časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Ekonomická sada svodičů TN-C i TN-S pro byt a rodinný dům

číslo 8-9/2004

inovace, technologie, projekty

Ekonomická sada svodičů TN-C i TN-S pro byt a rodinný dům

RNDr. Jozef Dudáš, CSc., SALTEK s. r. o.

O nutnosti ochrany proti přepětí v současné době již nikdo nepochybuje. Investorům se ale jeví náklady na komplexní ochranu často příliš vysoké, anebo prostě nemají z čeho vyčlenit na ni prostředky. Snad nejpalčivější je tento problém u bytů v nájemních a rodinných domech.

Riziko četnosti a amplitudy atmosférických i spínacích přepětí se liší podle polohy a způsobu napájení objektu i podle jeho propojení s okolím dalšími metalickými sítěmi (telefon, kabelová TV apod.).

Norma ČSN 33 0420 doporučuje třístupňovou ochranu rozvodů nn v objektech. Společnost SALTEK dodává pro jednotlivé stupně řady výrobků – svodičů přepětí – FLP-SLP-DA s různou výkonností i s různým způsobem instalace. Rozebereme případ, kdy investor nemá dostatek prostředků, a navíc riziko následných škod je malé: v domácnosti s TV přijímačem a s modemem PC používaným pro osobní potřebu (zábavu) budou následné škody při poškození TV a/nebo PC v podstatě nulové (prostě nebude možné sledovat TV a používat internet). To je opačná situace než ve firmě, kde obvykle přímá škoda, např. poškození PC, řídicího počítače apod., není tak bolestivá jako následné škody, kterými bývají ztráta dat či výpadek linky řízené počítačem. V domácnosti – na rozdíl od firmy – můžeme většinou akceptovat určitou míru rizika a instalovat pouze omezenou ochranu proti přepětí. Navíc tuto rozsahem omezenou ochranu můžeme chápat jako první etapu budování komplexní ochrany a kdykoli ji dobudovat.

Obr. 1

Zvláště u rodinných a řadových domů v husté městské zástavbě bez vlastního hromosvodu se nabízí levné řešení ochrany (uvedené) domácnosti pomocí prvku FLP-275 VE a adaptérů TV-OVERDRIVE a FAX- OVERDRIVE.

Svodič FLP-275 VE, spojující v sobě vlastnosti 1. a 2. stupně (B+C), svádí ve třífázovém provedení bleskové proudy až do úrovně 45 kA (10/350) a zároveň zajišťuje ochranný potenciál 2 kV při svedení až 360 kA (8/20) – což je hluboko pod požadovanou hodnotou pro druhý stupeň (2,5 kV). Instaluje se do rozváděče, který napájí byt, případně i do bytové rozvodnice v bytě v činžovním domě. Navíc je tento svodič schopen efektivně svést i relativně dlouhé vlny s nízkou amplitudou a pomalým čelem, na které často klasické svodiče bleskových proudů nereagují. V případě přípojky TN-S doplníme tři svodiče FLP-B+C VE, zapojené mezi L a N, o uzavřené jiskřiště FLP-G, zapojené mezi N a PE.

K citlivým a drahým zařízením přidáme adaptéry s kombinovanou ochranou napájení a datové slaboproudé přípojky (antény u TV, telefonní linky u PC s modemem). Adaptéry TV-OVERDRIVE X16 a FAX-OVERDRIVE X16 zajistí ochranu se schopností svést až 10 kA (8/20) jak v napájecím přívodu, tak ve slaboproudé přípojce. K regulaci ÚT doplníme svodič třídy D typu DA-275 V/1+1nebo svodič s vysokofrekvenčním filtrem DA-275 DF 6.

Takovou kombinaci ochran lze pořídit za velice příznivou cenu ve smluvních velkoobchodech SALTEK (velkoobchody s elektroinstalačním materiálem). Jde pouze o jednotky tisíc korun, přičemž ochráněná zařízení mají hodnotu desítek (i stovek) tisíc. S určitou zvýšenou úrovní rizika lze popsanou sadu použít i pro byty v objektech s hromosvodem a kabelovou přípojkou nn, obzvlášť pokud tyto objekty jsou relativně nízké a stojí v nízké a husté městské zástavbě.

Specialisté společnosti SALTEK rádi ochotně a zdarma vysvětlí všem zájemcům jednotlivá rizika přepětí a poradí optimální sestavu ochran. Svodiče SALTEK jsou kvalitní a spolehlivé (ISO 9001) a zajišťují rychlou návratnost investic, protože neslouží jako jednorázová ochrana při úderu blesku, ale opakovaně chrání a odrušují po dobu deseti až dvaceti let.

SALTEK s. r. o.
Arkalycká 1
149 00 Praha 4
tel./fax: 272 942 470
fax: 267 913 411
http://www.saltek.cz