí obálce tohoto čísla nebo na adrese:
OBO Bettermann Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. Box 96
251 01 Říčany u Prahy
tel.: 323 610 111, fax: 323 610 120
e-mail: info@obo.cz
http://www.obo.cz