časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Distribuční rozváděče Prisma Plus

Distribuční rozváděče Prisma Plus

Václav Hauser, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Je to již více než dva roky, co společnost Schneider Electric uvedla na trh inovovaný distribuční rozváděč Prisma Plus. Za tu dobu měla mnoho příležitostí nasbírat o tomto produktu cenné informace z praxe, přímo u výrobců rozváděčů, kde působila jako odborný dohled, školitel a garant kvality při montáži rozváděče. Článek čtenáře seznamuje s některými poznatky a inovacemi. Popisuje také postup výroby rozváděče Prisma Plus, vhodného a výrobcem doporučovaného pro instalace s nepřetržitým napájením (datacentra, nemocnice, banky, letiště atd.).

Nabídka a objednávka

Proces výroby vlastně začíná už samotnou nabídkou. Pro nabídku a návrh rozváděče či celé sestavy je možné využít katalog, s jehož pomocí lze celkem jednoduše specifikovat všechny montážní dílce, nebo software SiSPro Building. Tento program zákazníkovi podle elektronického katalogu vyspecifikuje veškeré přístroje, příslušné montážní desky a kompletní sestavu rámů včetně dveří a podle potřeby i krytí. Součástí nabídky je výpis materiálu, čelní pohled, který lze exportovat do formátu .dxf, a rovněž cena jak jednotlivých komponent, tak celkové sestavy.

Další, z hlediska zákazníků nejsnazší možností je kontaktovat technickou podporu – aplikační specialisty, kteří s nabídkou i se samotným návrhem rádi pomohou.

Po nabídce následuje objednávka. I zde nastalo zlepšení. Vzhledem k tomu, že je množství zboží skladem v České republice a ostatní výrobky v distribučním centru v Maďarsku, dokázala společnost Schneider Electric zkrátit dobu dodání na jeden týden.

Montáž

Samotná montáž rámu je opravdu velmi jednoduchá a zvládá ji jeden člověk. Po smontování koster následuje instalace montážních desek a přístrojů. Vzhledem k tomu, že je k dispozici čelní pohled, a tudíž i přesná poloha každé komponenty, postupuje montáž velmi rychle. Je třeba zdůraznit, že i zde je několik inovací. Montážní deska s přístrojem se snadno pouze nacvakne do rámu rozváděče a teprve po osazení se přišroubuje. Celá montáž je velmi rychlá, nenáročná a praktická – i vzhledem k tomu, že v průběhu výroby obvykle dochází k určitým změnám.

Co se týče sběrnic, mají v rozváděči dané místo a nelze je umístit jinak. Proto také Schneider Electric vlastní TTA (Type Tested Assembly, typově zkoušené rozváděče). Standardně se používá pásovina x/10, také je nutné použít vždy dva „pevné“ držáky a podle zkratové odolnosti tzv. volné držáky. Pevné držáky jsou přišroubovány k rámu rozváděče, volné jsou určeny k udržení vzdáleností mezi jednotlivými sběrnicemi a k jejich zpevnění.

Smontovaný rozváděč stačí již jen zapojit. To je triviální záležitost držáků pro upevnění kabelů, které mimo jiné vyspecifikuje jedinečný software Schneider Electric.

Rozšíření nabídky

Začátkem letošního roku Schneider Electric rozšířil nabídku a možnosti funkčního systému o motorové vývody. To znamená, že do rozváděčů Prisma Plus lze nainstalovat jakékoliv klasické motorové vývody (jistič, stykač, měnič frekvence, softstartér apod.). To vše třeba v násuvném provedení, což znamená, že celá sestava motorového vývodu je na jedné montážní desce, která se pouze nasune do speciálních zdvojených svorek fungujících jako napájení. Poté se již pouze připojí vývodní kabely.

Jednoduchost násuvného systému a univerzální struktura rozváděče zaručují jasný přehled o zapojení jednotlivých vývodů. Proto také lze jednoduše a rychle zjistit závadu, zajistit výměnu i údržbu. Přístroje či celé funkční jednotky lze vyměňovat za nepřetržitého provozu. Jednotlivé vývody je možné dálkově řídit a pro snadné a dostupné monitorování lze využít koncepci Transparent Ready.

Tento systém je určen především do výroby s nepřetržitým provozem, např. do nemocnic, čistíren odpadních vod, petrochemického průmyslu a jiných podobných oborů.

TTA – typová zkouška. Samozřejmost!

Rozváděče Prisma Plus vymysleli přední francouzští konstruktéři a designéři, čemuž odpovídá nejen propracovaný systém, ale i moderní vzhled. Distribuční rozváděče systému Prisma Plus vyhovují jak evropské, tak české normě ČSN EN 60439-1. Mají tzv. plnou typovou zkoušku (TTA). Znamená to, že při jakékoliv konfiguraci přístrojů nemusí mít uživatel obavy např. z oteplení, z kvality zkratové odolnosti, stupně krytí či fungování dalších složek, které se u klasické skříně musí dopočítávat či dodělávat, a za které výrobce nese odpovědnost. To se u systému funkčních jednotek Schneider Electric nestane.

Další věc, na niž se nesmí zapomenout, je bezpečnost. Je to samozřejmost, na kterou je vždy kladen velký důraz, ať už jde o bezpečnost obsluhy nebo provozu. Proto je u rozváděčů zavedena maximální možná ochrana, až forma 4B podle již zmíněné normy.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Thámova 13, 186 00 Praha 8
Zákaznické centrum
tel.: 382 766 333
e-mail: info@cz.schneider-electric.com
http://www.schneider-electric.cz

Obr. 1. Prisma Plus v provozu
Obr. 2. Všechny připojovací body jsou přímo přístupné z přední části rozváděče
Obr. 3. Systém násuvného provedení
Obr. 4. Systém Prisma Plus

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde