Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

DEHNventil se vrací

Elektro 7-8/2001

DEHNventilŇ se vrací

DEHNventilŇ je již více než patnáct let synonymem pro výkonnou technologii v ochraně před bleskem a přepětím. V době svého objevení, v roce 1984, byl prvním svodičem přepětí na světě schopným odvádět bleskový proud. Svými vynikajícími parametry dokázal rozhodným způsobem ovlivnit standardizaci pro výrobky přepěťových ochran a stanovil vysoká měřítka kvality – úspěch, který dodnes trvá.

Změněné rámcové technické podmínky, nové technologické postupy a v neposlední řadě též snaha určit další milník v oblasti ochrany před bleskem a přepětím vedly firmu DEHN + SÖHNE k vývoji nové generace přístrojů DEHNventilŇ.

DEHNventilŇ, který byl vývojem nových výkonnějších svodičů bleskového proudu vytlačen do značné míry na okraj zájmu projektantů i montážních organizací, se nyní ve výrazně pozměněné konstrukci vrací – řekněme „v plném lesku a slávě na trůn“ přepěťových ochran.

Obr. 1.

V čem je DEHNventilŇ nový?
Kombinací předností varistorů a jiskřišť byl vytvořen přístroj pro nejnovější techniku ochran, tzv. varistorové jiskřiště, vyznačující se těmito vlastnostmi:

 • vysoká propustnost,
 • nízká ochranná úroveň,
 • žádný následný proud ze sítě,
 • vysoká imunita proti krátkodobým přepětím ze sítě.

DEHNventilŇ je souhrnem všech výhod dosavadních svodičů bleskového proudu DEHN, což je:

 • propustnost odpovídající nejvyšším požadavkům, tj. třídě ochrany před bleskem I (IEC 61312-1), podobně jako DEHNbloc, DEHNport a DEHNport Maxi,
 • nevyfukování oblouku (jako DEHNbloc),
 • samočinné zhášení oblouku podporovaného následným proudem ze sítě nn, přičemž nedochází k přerušení pojistek od hodnoty 25 A výše,
 • umístění svodičů přepětí třídy B a C v jednom přístroji,
 • nejsou zapotřebí omezovací tlumivky v systému koordinovaných ochran,
 • nízká ochranná úroveň zajišťující spolupráci s dále zařazenými svodiči třídy C i D a s koncovými elektronickými zařízeními.

Obr. 2.

Technologické principy
Zmíněné požadavky byly realizovány v jiskřišťovém svodiči, skládajícím se ze dvou dílčích výbojových drah FS1 („zapalovací“) a FS2 (hlavní), které jsou řízeny monitorovací jednotkou (principiální schéma jednotky na obr. 1). Monitorovací jednotka trvale dohlíží na ochranu pro dále připojené zařízení nebo systém. Je-li překročena výrobcem nastavená úroveň napětí, generuje spouštěcí jednotka impuls pro zapálení jiskřiště FS1. Toto jiskřiště má omezenou propustnost a chová se elektricky jako varistor. Zapalovací napětí jiskřiště FS1, a tím též ochrannou úroveň, lze nastavit v širokém rozmezí. Dílčí obloukový výboj vzniklý při zapalovacím impulsu v jiskřišti FS1 je energetickým předobrazem pronikající vlny přepětí. Tento dílčí výboj ionizuje hlavní jiskřiště FS2. Energetický obsah přepětí určuje stupněm ionizace (intenzita, doba trvání), zda a ve kterém časovém bodě dojde k zapálení hlavního jiskřiště FS2. Když je toto jiskřiště zaktivováno, přejímá svod dalšího rázového impulsního proudu a tím odlehčuje zatížení jiskřiště FS1. Hlavní jiskřiště FS2 je vysoce výkonné jiskřiště s velkou schopností omezovat následný proud ze sítě nn a vysokou propustností pro rázový proud.

Kritérium pro energii nutnou k zapálení jiskřiště FS2 může výrobce nastavit v monitorovací jednotce (obr. 2). Tím se dosáhne přizpůsobení ventilu schopnosti odvádět impuls přepětí u dále zapojených ochran nebo vstupních obvodů chráněných koncových zařízení.

Zapálení jiskřiště FS2 je závislé na energetickém obsahu přepěťového impulsu, který se má omezit; skutečný tvar vlny daného přepětí přitom hraje podřadnou roli.

Chování ventilu při následném proudu ze sítě nn je určováno vlastnostmi jiskřišť FS1 a FS2. „Energeticky chudá“ přepětí jsou odváděna, aniž by docházelo k průtoku následného proudu. Jestliže při průtoku energeticky bohatých přepětí nastane zapálení jiskřiště FS2, může vzniknout následný proud. Použitím osvědčeného principu zhášení pomocí RADAX-flow jsou však následné proudy silně omezeny nebo téměř úplně potlačeny. Napětí na oblouku FS2 během fáze zhášení se v podstatě neliší od běžného provozního napětí, takže zhášení oblouku nemá téměř žádné zpětné účinky.

Varianty
V souladu s variantami zapojení uvedenými v IEC 60364-5-534 byla vyvinuta skupina výrobků. K dispozici jsou tři typy:

 • DV TNC 255 pro síť TN-C,
 • DV TNS 255 pro síť TN-(C)-S,
 • DV TT 255 pro síť TT.

Obr. 3.

Dálková signalizace jako možný doplněk
Stav DEHNventilu lze registrovat externí signalizační jednotkou DEHNsignal, která má beznapěťový kontakt a optické rozhraní (obr. 3).

Nižší ochranná úroveň znamená možnost koordinace bez přídavných prvků
Díky nízké ochranné úrovni a nízké energii propuštěné dále je DEHNventilŇ koordinovatelný s prvky zapojenými mimo něj bez jakýchkoliv omezovacích impedancí (tlumivek).

Je přizpůsoben k:

 • varistorům na vstupu telekomunikačních zařízení (typicky SIOV 320 K275),
 • přepěťovým ochranám třídy D,
 • přepěťovým ochranám třídy C

Menší prostorové nároky
S novým DEHNventilem je – oproti dosavadním řešením – možné uspořit až 70 % místa. Jeden DEHNventilŇ ušetří až dvanáct jednotlivých přístrojů, zvláště co se týče omezovacích tlumivek a dále zapojených svodičů třídy C. Díky technologii zapouzdřených jiskřišť nejsou vyžadovány žádné odstupy od okolních částí instalace v rozváděčích.

Možnost instalace respektující
Připojení pomocí zdvojených svorek je nejlepší možnou ochrannou úrovní pro dále zapojené zařízení nebo přístroje. Při jmenovitých proudech pro zařízení či spotřebitele vyšších než 125 A není průchozí zapojení (U) použitelné. V tomto případě se používá paralelní (T) zapojení. Přitom je ale nutné respektovat maximální délky přípojů podle IEC 60364-5-534 (VDE V 0100 Teil 534).

Kde se uplatní nová generace DEHNventilůŇ
Všude tam,

 • kde byl dosud zařazován DEHNventilŇ typu VGA 280/4 nebo VGA 280/3,
 • kde dosud narážela kombinace svodič bleskového proudu – omezovací impedance – svodič přepětí na vysoké jmenovité provozní proudy (>63 A),
 • kde tato kombinace znamená cenově nepříznivější alternativu.

Jaké jsou typické aplikace nového DEHNventiluŇ?

 • základnové stanice mobilních telefonů,
 • hlavní rozvody silových zařízení nn s přímo připojenými zařízeními systémové techniky budovy,
 • hlavní rozvody nn s přímo připojenými větvemi proudových okruhů.

Obr. 4.

DEHNventilŇ představuje vzhledem ke svým mimořádným vlastnostem zhášet následný proud ze sítě nn až 25 kA, díky spolupráci s pojistkami od 25 A gL/gG, nevyfukování oblouku, trvalému optickému dohledu nad funkčností (i dálkovému) a nejvyšší požadované propustnosti ideální prvek pro zapojení před elektroměrem. Tento svodič přepětí třídy D neobsahuje jediný varistor připojený přímo k síti nn.

V současné době se projednává možnost připojit jej k síti nn v souladu s PNE 33 0000-5.

Jaký užitek DEHNventilŇ přináší?

Konečnému zákazníkovi:

 • přepěťovou ochranu pro elektrická zařízení a systémy až po koncové zařízení zkoušené na EMC podle zákona č. 22/169,
 • nepotřebnost zvláštních koordinačních tlumivek,
 • vysokou spolehlivost napájení (nepřerušování provozu),
 • trvalý ukazatel funkčnosti,
 • menší prostorové nároky,
 • možnost dálkové signalizace funkčnosti,
 • úsporu nákladů pro kompletní systém ochrany.

Elektroinstalatérovi:

 • jednoduchost výběru (TN-C, TN-C-S, TT v označení typu),
 • úsporu místa až o 70 % oproti dosavadním řešením,
 • jednoduchost a přehlednost propojení přístrojů, nezaměnitelnost přívodů, použití hřebenových propojek,
 • vyloučení možnosti chybné montáže (zdvojení připojovacích svorek),
 • zapouzdřená jiskřiště – bez zvláštních montážních nároků,
 • zjednodušení rozhodování o správné koordinaci.

Projektantům:

 • jistotu při výběru typů v souladu s konfigurací sítě,
 • automatickou koordinaci s ochranami instalovanými dále a s koncovým zařízením,
 • menší prostorové nároky,
 • cenově výhodné řešení.

Velkoobchodům, skladům:

 • snížení náročnosti a četnosti odborného poradenství,
 • zjednodušení skladování (méně typů ochran),
 • optimální ochranu pro vysílací stanice, rodinné domky, kanceláře, malé výrobny, lékařské ambulance, lékárny, notářství apod.