časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Distribuovaný servopohon POSMO A

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

Distribuovaný servopohon POSMO A

Ing. Karel Dočkal, Siemens s. r. o.,
divize Automatizace a pohony

Pohon POSMO A je bezkartáčový servomotor s permanentními magnety na rotoru. Je v něm integrován měnič frekvence. POSMO A je napájen ze zdroje stejnosměrného nízkého napětí a je řízen přes sériovou sběrnici Profibus. POSMO A se vyrábí v provedení 75 a 300 W, se jmenovitými otáčkami vyššími než 3 000 min–1. Motor má v celém rozsahu otáček konstantní moment a dvojnásobnou přetížitelnost. Tyto vlastnosti ho předurčují k plnému nahrazení krokových motorů. Krokové motory sice mají při nízkých otáčkách velmi vysoký moment, ale při zvýšení rychlosti jim velmi strmě klesá maximální zatěžovací moment, což v praxi často vede k tomu, že reálný odebíraný výkon i z relativně velkého krokového motoru není větší, než jaký poskytuje menší POSMO A. Pohon POSMO A lze vzhledem k možnosti použití široké škály převodovek, se kterými lze POSMO A standardně dodat, využít ve velkém množství různých aplikací.

Obr. 1.

Při brzdění motorů může vznikat energie, která se hromadí ve stejnosměrném meziobvodu. V tomto případě je nutné mezi napájecí zdroj a POSMO A zapojit takzvaný power management module (PMM). PMM se vyrábí pro napětí 24 i 48 V. PMM je schopen přenášet výkon až pro pět jednotek POSMO A. Ovšem vždy je třeba spočítat, jak velká je brzdná energie všech POSMO A a zda brzdný výkon jednoho PMM je dostatečný pro danou aplikaci.

POSMO A 75 W

POSMO A 75 W se napájí ze stejnosměrného napětí 24 V. Dodává se bez převodu se jmenovitými otáčkami 3 300 min–1, s jedno-, dvou- a třístupňovou planetovou převodovkou až do převodu 162 a také se šnekovou převodovkou až do převodu 75. Motory lze napájet ze standardních stejnosměrných zdrojů 24 V.

POSMO A 300 W

POSMO A 300 W se napájí ze stejnosměrného napětí 48 V. Dodává se bez převodu se jmenovitými otáčkami 3 500 min–1 a, s jedno-, dvou- a třístupňovou planetovou převodovkou až do převodu 49. Motory lze napájet ze standardních stejnosměrných zdrojů 48 V nebo ze dvou zdrojů 24 V zapojených do série.

Obr. 2.

Nastavování
Programovat lze po sériové sběrnici Profibus stejně jako vlastní řízení. Na internetových stránkách firmy Siemens (www.siemens.com/posmo) je možné zdarma získat program Simocom A, který umožňuje velmi jednoduché interaktivní nastavení. Po přečtení několika jednoduchých a přehledných stránek s parametry ohledně vazby pohonu na reálné zařízení a po jejich nastavení je pohon plně připraven k provozu.

Posledním krokem před spuštěním pohonu je vytvoření programových kroků (programů NC) požadovaných uživatelem. POSMO A má k dispozici 27 programových kroků. První dva jsou určeny pro dvě tipovací rychlosti, které lze z řídicího slova přímo volat. Zbývajících 25 kroků je možné rozdělit do libovolného množství programů, které lze jednotlivě volat. V každém kroku je možné určit, zda se jedná o krok polohový nebo rychlostní. V polohovém kroku se určuje, zda se jedná o absolutní či relativní polohování, dále vzdálenost, kam má pohon dojet, maximální rychlost a zrychlení. V rychlostním kroku se určuje rychlost, zrychlení a doba trvání daného kroku. Pro oba režimy je k dispozici možnost vybrat jednu z voleb, jak ukončit aktuální krok a přejít na další. Na konci každého kroku lze např. zastavit a potom přejít na další krok, nebo letmo přejít z jednoho kroku do druhého bez zastavení.

Obr. 3.

Aktivace
Program Simocom A poskytuje velmi komfortní možnosti oživování a uvádění do provozu. Vzhledem k tomu, že k přístupu využívá tzv. asynchronní přenos dat, umožňuje v reálném čase sledovat zadávání informací z adřazeného řídicího systému, např. zda řídicí informace přichází v žádaném sledu apod.

Velkou výhodou je i možnost jednoduše odebrat řízení nadřazenému systému a řídit pohon přímo z PC, jehož prostřednictvím se pohon monitoruje. Tato funkce dovoluje skutečně velmi rychle a efektivně ladit programy NC apod.

Nadřazený řídicí systém

Jako nadřazený řídicí systém lze použít libovolné PC nebo jakýkoliv PLC vybavené rozhraním pro Profibus, které umožňuje být na Profibusu nadřízenou jednotkou. Na zmíněné sběrnici se ke komunikaci využívá standardní rámec PPO1, který se skládá ze čtyř parametrických slov a dvou procesních slov. Parametrická část umožňuje číst a měnit různé parametry pohonu. Procesní část uživateli dovoluje přímo řídit daný pohon. Procesní část se skládá z jednoho řídicího slova a jednoho slova určujícího požadovaný program a tzv. startovního bajtu (byte), který je jakousi maskou umožňující startovat jednotlivé kroky spouštěného programu.

Siemens s. r. o., divize Automatizace a pohony
Evropská 33a
160 00 Prah 6
tel.: 233 032 445-6
http://www.siemens.cz/ad