časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

EB – projekční software nejen pro náročná řešení

|

Technodat Elektro, s. r. o.
 
Společnost Technodat, s. r. o., patří již více než 15 let mezi hlavní dodavatele softwarových nástrojů řady elektro-CAD, CAE a nyní i CBE pro potřeby českých a slovenských elektroprojektantů. Na rozdíl od ostatních poskytovatelů projekčního software obsahuje nabídka společnosti Technodat několik softwarových produktů, a tak si zájemce může vybrat ten, který mu bude nejlépe vyhovovat. Další nespornou výhodou tohoto dodavatele je skutečnost, že technici společnosti Technodat jednak testují nové systémové verze pro potřeby evropských vývojových středisek, jednak v těchto produktech zpracovávají běžnou dokumentaci, takže jsou schopni zájemcům poskytnout seriózní informace nejen o vlastnostech daného produktu, ale i o jeho optimálním nasazení.
 
V posledních dvou letech došlo k rozšíření nabídky softwarových nástrojů o produkt nové generace Engineering Base (dále jen EB). Software EB pochází z portfolia hannoverské softwarové společnosti Aucotec AG. Díky dlouholetým zkušenostem s vývojem evropských systémů Elcad, Ruplan a Aucoplan vytvořili vývojáři zcela novou elektroplatformu CBE, která on-line datově propojuje grafický editor s projektovým průzkumníkem a tabulkovým procesorem. Vzniká tak softwarová elektrotechnická kancelář uváděná pod názvem The Electrical Engineering Office.
 
Engineering Base je tedy skutečně zcela nový produkt, který patří do skupiny výkonných databázových systémů s novou a moderní stavebnicovou architekturou. Veškerá projekční data a informace jsou ukládána v databázi na serveru SQL. Vložená projekční data se mohou snadno editovat, kopírovat a přesouvat prostřednictvím datového stromu, přes grafický editor MS Office Visio nebo pomocí pracovních tabulek. Pro rychlé sestavování složitějších struktur skládaných přístrojů, vytváření kombinací vícebarevných kabelů a sestavování speciálních svorkovnic jsou připravena tzv. standardní makra VBA (Visual Basic for Applications).
 
Protože si vývojáři a tvůrci nové elektrotechnické platformy byli vědomi oborové šíře elektrotechniky, vytvořili jedinečnou softwarovou stavebnici. Uživatel systému má tak k dispozici kombinace funkčních sestav, pomocí nichž si může vytvořit řešení, které detailně odpovídá jeho individuálním potřebám. V základním členění produktu jsou k dispozici tyto sestavy:
 
EB – Electrical je určena pro tvorbu elektrodokumentace k běžné elektroinstalaci na obráběcích strojích, v rozváděčích a v jednoduchých technologických zařízeních.
 
EB – Plant Design je jednoduchý nástroj určený k databázové tvorbě prvního stupně tzv. Basic designu (BD). V podstatě je určen pro technologické projektanty pro tvorbu tzv. hlavních technologických schémat, ve kterých jsou v hlavních rozvodech definovány snímače a akční členy celé technologie.
 
EB – Instrumentation Basic navazuje na předchozí sestavu a rozšiřuje ji o elektrofunkce k tvorbě kompletního Basic Designu měřicí smyčky a vývojové diagramy pro programátory PLC. Tato sestava svými funkcemi pokrývá běžné potřeby oblastí MaR a SKŘ.
 
EB – Instrumentation Professional pokrývá funkčním vybavením jak oblast BD, tak i rozsáhlou oblast Detail designu (DD). Sestava je určena pro databázové kompletování MaR a silnoproudých obvodů.
 
EB – Power je svým funkčním vybavením předurčen pro projektování rozvoden vn a vvn se souvisejícím zařízením. Sestava obsahuje rozšiřující makra kabeláže a kontrolní nástroje QS.
 
EB – Cable obsahuje funkce pro automatizovanou tvorbu kabelových svazků a jejich přípravu k velkosériové výrobě. Řešení uvítají všichni projektanti, kteří se zabývají problematikou kabelových svazků a jejich výrobní konstrukcí.
 
EB – Fluid je jako oborový nástroj určen pro rozšíření elektrotechnické dokumentace o související pneumatické a hydraulické obvody a související doprovodnou dokumentaci.
 
Všechny uvedené základní sestavy využívají společnou elektrotechnickou platformu, a jsou tudíž datově propojené on-line. Vedle uvedeného základního členění jsou k dispozici další běžné importní a exportní moduly (dwg/dxf, xls, pdf, html, jpg, tif, wmf) a interface jak pro systémy PPS (SAP), tak i pro mechanické systémy 3D (Solidworks, Catia V apod.).
 
V průběhu let 2008 až 2009 byla dokončena česká lokalizace uvedené platformy. V tuto chvíli je systém kompletně připraven i s databází běžných přístrojů pro české a slovenské uživatele. Systém EB je dodáván jako komplet (včetně serveru SQL a Visia v českém jazyce).
 
Uvedenou softwarovou platformu bude možné si vyzkoušet v expozicích společnosti Technodat na veletrhu MSV 2009 v hale Z, ve stánku 93 nebo na veletrhu Elosys 2009 v Trenčíně v pavilonu 10. Pro zájemce bude připravena demoverze produktu EB – Electrical.
 
Další informace lze získat na adrese: http://www.technodat.cz