časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2021 vyšlo
tiskem 4. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; Pohony a výkonová elektronika

Hlavní článek
Elektromobilita 2021

Digitální transformace

Digitální transformace se stává díky korovaviru o mnoho důležitejší. Strojírenské a automatizační společnosti, jako je KUKA, to vidí jako příležitost a identifikují potenciál pro nové oblasti podnikání. Procesy jsou stále transparentnější a lze je digitálně optimalizovat, bez fyzické přítomnosti. V důsledku toho stále více společností investuje do své digitální infrastruktury a do kvalifikace svých zaměstnanců. KUKA nabízí digitální platformu my.KUKA.

„Digitální prodejní kanály jsou budoucnost,“ říká Michael Otto, obchodní ředitel divize Robotics společnosti KUKA. Zákaznické prodejní kanály jsou již velmi digitalizovány. Ale pokud jde o komplexní zařízení, jako jsou průmyslové roboty nebo velmi specifické požadavky obchodních partnerů, je poradenství a prodej stále velmi offline. „Mnoho našich obchodních partnerů v současné době stále pracuje ze svých domácích kanceláří. Motivace pracovat s digitálními nabídkami je v současné době neuvěřitelně vysoká jak na straně zákazníka, tak na straně zaměstnanců,” popisuje Otto.

Digitalizace jako základ pro datovou optimalizaci

Digitalizace je základem čtvrté průmyslové revoluce. Pouze digitálně řízená výrobní zařízení mohou být připojena a může dojít k optimalizaci na základě dat. KUKA nyní nabízí svým partnerům možnost komunikace prostřednictvím digitálního zákaznického portálu my.KUKA: „Vytvořili jsme online platformu, která digitalizuje naše prodejní kanály a vztahy se zákazníky,“ říká Otto. Zákaznický portál je ústředním kontaktním místem pro systémové partnery, zákazníky a zúčastněné strany. Obsahuje podrobné informace o produktech a službách a zákazníci si zde mohou zaregistrovat své produkty KUKA a v případě potřeby poslat požadavek na servis. Využívat lze také znalostní databázi KUKA Xpert, která obsahuje širokou škálu technické dokumentace. Nabídka konfigurace produktů online a objednávek prostřednictvím Marketplace se neustále rozšiřuje.

Digitalizace nelze dosáhnout samostatně

Digitalizace vlastních kanálů však nestačí. „Vzhledem k rychlému technologickému vývoji nejsou jednotlivé společnosti, bez ohledu na to, jak jsou velké, schopny se vypořádat s digitalizací samy. Silo thinking musí být minulostí,“ říká Dr. Christian Liedtke, který je zodpovědný za strategické spojenectví ve firmě KUKA. „V aliancích, jako je Open Industry 4.0 Alliance, kterou jsme založili se společností SAP a dalšími společnostmi, mohou jednotliví hráči přispět svými různými silnými stránkami. Z toho nakonec profituje každý“.

Otevření nových oborů podnikání

Když jsou digitální informace shromažďovány z různých zdrojů s různou přidanou hodnotou, je k dispozici velké množství dat. Použití analytických nástrojů může vést ke zlepšení procesů a tím ke zvýšení efektivity. Digitalizace je však více než jen nástrojem zvyšování efektivity. Big Data společnostem otevřou nové obchodní oblasti a nové obchodní modely. Trendy lze identifikovat v rané fázi, produkty mohou být optimalizovány speciálně podle požadavků zákazníka a mohou být vytvářeny nové modely služeb. Digitální dvojčata produktů, procesů a výrobních zařízení lze použít k simulaci možností akce a jejich optimalizaci, dokud nejsou připraveny k rozhodování.

Informace o společnosti KUKA

KUKA je globální automatizační společnost s obratem přibližně 3,2 miliardy EUR a přibližně 14 000 zaměstnanci. Skupina KUKA sídlí v německém Augsburgu. Jako přední světový dodavatel inteligentních automatizačních řešení nabízí KUKA svým zákazníkům vše od jediného zdroje: od robotů a výrobních buněk po plně automatizované systémy a jejich propojení na trzích, jako je automobilový průmysl, elektronika.

[Tiskové materiály KUKA.]