časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

EL-FI / M20 – bezkonkurenční novinka mezi ochranami strojních zařízení

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

EL-FI / M20 – bezkonkurenční novinka mezi ochranami strojních zařízení Švédská firma EMOTRON AB uvedla na trh nový typ elektronické ochrany EL-FI/M20

Elektronické ochrany EL-FI jsou inteligentní ochrany strojů a zařízení, jejichž princip činnosti spočívá ve snímání a vyhodnocení elektrických parametrů stroje
Elektronické hlídače EL-FI však nejsou ochranami pohonných elektromotorů, ale ochranami poháněných strojů.

Obr. 1.

Různé zatížení pohonného elektromotoru znamená i změnu jeho elektrických parametrů. Inteligentní snímače EL-FI vyhodnocením parametrů stroje vymezují takový pracovní výkonový rozsah stroje, ve kterém nemůže dojít k jeho poškození. Jedinou podmínkou pro správné použití přístrojů EL-FI je, že hlídaný stroj je poháněn správně přiřazeným asynchronním elektromotorem s kotvou nakrátko (případně kroužkovou), bez použití frekvenčního měniče.

Hlídače se instalují do elektrických rozváděčů nejlépe na DIN lištu poblíž stykačů elektromotorů hlídaných strojů nebo, pomocí adaptéru, do čelního panelu rozváděče. Výhodou inteligentních ochran EL-FI je, že ke své činnosti nepotřebují žádná vnější čidla.

Hlídače EL-FI se používají pro ochranu čerpadel, dopravníkových systémů, zdvihacích zařízení, míchaček, vrtacích, mlecích a drtících zařízení, kompresorů, ventilátorů, pil a pod.

Novinka na trhu
Novinkou letošního roku je přístroj M20. Jedná se o univerzální digitální hlídač s možností automatického nastavení úrovně poplachu a LCD displejem. Tento přístroj pracuje metodou VIP (patentována firmou EMOTRON AB), která vyhodnocuje skutečný činný výkon na hřídeli motoru. Hodnota skutečného výkonu je vypočítávána odečtením výkonových ztrát v motoru od měřeného příkonu. Zobrazení aktuální hodnoty výkonu je možné nastavit relativně v % jmenovitého výkonu elektromotoru nebo absolutně v kW či HP. Přístroj umožňuje odečítat aktuální fázový proud a napájecí napětí.

Hlídač M20 je možné naprogramovat třemi rozdílnými způsoby:

  • signalizace přetížení stroje a upozornění na blížící se překročení nastavené meze výkonu,

  • signalizace nedostatečného zatížení a upozornění na blížící se překročení nastavené meze výkonu,

  • současná signalizace obou popsaných stavů s tím, že není možné rozlišit, o kterou mez se jedná.

Upozornění na blížící se překročení nastavené meze pomáhá vyhnout se zbytečným odstávkám. Obsluha může na signál zareagovat a stroj odlehčit, nebo se odlehčení provede automaticky, např. krátkodobým zastavením přísunu materiálu.

Výstupem M20 jsou bezpotenciálové kontakty dvou relé a analogový signál, který je možné naprogramovat v rozsazích 4 – 20 mA nebo 0 – 20 mA nebo 20 – 4 mA nebo 20 – 0 mA.

Aby přístroj nereagoval na krátkodobé provozní změny zatížení, je možné nastavit zpoždění výstupních relé při provozu od 0,1 s do 90 s a při rozběhu 1 s – 999 s. Analogový signál je možné zavést do řídicích systémů či regulátorů a ovládat tak podle zatížení hlídaného stroje související (např. podávací dopravníky).

Klasickým použitím hlídače zatížení je regulace otáček motoru dopravníku podle momentálního zatížení např. mlýnu, drtiče nebo pily. Prodloužení životnosti uvedených strojů a úspora energie je samozřejmostí, která z aplikace zcela logicky vyplývá. Dále je možné při náhlém stoupnutí výkonu stroj okamžitě vypnout a zabránit tak jeho poškození. Přístroj je možné použít u zařízení poháněných třífázovým i jednofázovým motorem.

EL-FI M20 zdokonaluje a v plném rozsahu nahrazuje dosud nejžádanější a nejprodávanější typ DLM, který si získal zájem zákazníků především univerzálností použití, citlivostí a jednoduchostí obsluhy.
Současně s přístrojem M20 byl uveden na trh typ M10. Tento hlídač zátěže je určen pro jednodušší aplikace, kde by použití M20 bylo zbytečně drahé. Přístroj M10 je možné použít u zařízení poháněných třífázovým i jednofázovým motorem, ale pouze do hodnoty jmenovitého proudu motoru 50 A.

Bližší informace o další typech inteligentních hlídačů zátěže EL-FI pro konkrétní aplikace přinese článek v následujícím čísle ELEKTRO.
Elektronické ochrany EL-FI jsou do České republiky dováženy od roku 1997. Firma má již bohaté zkušenosti s ochranou či řízením velkého množství různých průmyslových strojů a zařízení. Pro konkrétní případy použití poskytuje odborné konzultace, popřípadě je možné se s přístroji seznámit pomocí „živého“ programovatelného předváděcího panelu. V neobvyklých případech použití se provádějí zkoušky přímo na zařízení zákazníka, s analýzou doporučení či nedoporučení ochran pro konkrétní režim a aplikaci.

Veškeré technické informace o popsaných elektronických ochranách, včetně aktuálních cen, získáte na našich internetových stránkách.

Dovozce:
Panchártek - elektro
Ing. Jan Panchártek
Zelená 149/53
Hradec Králové 4 - Kukleny 500 04
tel.: 049/ 55 35 925
fax: 049/ 55 35 138
e-mail: elektro@panchartek.cz
http://www.panchartek.cz