časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

DOLD – vše pro spínání, řízení, kontrolu, hlídání, měření a regulaci

|

číslo 5/2002

Inovace, technologie, projekty

DOLD – vše pro spínání, řízení, kontrolu, hlídání, měření a regulaci

Ing. Jaromír Stránský, OS-KOM spol. s r. o.

V poslední době se mezi odbornou veřejností stále častěji hovoří o problematice bezpečnosti strojních zařízení. Také v časopisu ELEKTRO měli čtenáři již několikrát možnost přečíst si různé odborné články, které významně přispívají k informovanosti elektrotechniků v dané oblasti. Následující příspěvek reaguje právě na článek pana Jiřího Hlinovského „Posuzování rizika při projektování elektrických zařízení strojů“, uveřejněný v minulém čísle časopisu ELEKTRO. Je určen především projektantům elektrických zařízení, protože jich se týká nejen problematika stanovení vhodných kategorií požadavků na bezpečnostní části elektrických řídicích systémů v závislosti na posouzení rizika, které je spojeno s provozem strojního zařízení, ale zejména navrhování a konstruování bezpečnostního ochranného zařízení.

Obr. 1.

V příspěvku pana Hlinovského je uveden jeden z možných příkladů zapojení bezpečnostního řídicího obvodu blokovacího zařízení s jištěním ochranného krytu pracovního prostoru, které umožňuje splnit požadavky kategorie 4 podle ČSN EN 954-1.

Kryt se odjišťuje pomocí elektromagnetického jištění. Podmínkou pro odjištění krytu je detekování nulových otáček elektronického pohonu pracovního stroje hlídačem zastavení. Firma DOLD nabízí pro tyto aplikace modul pro hlídání otáčení a kontrolu zastavení BH 5932 a hlídač zastavení BD 5936 (obr. 1).

Modul BD 5936 měří napětí na dvou svorkách statorového vinutí dobíhajícího motoru, indukované vlivem zbytkového magnetismu (obr. 2). Nulovou hodnotu indukovaného napětí vyhodnotí modul jako zastavení a aktivuje výstupní relé.

Modul navíc umí detekovat přerušení vodičů mezi svorkami měřicích vstupů Z1/Z2. Dojde-li k přerušení vodičů měřicího obvodu, jsou výstupní relé uvedena do klidového (neaktivního) stavu jako při běžícím motoru. Tento stav je uložen do paměti a může být vymazán (zrušen) pouze krátkým vypnutím napájecího napětí.

Modul BD 5936 je určen ke spolehlivému vyhodnocení skutečného zastavení trojfázových a jednofázových asynchronních motorů, např. pro uvolnění pohyblivých bezpečnostních ochranných zařízení na strojích nebo pro aktivování přídržných brzd.

Obr. 2.

Modul pro hlídání otáčení a kontrolu zastavení BH 5932
Modul BH 5932 (obr. 3) je určen pro hlídání otáčení a kontrolu zastavení rotujících částí strojních zařízení při normálním nebo seřizovacím provozu.

Vyznačuje se těmito základními vlastnostmi:

 • splňuje požadavky normy EN 60204-1,
 • signalizace LED,
 • kontakty s nuceným vedením,
 • dva zapínací kontakty, jeden rozpínací kontakt,
 • vhodný pro provozování s měničem frekvence,
 • kontakt pro zastavení STOP kategorie 0 podle EN 418,
 • bezpečnostní kategorie 3 podle EN 954-1,
 • dodávány jsou i moduly s možností nastavení hodnoty odezvy.

Jedná se o dvoukanálové koncepční řešení. Jako iniciátor může být použito bezdotykové indukční čidlo s výstupem PNP, popř. NPN. Výstupy z iniciátoru se zapojují na vstup INA, popř. INB modulu BH 5932 (obr. 4), který vyhodnocuje počet pulsů a jejich fázový posun. Úhel nastavení obou iniciátorů (snímačů) musí být volen tak, aby impulsy od jednotlivých iniciátorů (snímačů) přišly na vstup modulu pokud možno ve stejný okamžik. Není-li to možné, musí být správným způsobem montáže iniciátorů (snímačů) zajištěno, že časový posun obou signálů nebude větší než asi 2 s. Maximální úhel montáže mezi oběma iniciátory (snímači) je přitom závislý na nastaveném počtu pulsů a je nutné počítat s určitou bezpečnostní rezervou (např. 20 %). Obr. 3. Na čelním panelu jsou mimo jiné dvě diody LED (kanál 1 a kanál 2), které svítí, jestliže v příslušném kanálu bylo dosaženo nastavené hodnoty pro odezvu. Výstupní kontakty modulu jsou aktivovány jen tehdy, je-li v obou kanálech tohoto stavu dosaženo v rámci časového intervalu asi 2 s.

Další nabídka sortimentu firmy DOLD
Jeden z vedoucích výrobců komponent ve zmiňovaném oboru v Evropě, firma DOLD, reprezentuje 50letou zkušenost ve stavbě spínacích zařízení. Preciznost výroby je výrazným znakem i u třetí generace podnikatelské rodiny – právě tak jako před 70 lety. Více než 500 zaměstnanců firmy DOLD splňuje kritérium nejvyšší kvality produktů již mnoho desetiletí. Tak je vytvářen potenciál zkušeností, který znamená více než často frekventované slovo „know-how“.

Pro zachování vysoké úrovně kvality výrobků firmy DOLD je většina potřebných součástek vyráběna přímo ve firemních provozech. Vlastní výroba nástrojů a forem, lisovna plastů a nejmodernější výrobní stroje umožňují pružnost a výkonnost firmy.

Výrobky firmy DOLD je možné členit do těchto skupin:

 • bezpečnostní moduly,
 • přístroje pro měření pracovních hodnot motorů,
 • časová relé,
 • hlídače izolačního stavu,
 • softstartéry a softdoběhy pro asynchronní motory,
 • hlásiče poruch,
 • vazební a pomocná relé,
 • řídicí technika pro elektroinstalační rozváděče,
 • relé do plošných spojů,
 • měřicí relé pro měření a kontrolu jednofázových a trojázových sítí.
Obr. 4.

Závěr
Cílem tohoto článku bylo seznámit čtenáře s moduly pro hlídání a kontrolu otáčení z výrobního programu firmy DOLD. Základem firemní politiky však je poskytnout ucelený sortiment bezpečnostních modulů a bezpečnostních relé.

Jsou to zejména tyto skupiny:

 • moduly pro nouzové zastavení,
 • rozšiřovací moduly,
 • hlídače klidového stavu,
 • zpožďovací moduly,
 • bezpečnostní relé pro dvouruční ovládání,
 • bezpečnostní relé pro kontrolu pohyblivých krytů,
 • vyhodnocovací moduly pro světelné závory,
 • vazební moduly,
 • moduly pro kontrolu Not-Aus.

Další informace o výrobcích a nabídce firmy DOLD zájemci získají na adrese:

OS-KOM spol. s r. o.
Zdíkovská 68
150 00 Praha 5
tel./fax: 02/57 21 01 14
e-mail: oskom@oskom.cz
www.oskom.cz