Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Eaton Elektrotechnika

Ing. Lucie Kuhnová, Eaton Elektrotechnika, s. r. o.
 
Eaton Elektrotechnika je v povědomí od­borné veřejnosti spojována především s jis­tiči a proudovými chrániči značky Moeller. Eaton však v současné době působí jako výrobce a distributor elektrotechnického zařízení a dodavatel komplexních řešení kvalitního napájení. V České republice je společnost Eaton významným zaměstnava­telem, má zde více než 1 100 zaměstnanců různých profesí.
 

Vývoj je nikdy nekončící proces

 
Společnost Eaton Elektrotechnika (dříve Moeller Elektrotechnika) vstoupila na český trh v roce 1993 jako součást koncernu Felten & Guilleaume. V roce 1998 zahájila integra­ci do koncernu Moeller, který se zabýval vý­robou přístrojů pro domovní a průmyslové instalace a přístrojů pro distribuci elektrické energie. O deset let později odkoupila kon­cern Moeller mezinárodní skupina Eaton Cor­poration. Takto se dá shrnout třináctileté pů­sobení společnosti na českém trhu.
 
Aby se společnost mohla stát úspěšnou, musí se otevřít změnám a flexibilně reago­vat na požadavky svých zákazníků. Produk­tový sortiment Eaton zahrnuje jak přístroje pro domovní a průmyslové elektroinstalace, tak přístroje pro distribuci elektrické ener­gie. Eaton působí také jako dodavatel kom­plexních řešení v oblasti kvality napájení. Společnost v současnosti poskytuje kom­plexní řešení projektů, spočívající v dodáv­kách komponent a komponentních celků především pro oblast vn a nepřerušovaného napájení (UPS).
 
Eaton Elektrotechnika disponuje v České republice dvěma obchodními kancelářemi: v Praze (obr. 3) a v Ústí nad Orlicí (obr. 4).
 
Významnou součástí společnosti Eaton Elektrotechnika je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí (obr. 5), kde se vyrábějí zejména rozváděčové skříně a rozvodnice, proudové chrániče, jističe a další prvky. Se svými téměř tisíci pracovníky se závod řadí mezi nejvý­znamnější zaměstnavatele v Jihočeském kraji.
 
Důležitou roli v rámci koncernu plní také distribuční a skladové centrum BDC v Poho­řelicích u Brna, které zajišťuje dodávky ce­lého sortimentu produktů Eaton a Moeller zákazníkům nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy.
 
Divize Power Quality společnosti Eaton se zaměřuje na oblast kvalitního napájení, průmyslového řízení a automatizace a v oblasti produktů na dohled a monitorování. Za­řízení Eaton v kombinaci s plnohodnotný­mi inženýrskými službami představují zá­kaznická řešení pod známkou PowerChain Management™, sloužící potřebám napáje­ní datových center, průmyslových zaříze­ní, institucí, veřejného sektoru, veřejných služeb, obchodní sféry, domácností, v ob­lasti IT, klíčových aplikací, alternativních energetických zdrojů a trhů OEM (Original Equipment Manufacturing, výroba originál­ního zařízení).
 
V České republice působí dvě dceřiné spo­lečnosti: Eaton Elektrotechnika a Eaton In­dustries. Eaton Industries se zabývá výrobou a prodejem autokomponent. V Chomutově vyrábí hydraulické systémy pro automobi­lový průmysl, především vedení kapalin pro klimatizace, posilovače řízení a brzd.
 

On-line klub – Profiklub Elektrotechniků

 
Společnost Eaton Elektrotechnika za­ložila nový odborný portál pro elektrikáře a elektrotechniky OSVČ – Profiklub Elek­trotechniků, který je v provozu od února le­tošního roku. On-line klub poskytuje svým členům přednostní přístup k informacím z oblasti elektrotechniky a nabízí užitečné tipy o prodejních akcích či přehledy pro­duktových novinek.
 
Cílem je umožnit registrovaným členům výsadní přístup k informacím o produktových novinkách značky Moeller/Eaton.
 
Členové klubu navíc získají užitečné tipy, jak a kde výhodně nakoupit. V nabídkovém sortimentu lze najít upoutávky na různé akce pořádané přímo společností Eaton a jejími distributory, kteří mají možnost zdarma te­maticky zaměřenou akci vložit do kalendá­ře akcí, a upozornit tak na ni své zákazníky. Členové profiklubu také jistě ocení nabídku odborných školení o nových produktech a je­jich instalaci, při nichž se seznámí s novými trendy na trhu elektrotechniky.
 
Registrace do Profiklubu Elektrotechniků je jednoduchá – stačí se jen přihlásit na strán­kách www.ProfiKlubElektrotechniku.cz a pak si už jen užívat výhod.

 

Eaton a podpora sportu v Česku

 
Spojení s hokejem, konkrétně podpora extraligového hokejového klubu HC Eaton Pardubice, vyplývá z postavení společnos­ti a jejích aktivit na českém trhu. Eaton ne­chce být jen pasivním partnerem přináše­jícím pouze finanční prostředky. Eaton má dostatek znalostí, zkušeností a silné mezi­národní zázemí k tomu, aby usiloval o bu­dování dlouhodobé tradice klubu.
 
Společnost spolupracuje s pardubickým hokejovým klubem již od roku 2003 (v této době ještě pod původním názvem Moeller Elektrotechnika) a když v roce 2008 zís­kala nového vlastníka Eaton Corporation, podpora českého hokejového klubu v po­době generálního partnerství přirozeně po­kračovala.
 

Eaton Corporation slaví 100 let svého působení

 
Mezinárodní skupina Eaton Corporation slaví letos 100 let od svého založení. Kořeny společnosti Eaton sahají do roku 1911, kdy za­čal se svými společníky v americkém městeč­ku Bloomfield podnikat J. O. Eaton, po kterém nese společnost jméno dodnes. Jejich malá spo­lečnost vyráběla zprvu jen převodovky a nápra­vy k nákladním automobilům. Za 100 let své existence společnost Eaton dokázala vybudovat několik celosvětově operujících divizí.
 
Eaton Corporation působí v současné době v oblasti elektrických systémů, zařízení pro distribuci a řízení elektrické energie, dále v oblasti hydraulických komponent, systé­mů a služeb pro průmyslová a mobilní zaří­zení nebo palivových, hydraulických a pneu­matických systémů v leteckém průmyslu pro civilní a vojenské využití, jakož i v oblasti systémů hnacích ústrojí a jednotek pro ná­kladní a osobní vozidla zajišťujících optima­lizaci výkonu, spotřeby paliva a bezpečnosti.
 
Společnost zaměstnává v současnosti po celém světě přibližně 70 000 lidí a své výrobky dodává zákazníkům ve více než 150 zemích světa. Obrat celé skupiny Eaton Cor­poration dosáhl v roce 2009 částky 11,9 mld. amerických dolarů.
 
Další informace na:
 
Obr. 1. Chránič PF7
Obr. 2. Vývoj společnosti v symbolech
Obr. 3. Obchodní kancelář v Praze
Obr. 4. Obchodní kancelář v Ústí nad Orlicí
Obr. 5. Výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí