časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Dokonalá ochrana bytu či domu před bleskem

Jiří Vašinka | ABB s. r. o. | www.abb.cz

Účinnou ochranu před bleskem hledalo lidstvo od nepaměti. Zpočátku šlo hlavně o ochranu obydlí před přímým zásahem blesku, což vyřešily v 18. století vynálezy Prokopa Diviše a Benjamina Franklina. Když se v domácnostech začala objevovat elektronika, bylo třeba hledat způsob ochrany i pro ně. Hromosvod, pojistky a jističe už nestačí.

Třetím článkem, zajišťujícím spolehlivou ochranu elektroniky, se proto stala zařízení, schopná poskytovat ochranu proti pulznímu přepětí. Tyto přepěťové ochrany chrání jak proti výbojům, tak obecně proti jakýmkoliv prudkým výkyvům napětí v síti.

Společnost ABB doporučuje jako spolehlivou externí ochranu proti blesku instalaci kombinovaného svodiče přepětí typu T1-T2, který dokáže jednoduše a bezpečně svést vysokou energii způsobenou bleskem do země nebo do takového místa, kde nezpůsobí škodu.

Protože potenciálnímu nebezpečí atmosférického přepětí jsou vystaveny všechny budovy, měla by být tato zařízení instalovaná ve všech případech, kdy instalace může být vystavena přímému úderu blesku (např. v budovách, které jsou vybaveny hromosvodem nebo jsou napájeny elektrickou energií z nadzemního vedení).

Tyto svodiče se instalují na vstupní části instalace (v hlavním distribučním rozváděči), nebo v podružném rozváděči bytu. Svodiče přepětí ABB typu T1-T2 jsou testovány rázovou vlnou tvaru 10/350 a vlnou 8/20, aby byla zaručena ochrana i proti přepětí s nižší energií (tedy přepětí způsobenému vzdáleným úderem blesku nebo spínacími operacemi).

Svodiče přepětí ABB typu T1-T2 mají lepší napěťovou ochrannou úroveň (Up) než svodiče typu 1. Jsou vhodné k ochraně většiny elektrického a elektronického zařízení umístěného v dosahu ochranné vzdálenosti (do 30 m).

ABB nabízí svodiče přepětí typu T1- T2 s impulzním výbojovým proudem (Iimp) 12,5 kA na pól. Pokud předpokládáme přímý úder blesku 100 kA (pravděpodobnost takového úderu je asi 1,27 %) a použijeme zjednodušené pravidlo, že 50 % celkového proudu je svedeno do země a 50 % celkového proudu je svedeno svodičem přepětí, všechny takovéto přístroje zajistí ochranu domů a bytů včetně hmotného i nehmotného majetku jejich obyvatel.

Svodiče typu T1-T2 jsou navíc vybaveny záložním varistorem jako bezpečnostní rezervou a technologií QuickSafe® pro správnou optickou identifikaci stavu svodiče přepětí.

Dokonalá ochrana bytu či domu před bleskem

Technologie QuickSafe®

Pokud se za normálních podmínek přiblíží životnost svodiče přepětí ke konci, začne se proud protékající varistorem progresivně zvyšovat a dochází k rychlému nárůstu teploty. Tento jev potom poškodí samotný varistor, až dojde k jeho zborcení. Aby k tomuto jevu nedošlo, přidalo ABB do svodiče přepětí prvek pro tepelné odpojení, který detekuje zmíněný nárůst teploty a ohrožený obvod rozpojí.

Tento odpojovací prvek, nazvaný QuickSafe® je přímo navařen na povrch varistoru a umožňuje velmi rychle zjistit nárůst teploty a zareagovat rozpojením obvodu v okamžiku, kdy teplota dosáhne úrovně, která je pro instalaci považována za nebezpečnou. K odpojení dochází kovovým raménkem, které je spřaženo s pružinou zaručující rychlé odpojení. Ke zmíněnému jevu dojde teprve po větším počtu (průměrně tisících) aktivací svodiče přepětí. Většina svodičů přepětí (SPD) však bude v instalaci vyměněna dříve, než tento stav nastane, QuickSafe® je tedy něco jako definitivní ochranná pojistka při dosažení konečné životnosti svodiče.

10+1 výhoda technologie QS pro zákazníka

1. Vyhovuje novým standardům „Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí podle ČSN EN 61643-11“.
2. Usnadňuje plánování preventivní údržby: Volitelný systém bezpečnostní rezervy „s“ (v pólu svodiče přepětí jsou dva varistory, jakmile jeden dosáhne konce své životnosti, automaticky se přepne na druhý).
3. Chrání velmi citlivá zařízení od 1 100 V.
4. Zaručí ochranu jakékoliv instalace proti přímému úderu blesku (ráz. vlna 10/350) a nepřímému úderu blesku (ráz. vlna 8/20).
5. Umožňuje dielektrický test přímo v rozváděči podle CEI 61439-2/ CEI 610364-6).
6. Zajišťuje 100% ochranu u aplikací, u nichž je neobvyklé dlouhodobé přepětí (Uc 350 V, nebo 600 V).
7. Umožňuje zvýšení životnosti svodiče přepětí díky možnosti použití zařízení s Imax 20, 40 a 80 kA
8. Umožňuje ochranu instalace s velmi vysokým výkonem až do proudu 100 kA.
9. Umožňuje instalaci svodiče přepětí bez záložní ochrany u systémů, kde je předem zajištěna jejich ochrana v hodnotě ekvivalentní požadované pro svodič přepětí do 160 A.
10. Umožňuje připojení svodiče přepětí s propojovacími hřebeny a kabely do 25 mm2. Pro přepěťové ochrany ABB nejsou předepsány hodnoty mA-bodu, nicméně se DOPORUČUJE vyměnit přepěťovou ochranu, jakmile velikost proudu dosáhne nebo překročí hodnotu 1 mA.
11. Díky QS obsahuje svodič přepětí vlastní ochranu před vyššími hodnotami proudu. Záložní ochranné prvky mohou mít vyšší jmenovitý proud, a tedy intervenují až v okamžiku, kdy dojde v systému ke zkratu v kombinaci s náhlým dosažením konce životnosti SPD (tento případ může nastat např. tehdy, když svodič přepětí musí zvládnout proud vyšší než je jeho Imax).

Jiří Vašinka, specialista produktového marketingu, ABB s. r. o.